Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs thị trấNtải về 25.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích25.43 Kb.
#2951

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-THCS.TTr

Thị trấn Vĩnh Thuận, ngày tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ

giao lưu bóng đá mini nam năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Căn cứ kế hoạch năm học số: 05/KH-THCS TTr ngày 18 tháng 9 năm 2016 của trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận;

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-BTC về việc tổ chức giao lưu bóng đá mini nam cho học sinh chào mừng 42 năm ngày giải phóng mièn Nam 30/4/1975-30/4/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ giao lưu bóng đá mini nam năm học 2016-2017 gồm những ông, bà có tên:

01.Bà: Đặng Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban;

02.Ông: Trần Thuận Tiến Phó hiệu trưởng Phó Trưởng ban;

03.Ông: Nguyễn Quang Hiển Tổng phụ trách đội Phó Trưởng ban;

04.Ông: Trương Văn Nới Chủ tịch công đoàn Thành viên;

05.Ông: Võ Văn Sớm Giáo viên Thành viên;

06.Ông: Trần Thanh Đông Giáo viên Thành viên;

07.Ông: Trần Thanh Dương Giáo viên Thành viên

08. Bà: Lâm Thị Lĩnh Y tế học đường Thư ký

Điều 2. Ban tổ chức giao lưu bóng đá mini nam năm học 2016-2017 có nhiệm vụ:

Xây dựng, triển khai và tổ chức giao lưu bóng đá mini nam với các đơn vị bạn;Điều 3. Các ông, bà có tên ở điều 1 chịu tránh nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 1 của QĐ;

- Lưu: VT, BTC.


HIỆU TRƯỞNGDANH SÁCH CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ GIAO LƯU BÓNG ĐÁ MINI NAM NĂM HỌC 2016-2017
1.Tiểu ban trọng tài:

01. Ông: Võ Văn Sớm Giáo viên Trưởng ban;

02. Ông: Trần Thanh Đông Giáo viên Phó Trưởng ban;

03. Ông: Trần Thanh Dương Giáo viên Thành viên;2. Tiểu ban phục vụ, y tế:

01.Ông: Nguyễn Quang Hiển Tổng phụ trách đội Trưởng ban;

02.Ông: Trương Văn Nới Chủ tịch công đoàn Phó Trưởng ban;

03.Bà: Lâm Thị Lĩnh Y tế học đường Thành viênTRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 25.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương