Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG


Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mớitải về 492.84 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới:

Nhiệm vụ chung:

Tập trung xây dựng đội ngũ CB-VC đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng, chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp.

Đảm bảo chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần, dân chủ trong hoạt động nhà trường;


Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện nhà trường và gắn liền với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.Về chuyên môn, nghiệp vụ:

Đảm bảo CB-VC nắm vững và thực hiện tốt qui chế nề nếp chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ, năng lực thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng tiếp cận năng lực;

Mỗi GV rèn luyện năng lực bản thân theo chuẩn nghề nghiệp: năng lực điều tra đối tượng và môi trường; năng lực giảng dạy; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị, xã hội.

Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thực hiện chương trình BDTX đảm báo chỉ tiêu, chất lượng.

-Chỉ tiêu:

+Đánh giá HT, GV theo chuẩn nghề nghiệp: XS 80%, Khá 20%; TB 0%, không đạt 0%.

+Tỉ lệ GVDG cấp trường 30%, GVCN lớp giỏi cấp trường 50%.

+Phân loại CB-VC cuối năm theo qui định Bộ Nội vụ: Xuất sắc: 30%; Tốt: 70%; Đạt Yêu cầu: 0%; Không đạt: 0%

+Xếp loại GVCN cuối năm: Tốt: 80%; Khá: 20%; TB: 0%; Yếu: 0%

+ CB-VC đạt danh hiệu thi đua LĐTT trở lên: tối thiểu đạt 60,0%; trong đó CSTĐ ít nhất 15,0%.

+ Mỗi GV thực hiện 1 tiết dạy NCBH và tham gia thảo luận 4 tiết/năm học; 60 tiết tự học chương trình BDTX theo các chuyên đề.

+ Thiết kế bài giảng E-Learning: mỗi giáo viên 1 bài/năm học.

+ Chuyên đề cấp trường 2 chuyên đề/tổ/năm; chuyên đề cấp tổ: mỗi GV 4 đến 6 chuyên đề/HK gắn với yêu cầu thu hoạch các Module BDTX.

+ Đăng cai tổ chức chuyên đề cấp huyện môn Toán với nội dung “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học”.

+ 100% GV thực hiện soạn giảng, xây dựng đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

-Biện pháp:

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều cho CB-VC cập nhật thông tin về luật pháp, nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức; tư vấn tâm lý, kỷ luật tích cực, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, công tác chủ nhiệm, viết SKKN, nghiên cứu khoa học.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục, nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm, đảm bảo tất cả GV chủ nhiệm lớp đều có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, giúp GV giải quyết những khó khăn trong thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng năng lực giảng dạy, giáo dục.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thi cấp trường: giáo viên dạy giỏi (GVDG), giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; đảm bảo nguồn giáo viên dự thi cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Duy trì tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên theo hướng thiết thực, khoa học, ứng dụng rộng, sáng tạo, thẩm mỹ.

Tăng cường công tác tự bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ, năng lực xây dựng bài giảng trực tuyến (e-learning), tham gia xây dựng nguồn học liệu mở: thư viện câu hỏi, đề kiểm tra trong CB-VC.

Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên (theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ); bình xét thi đua đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, kịp thời.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; chú trọng xây dựng đội ngũ GV cốt cán ở các bộ môn.

Thực hiện tốt qui định về giao tiếp ứng xử trong đơn vị.

Các chuyên đề cần tập trung tổ chức hội thảo, nghiên cứu, tập huấn trong sinh hoạt chuyên môn (tổ, trường):

+ Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng

+ Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực;

+ Thiết kế bài giảng trực tuyến (e-Learning)

+ Công tác chủ nhiệm và các kỹ năng cần thiết của GVCN

+ Quản lý, giáo dục HS bằng kỷ luật tích cực

Quản lý chỉ đạo: HT, PHT


4. Mục tiêu: Hoạt động ngoài giờ, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động xã hội góp phần hình thành nhân cách học sịnh:

Nhiệm vụ:

Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm

Tổ chức tốt tiết sinh hoạt Liên Đội dưới cờ hằng tháng

Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm hằng tháng đảm bảo yêu cầu.

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo qui mô khối lớp và toàn trường theo chủ điểm hằng tháng.

Tham gia các hội thi, các hoạt động GD NGLL do ngành tổ chức.

Tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã cùng địa phương.


Tăng cường giáo dục ATGT, phòng chống đuối nước, vệ sinh thân thể; phòng chống bạo lực học đường; giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên; coi trọng giáo dục kỹ năng sống; đảm bảo công tác an ninh trật tự trong trường học.

Chỉ tiêu:

Sinh hoạt NGLL theo lớp 2 tiết/tháng


Tham gia tốt các hội thi về GD NGLL do ngành, đơn vị tổ chức.

Sinh hoạt Liên Đội dưới cờ 1 tiết/tháng.

Hoạt động NGLL theo qui mô toàn trường 2 lần/năm học.

Tham gia lao động vệ sinh môi trường cùng địa phương 1 lần/năm.

Tổ chức chăm sóc NTLS xã 2 lần/ Học kỳ.

Biện pháp:

Thành lập Ban GD NGLL

Xây dựng kế hoạch giáo dục NGLL, kế hoạch sinh hoạt liên đội dưới cờ theo năm học, tháng, tuần.

Tổ chức các hội thi tìm hiểu, kể chuyện, văn nghệ, trò chơi dân gian trong học sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh.

Chủ trì tham mưu: PHT, TPT, TB NGLL, TBLĐ5. Mục tiêu: Giáo dục nghề phổ thông, hướng nghiệp, lao động đảm bảo yêu cầu.

5.1. Giáo dục nghề phổ thông, hướng nghiệp:

Nhiệm vụ:

Tổ chức lớp học nghề phổ thông cho học sinh khối 9

Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, phân luồng sau THCS.

Tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục lao động trong nhà trường nhằm góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm, môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. Duy trì có hiệu quả ngày tổng vệ sinh hằng tháng.Chỉ tiêu:

Huy động trên 80% học sinh khối 9 tham gia học nghề và TN nghề phổ thông theo chương trình qui định.

Thực hiện đủ các chủ đề hướng nghiệp cho học sinh khối 9, đảm bảo 100% HS tham gia.

Học sinh tham gia lao động vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan trường lớp ít nhất 1 lần/tháng, ý thức tham gia xây dựng trường lớp được nâng cao.Biện pháp:

Phối hợp với Trung tâm GDTX-HNDN Đại Lộc mở các lớp dạy nghề phổ thông tại trường cho HS khối 9.

Giao nhiệm vụ cho giáo viên dạy nghề phổ thông trong việc nâng cao chất lượng và duy trì sĩ số lớp nghề.

GVCN tuyên truyền, vận động CMHS và học sinh tham gia học nghề phổ thông do nhà trường phối hợp tổ chức.

Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt hướng nghiệp cho khối 9, dự giờ rút kinh nghiệm dạy tốt bộ môn hướng nghiệp. Nội dung hướng nghiệp nên chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh xác định đúng năng lực, khả năng học tập để lựa chọn con đường học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Trưởng ban lao động tham mưu xây dựng kế hoạch lao động năm, tháng khoa học, phù hợp. GVCN: Tổ chức và quản lý đảm bảo qui trình các buổi lao động của HS, phân công hợp lý, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang tính giáo dục cao, tránh lãng phí thời gian của học sinh, GVCN; góp phần hình thành ở HS ý thức tự giác trong lao động, yêu trường, yêu lớp, biết quí trọng sản phẩm lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tập thể.

Quản lý chỉ đạo: PHT
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương