Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúctải về 1.23 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích1.23 Mb.
#1471

PHÒNG GD& ĐT ĐĂK R’LẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
Số :  01/KH-CM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
Quảng Tín, ngày 10  tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016-2017


 

Căn cứ quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017, Số 371/PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Lý Tự Trọng.

Nay BGH nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2016-2017 như sau:

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Đội ngũ giáo viên và học sinh:

a. Tổng số cán bộ giáo viên nhà trường: 30 nữ 20

- Cán bộ quản lý: 02 nữ 0

- Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo: 24 nữ 17 (Trong đó có 01 TPT Đội)

Chia ra: - Trên chuẩn: 22 nữ 15

- Đạt chuẩn: 2 nữ 0

Đủ giáo viên dạy tất cả các môn học- Nhân viên: 04 nữ 03

+ Số giáo viên, nhân viên nghỉ thai sản, hiện tại trong NH 2016-2017: 0 GV.b. Về học sinh:

Năm học 2015 - 2016 có 373 học sinh được biên chế thành 12 lớp:

3 lớp 9 = 91 học sinh

3 lớp 8 = 98 học sinh

3 lớp 7 = 91 học sinh

3 lớp 6 = 93 học sinh2. Thuận lợi:

Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015, tiếp tục “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; hoàn thiện qui chế tổ chức hoạt động của Phòng GD&ĐT nhằm nâng cao hiệu quả công tác từ đó tham mưu tốt cho các cấp Lãnh đạo trong tổ chức, chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chủ đề năm học 2016-2017: “HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG”

Học trải nghiệm Khoa học đã chỉ ra rằng: Chúng ta nhớ 20% những gì mình đọc, 20% những gì mình nghe, 30% những gì mình nhìn, và 90% những gì mình làm. 

  Học trải nghiệm là quá trình học sinh khám phá tri thức thông qua trải nghiệm thực tế; sau đó phản ánh, tổng kết lại để tăng cường kiến thức, phát triển kỹ năng, định hình các giá trị sống và phát triển năng lực bản thân, tiến tới đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các thầy giáo, cô giáo có vai trò là người truyền cảm hứng, niềm đam mê; vừa là người đồng hành; vừa là chuyên gia cố vấn, người hỗ trợ, nhà tư vấn tâm lý; vừa là người thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn cho việc học của học sinh.

Học (tập) sáng tạo Sáng tạo là bản chất và mục tiêu của giáo dục. Học sinh cần sáng tạo trong suy nghĩ, cách thức, phương pháp để giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Trong quá trình dạy học và trải nghiệm, các thầy giáo, cô giáo đóng vai trò người khích lệ học sinh luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi và học hỏi để tìm ra cái mới, cách giải quyết hợp lý để đạt được hiệu quả tốt nhất; chấp nhận và khích lệ những suy nghĩ trái chiều, những phản biện tích cực. Nhà trường là môi trường mở, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, chấp nhận và khuyến khích; không giới hạn hay gò bó học sinh; tôn trọng và tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo để phát triển.

Sống trách nhiệm Sống trách nhiệm là nói được - làm được, là dám nghĩ, dám làm - dám chịu, không đổ lỗi cho người khác, cho tập thể hay cho hoàn cảnh. Sống trách nhiệm còn là thái độ sẵn sàng chịu tổn thất trong những trường hợp cụ thể, là biết cải tạo lại những thiếu sót và điều chỉnh cho đúng đắn hơn, là biết giữ uy tín và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cá nhân cũng như tập thể. Học sinh cần biết chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội về những lời nói và việc làm của mình; biết giữ lời hứa và đúng giờ trong học tập cũng như các cuộc hẹn. Các thầy giáo, cô giáo hỗ trợ học sinh những kĩ năng cần thiết để trở thành người sống có trách nhiệm, có ý thức công dân; tạo một tiền đề vững chắc để sống tự lập, tự chủ và cống hiến.

Sống yêu thương Lòng yêu thương là phẩm chất cao quý làm nên nhân cách con người; là nền tảng cho một xã hội tốt đẹp, văn minh; là động lực của sự phát triển bền vững. Sống yêu thương là nhân ái với con người, thân thiện với môi trường; là chia sẻ, đồng cảm, khoan dung, vị tha, chân thành và thẳng thắn. Học sinh được sống, lao động và học tập trong một ngôi trường tràn ngập tình yêu thương; mà ở đó mỗi thầy giáo, cô giáo - bằng những lời nói và việc làm cụ thể của mình, thông qua những bài học bổ ích - bồi đắp cho các em tình yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu Tổ quốc, yêu công lí và tôn trọng lẽ phải.

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Năm học mà nhà trường được kế thừa thành tựu năm học 2016 - 2017 về chất lượng, số lượng giáo viên giỏi; đội ngũ cán bộ quản lý, cơ sở vật chất thiết bị dạy học còn thiếu thốn nhiều, đời sống đa số cán bộ, giáo viên tạm thời ổn định. Tập thể GV có nhiều đồng chí có chuyên môn vững, có tinh thần trách nhiệm; được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo; các ban ngành, đoàn thể ủng hộ, cha mẹ học sinh tin tưởng và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

3. Khó khăn.

- Còn có khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt là trong bồi dưỡng HSG các cấp.

- So với yêu cầu đổi mới chương trình: tình trạng CSVC còn thiếu (phòng học bộ môn, khu hiệu bộ …); phòng tin học chưa đầy đủ.

- Là năm học đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, xây dựng: "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhưng trong thực tế năng lực của một số GV về CNTT còn hạn chế, nhận thức cũng như điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh chưa đáp ứng được những yêu cầu đó ở mức độ cao.II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học theo công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ hông tin trong quản lý nhà trường và thực hiện công khai, dân chủ trong mọi mặt hoạt động của nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Bộ GD&ĐT và của thành phố triển khai ở bậc Trung học.

- Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành, phát triển năng lực và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập. Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống, tổ chức các hoạt động dạy học hướng đến việc phát triển năng lực học sinh.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

- Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục học sinh. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

1.1 Các trường tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của nhà trường và điều kiện địa phương với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. 

1.2. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao,… xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả.

2. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

2.1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục:

2.1.1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông và đảm bảo theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên. Thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.2.1.2. Thực hiện tốt việc dạy bồi dưỡng cho học sinh :

- Các môn học được chọn dạy bồi dưỡng cho học sinh cần bám sát từng đối tượng học sinh để truyền đạt kiến thức cho học sinh sao cho phù hợp

- 2.1.3. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục:

- Việc phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục: Đối với giáo viên được phân công thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

- HĐGDNGLL: thực hiện đầy đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGD NGLL với môn GDCD ở khối lớp 6, 7, 8, 9 đối với các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGD NGLL ở lớp 9, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tích hợp vào HĐGD NGLL. Chú trọng phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường, kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- HĐGDHN: Đối với lớp 9 thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/ năm học, một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGD NGLL ở chủ điểm sau: “Tiến bước lên Đoàn”- chủ điểm tháng 3.

Cần hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên sau THCS (THPT, GDTX, TCCN, học nghề...) hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường(GDBVMT):

Tiếp tục thực hiện tích hợp chủ yếu các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học và Công nghệ. Tích hợp GDBVMT bằng cách lồng ghép nội dung GDBVMT phù hợp với chủ đề bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn và không gây quá tải. PPDH các bài tích hợp GDBVMT phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh.

- Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ GD&ĐT.

    2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

  2.2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:

- Tiếp tục cải tiến nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng tích cực trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi giảng dạy; xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ một cách cụ thể, chi tiết (theo nội dung tập huấn về công tác tổ trưởng chuyên môn) đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ năm học và phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, khoa học, có hiệu quả việc dự giờ, thao giảng, hội giảng.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoá; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy năm học 2016- 2017.

Trong năm học yêu cầu 100% giáo viên sọan giảng các bài giảng có ứng dụng CNTT, trong đó quy định mỗi giáo viên ít nhất 02 bài giảng trong một năm, các bài còn lại soạn trên máy tính. Các tiết hội giảng khuyến khích giáo viên sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học bằng CNTT, tuy nhiên cần chọn những bài phù hợp và tránh hiện tượng lạm dụng phương tiện CNTT, hình thức hóa bài giảng, không có tác dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của học sinh. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm học.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.

2.2.2 Việc tổ chức dạy học tiếng Anh

- Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn cho năm học 2016- 2017 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện về chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên… để triển khai thí điểm chương trình GDPT môn tiếng Anh theo Đề án: “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cho học sinh lớp 6 ( nếu có thể) vào đầu năm học 2016 - 2017.2.2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

Căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 11/SGDĐT-GDTrH ngày 6/1/2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tích cực chỉ đạo giáo viên biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm, tốt nghiệp dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

- Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, nhà trường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

+ Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

+ Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Thực hiện theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BGD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2006/ QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.

- Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

- Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đó được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.2.2.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề:

Để chuẩn bị tốt việc sinh hoạt chuyên đề, nhà trường giao cho các tổ có kế hoạch và phân công giáo viên thực hiện chuyên đề bộ môn theo quy định.2.2.5. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

 - Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới KTĐG để thúc đẩy đổi mới PPDH ở tất cả các môn học, xem đây là tiêu chí hàng đầu trong nội dung sinh hoạt của các tổ chuyên môn.

- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra: ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá đúng quy định.

- Thực hiện các biện pháp phù hợp như: chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về nghiên cứu, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm đổi mới PPDH, KTĐG trong nhà trường.

2.2.6. Tổ chức các kỳ kiểm tra và thi:

- Nhà trường tổ chức các kỳ thi và kiểm tra chất lượng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Nhằm nắm chắc tình hình học tập của học sinh, có các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm học.

- Các kỳ thi học sinh giỏi các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; thi thực hành giải toán trên máy tính cầm tay; thi học sinh giỏi Toán, tiếng Anh trên Internet; tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục.

3. Phụ đạo cho học sinh có học lực yếu kém và hạn chế học sinh bỏ học:

- Sau khi có kết quả khảo sát đầu năm học, đối với những học sinh có học lực yếu và kém, nhà trường, các tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch cụ thể để phụ đạo, các tổ bộ môn phải biên soạn chương trình phụ đạo cụ thể và thiết thực, giáo viên chủ nhiệm phải theo dõi thường xuyên để có biện pháp động viên giúp đỡ, các lớp tổ chức nhóm bạn học tập giúp đỡ nhau, . . . để giúp các học sinh có học lực yếu và kém vươn lên.

- Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để quản lí tốt việc duy trì sĩ số, hạn chế tối đa học sinh bỏ học. Qua phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường sư phạm thân thiện và lành mạnh nhằm lôi cuốn học sinh tới trường để học tập, sinh hoạt và rèn luyện. Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập.

4. Thao giảng, Hội giảng các cấp:

4.1. Thao giảng: Thực hiện theo quy định, thời gian cụ thể như sau:

- Thao giảng đợt 1: Từ 17/10 kết thúc trước 12/11/2016.

- Thao giảng vòng 2: từ ngày 1/03/2017 đến ngày 18/03/2017.

4.2. Hội giảng các cấp: (nếu có)

- Hội giảng cấp huyện: Tháng 3 năm 20175. Công tác giảng dạy và học tập ở khối lớp 9:

BGH  thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 để chuẩn bị tốt cho các em có đủ điều kiện về học lực và hạnh kiểm để tốt nghiệp THCS và thi tuyển hoặc xét tuyển vào lớp 10.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực cho tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.7. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2015 – 2016

+ 100% CB-GV-NV duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học.

+ 100% CB-GV-NV thực hiện nội dung đổi mới hoạt động chuyên môn.

+ 100% CB-GV-NV tham gia hoạt động phong trào, hội thi, cuộc thi về chuyên môn.

+ 100% CB-GV-NV thực hiện báo cáo trực tuyến, đăng ký tham gia các hoạt động chuyên môn qua cổng thông tin điện tử của ngành và của đơn vị như vnedu.vn, trường học kết nối.

+ 100% CB-GV-NV hoàn thành báo cáo tự đánh giá và được đánh giá ngoài.

- Giờ dạy trên lớp đạt 92% khá giỏi , không có giáo viên không đạt yêu cầu.

- Phấn đấu trong năm 100% GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên

- Thao giảng 02 tiết/ 01 giáo viên/ học kỳ. Dự giờ 02 tiết/ 01 giáo viên/ 01 tháng.

- Làm đồ dùng dạy học có chất lượng 01 cái/ 01 giáo viên/ 01 năm học.

- Trên 92% bộ hồ sơ khá tốt, không có bộ hồ sơ không đạt yêu cầu.

- Mỗi tổ ít nhất có 03 sáng kiến kinh nghiệm/năm và tổ chức được bốn chuyên đề về giảng dạy hoặc giáo dục học sinh.

- Mỗi cán bộ, giáo viên tự đăng ký học một chuyên đề phù hợp với khả năng và sở trường của mình.

Liên đội cuối năm đạt: Liên đội vững mạnh

Chỉ tiêu đối với học sinh:

- Sốợng:

- Đầu năm có 373 em trong đó nữ 160 em chia làm 12 lớp

- Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

- Đảm bảo tỉ lệ đi học chuyên cần: 98%.

- Hạnh Kiểm:

Tốt : 67% Khá : 30%

Trung bình : 02,5% Yếu : 00,5%

- Học lực

Giỏi : 08,5% Khá : 32,5%

Trung bình : 51% Yếu, kém : 8%  • Cụ thể như sau:

+ Môn Văn - Tiếng Việt:

Giỏi : 08% Khá : 28,4%

Trung bình : 55,6% Yếu, kém : 08%

+ Môn ngoại ngữ:

Giỏi : 04% Khá : 18%

Trung bình : 68% Yếu, kém : 10%

+ Các môn còn lại thuộc khối xã hội : (Tính theo trung bình cộng)

Giỏi : 13,5% Khá : 30%

Trung bình : 51,5% Yếu, kém : 06%

+ Môn Toán:

Giỏi : 08% Khá : 25%

Trung bình : 49% Yếu, kém : 18%

+ Môn Hoá:

Giỏi : 06% Khá : 21%

Trung bình : 54% Yếu, kém : 19%

+ Các môn còn lại thuộc khối tự nhiên: (Tính theo trung bình cộng)

Giỏi : 15% Khá : 35%

Trung bình : 44% Yếu, kém : 06%(Kết quả trên chưa kể thi lại và rèn luyện sau hè)

- Phấn đấu trong năm học đạt 16 học sinh giỏi cấp huyện, 04 HS giỏi cấp tỉnh.

- Lên lớp sau thi lại đạt trên 98,5% .

- Công nhận tốt nghiệp lớp 9 đạt trên 98%.III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

- Ban giám hiệu thực hiện báo cáo định kỳ cho Phòng Giáo dục, báo cáo cần đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

- Các tổ trưởng chuyên môn thực hiện báo cáo hàng tháng và định kỳ theo quy định cho BGH. Báo cáo cần đánh giá được những mặt mạnh, mặt hạn chế để có kế hoạch cho tháng, học kỳ tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016 - 2017, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo cho BGH để kịp thời xử lý./.


Kế hoạch từng tháng:

Tháng

Kế hoạch công tác

Người phụ trách

8/2016

- Tổ chức lớp chính trị hè.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.

- Phân công chuyên môn.

- Tựu trường (19/8/2016).

- Giải quyết hồ sơ học sinh chuyển trường.


BGH+GV

BGH


P.HT
TTr+P.HT
BGH

Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9/2016- Khai giảng năm học 2016-2017

- Duyệt kế hoạch giảng dạy.

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, đội tuyển học sinh giỏi giải toán nhanh bằng máy tính cầm tay cấp quận. (từ tháng 9/2016- 3/2017)

- Triển khai cuộc thi KHKT cấp huyện

- Công tác KĐCLGD:

- Kiểm tra công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên.

+ Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học với PGD, triển khai thực hiện kế hoạch năm học đến các đoàn thể và giáo viên học sinh.

+ Kế hoạch HSG Violympic và IOE


BGH
GVBM+GVCN

TTr
BGH

CM

CM


Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10/ 2016+ Phân công và có kế hoạch thao giảng theo đúng kế hoạch.

+ Kiểm tra giáo án đợt 1.

+ Thao giảng đợt 1.

+ Tổ chức chuyên đề giảng dạy tất cả các môn.

+ Tăng cường kiểm tra: Sổ điểm, sổ đầu bài, sổ tổ, sổ chủ nhiệm. . .tăng cường dự giờ đột xuất.

+ Bồi dưỡng HSG.C.M+GV
BGH

Các tổ CM

Tổ chuyên môn

TPT+GVCN+BGH

CM+ Tổ+GV

BGH
GV có học sinh thiBổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11/ 2016


+ Kiểm tra toàn diện hồ sơ giáo án (đợt 2).

+ Bồi dưỡng HSG lớp 9, thi HSG cấp huyện.
BGH + TT

GV bộ mônBổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


12/2015.- Hoàn thành chương trình HK1 19 tuần (từ 14/8/2015 đến ngày 30/12/2015).

- Hoàn thành kế hoạch ôn thi HSG 9 cấp huyen trước 20/1/2016

- Hoàn thành kế hoạch ôn thi HSG máy tính Casio lớp 9

+ Kiểm tra học kỳ cuối tháng 12.

+ Kiểm tra các loại hồ sơ toàn trường HKI.


Chuyên môn.

2 Tổ CM
BTĐBổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


1/2016+ Vòng thi IOE thứ 20 (Cấp huyện),

+ Đánh giá xếp loại học kỳ I với học sinh và giáo viên.

+ Kiểm tra giáo án, dự giờ đột xuất giáo viên.

+ Kiểm tra toàn diện việc thực hiện chương trình, tự bồi dưỡng của giáo viên.

- Báo cáo Sơ kết học kỳ 1

- Triển khai chương trình HK2 18 tuầnCM

CM+TT


Ban thi đua
TT+BGH

CM
BGHBổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2/2017


+ Chuyên đề đổi công tác giảng dạy.

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 đi thi tỉnh.

Tổ trưởng CM

GV

GV


Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3/2017


+ Đẩy mạnh thi đua học tập của học sinh

- Hoàn thành kế hoạch ôn thi HSG lớp 9

+ Thao giảng tiếp (Nếu chưa đủ số tiết theo quy định).

+ Kiểm tra hồ sơ giáo án.GVCN+GVBM

C.M
C.M

Các tổ CM

BGH


Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4/2017


+ Tổ chức ôn tập thi học kỳ II cho HS.

+ Kiểm tra TX
BGH+ Tổ CM

HPCM + tổ CM

Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5/ 2017


- Hoàn thành chương trình HK2 18 tuần (từ 1/01/2016 đến ngày 24/05/2017).

+ Kiểm tra HK II.

+ Đánh giá xếp loại HK II với HS.

+ Kiểm tra toàn diện việc thực hiện chương trình, chấm chữa, tự bồi dưỡng của giáo viên.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo án.

+ Hoàn thành hồ sơ chuyên môn, hoàn thành chương trình 30/5.

+ Hoàn thiện học bạ, sổ điểm.

Xét TN THCS, làm hồ sơ cho HS vào lớp 10.HS

CM

Ban thi đua2 tổ CM
BGH
Toàn trường.

Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6, 7, 8/ 2017

Chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018.

BGH

Bổ sung kế hoạch:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (thực hiện);

- Lưu : VT,CM.
CHUYÊN MÔN

 

   

Vũ Chí Th

HIỆU TRƯỞNG


tải về 1.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương