Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNG


IV. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂtải về 492.84 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

IV. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Mục tiêu 1: Phát triển và đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức 2 năm 2016


Nhiệm vụ:

- Tuyển sinh lớp 6; huy động học sinh ra lớp hằng năm.

- Phối hợp 3 cấp học điều tra, cập nhật dữ liệu Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2016 đúng tiến độ (PCGD - XMC),

- Đảm bảo các điều kiện về CSVC để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 100,0%

+ Tỉ lệ HS bỏ học hằng năm dưới: 0,5% (kể cả bỏ học trong hè)

+ Đạt chuẩn PCGD THCS năm 2016 mức 2.

Biện pháp:

Tổ công tác tuyển sinh phối hợp với các trường tiểu học tổ chức tuyển sinh theo Qui chế tuyển sinh kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGD-ĐT ngày 30/01/2013 của Bộ GD-ĐT.

Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PCGD trên địa bàn; tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để hạn chế tình trạng bỏ học nữa chừng, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng PCGD THCS và tiếp tục thực hiện phổ cập bậc trung học.

Thành lập tổ giúp việc PCGD của đơn vị giúp nhà trường tổ chức tốt công tác điều tra cập nhật dữ liệu, xây dựng kế hoạch PCGD, huy động, vận động học sinh bỏ học ra lớp.

          Nâng cao vai trò GVCN trong công tác duy trì sĩ số.

Văn phòng nhà trường đảm bảo công tác thông tin báo cáo về PCGD.

Thời điểm hoàn thành công tác tuyển sinh 6: ngày 15 tháng 6 hằng năm; hoàn thành công tác điều tra, cập nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC: tháng 11/2016.

Chủ trì thực hiện: PHT.


2. Mục tiêu 2: Hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức đảm bảo các yêu cầu qui định.

2.1. Giáo dục Văn hóa


Nhiệm vụ:

Tổ chức dạy học các bộ môn văn hoá đảm bảo số môn học theo qui định, đúng kế hoạch thời gian năm học và phân phối chương trình bộ môn, chuẩn kiến thức - kỹ năng; tinh giản nội dung, thực hiện các chủ đề tích hợp (tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giá trị sống, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật), thực hiện giảm tải, phân hóa, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo theo hướng phát triển năng lực người học;

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề ở các bộ môn.

Tiếp tục tổ chức dạy môn tiếng Anh theo đề chương trình mới đối với học sinh lớp 6, lớp 7 thuộc học sinh Trường Tiểu học Trần Phước.

Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Thực hiện giáo dục, đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập đúng qui định.

Chỉ tiêu:

* Xếp loại học lực: (%)


Giỏi %

Khá %

TB %

Yếu %

Kém %

TB trở lên%

Học kỳ 1

12,0

33,0

50,0

5,0

0

95,0

Cuối năm

14,0

35,0

47,5

1,5

0

98,5

* Chất lượng các bộ môn (% trung bình trở lên)


NV

Toán

TAnh

Sử

Địa

CDHóa

Sinh

CN

3môn XL

Lớp 6

92,0

85,0

84,0

97,0

98,0

97,0

84,0
87,0

96,0

100

Lớp 7

87,0

88,0

83,0

98,0

95,0

96,0

91,0
96,0

98,0

100

Lớp 8

88,0

94,0

90,0

95,0

96,0

98,0

96,0

91,0

93,0

97,0

100

Lớp 9

96,0

94,0

91,0

97,0

98,0

97,0

97,0

96,0

98,0

97,0

100

Toàn cấp

90,8

90,3

87,0

96,8

96,8

97,0

92,0

93,5

93,5

97,0

100

* Học sinh giỏi 6789:Môn thi

Đăng ký số HS đạt giải và xếp thứ đồng đội

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số

giải


Xếp thứ

Số

giải


Xếp thứ

Số

giải


Xếp thứ

Số

giải


Xếp thứ

Ngữ Văn

2

8

2

9

2

8

2

9

Toán

2

8

2

9

2

9

2

9

Vật lý2

8

3

6

2

9

Hóa học

2

8

3

7

Tiếng Anh

2

8

2

7

2

8

2

9

Sinh học

3

6

3

2

Lịch sử

2

8

3

5

Địa lý

3

4

3

1

9Tin học

2

7

2

9

Xếp thứ Toàn đoàn HSG

8

9

7

8

TNTH Lý 8

2

5TNTH Hóa 8

2

8THTH Sinh 8

2

8Giải toán Casio 8, 9

1

9

1

9

Toàn đoàn TNTH, Casio

8

* Tỉ lệ xét tốt nghiệp THCS (Khối 9): 100%

* Kết quả Tuyển sinh lớp 10 công lập: 92%/tổng số HS TNTHCS; lớp 10 trường chuyên: 02 em

* Phấn đấu có 65 học sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, thí nghiệm thực hành cấp huyện từ khuyến khích trở lên.

* Học sinh đoạt giải cấp tỉnh: 02Giải pháp:

Nhà trường xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

Chỉ đạo để giáo viên tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các chuyên đề, nội dung đã được tập huấn về đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Đề kiểm tra định kỳ được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực người học.

Các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh

Chỉ đạo việc biên soạn nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, TNTH (Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh, TNTH, Tin học, Casio).

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học (theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT) và Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 9/8/2016); cùng với các cuộc thi IOE, An toàn giao thông, tài năng tiếng Anh Galaxy, thuyết trình văn học, chinh phục vũ môn...

Giáo viên có kế hoạch giúp đỡ các HS yếu kém, khuyết tật học hòa nhập.

Nhà trường tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu kém, có nguy cơ ở lại lớp, vận động CB-GV có tâm huyết, kinh nghiệm tình nguyện tham gia phụ đạo, quản lý lớp.

Nâng cao vai trò tổ chuyên môn trong quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; GV trực tiếp bồi dưỡng tập trung phát triển chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp; nhà trường, cha mẹ học sinh có chính sách động viên khuyến khích GV trong công tác bồi dưỡng HSG, tạo điều kiện để GV, HS được bồi dưỡng phát triển tốt.

Quản lý chỉ đạo: PHT, TTCM

2.2. Mục tiêu giáo dục đạo đức, pháp luật có chất lượng và hiệu quả:


-Nhiệm vụ:

Tổ chức tốt việc dạy học môn giáo dục công dân, tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần.

Thực hiện tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục, phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục, phòng chống tội phạm, ma túy trong trường học, tác hại của trò chơi trực tuyến đối với học sinh; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất.

-Chỉ tiêu:

* Xếp loại hạnh kiểm: (%)

Tốt

Khá

TB

Yếu

Khá & tốt

Toàn cấp

66.2

29

4.8

0

95.2

Xếp loại Lớp: XS: 20%; Tốt: 60%; Khá: 20%; TB: 0% Yếu: 0

Hoạt động giáo dục qui mô toàn trường 2 lần/năm-Biện pháp:

Tích hợp việc giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống trong dạy học các bộ môn một cách phù hợp đồng thời chú trọng phát huy thế mạnh các bộ môn GDCD, Ngữ văn, Lịch Sử...

Cải tiến việc tổ chức tiết Chào cờ, Sinh hoạt tập thể, Giáo dục NGLL theo hướng đổi mới, nâng cao năng lực tự quản, dễ tiếp thu, phù hợp nhu cầu và tâm lý lứa tuổi, có kế hoạch, có nội dung giáo dục sâu sắc, thiết thực.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn-Đội trong việc triển khai các phong trào tự quản của đội viên, học sinh (cổng trường ATGT, đoạn đường em chăm,thể dục giữa giờ, phong trào xanh, sạch, đẹp….)

Phát huy tác dụng phòng truyền thống trong việc giáo dục học sinh.

Tổ chức tốt lễ phát động, đăng ký thi đua và các hành động cụ thể thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức” cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Duy trì tốt việc ký cam kết thực hiện trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh tệ nạn xã hội, không để ma túy và tội phạm xâm nhập học đường.

Phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội để quản lý, giáo dục học sinh trong và ngoài giờ học, hạn chế HS vi phạm nội qui, vi phạm phát luật, ngăn chặn hiện tượng bỏ học, lười học, bỏ tiết; phát động phong trào “Nói không với hành vi bạo lực trong học sinh”.

GVCN thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa nhà trường với gia đình, giữa HS với thầy cô bộ môn và nhà trường. Thực hiện đổi mới giáo dục học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực, tư vấn tâm lý học đường. Đổi mới hình thức, nội dung tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần. Tổ chức có hiệu quả việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo qui định.

Tổ chức cho học sinh thực hành hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật đã được học ở môn Giáo dục Công dân.

Quản lý chỉ đạo: PHT, TTCM


2.3. Giáo dục Thể chất, Thẩm mỹ


Nhiệm vụ:

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục thể chất thẩm mỹ theo qui mô toàn trường như: hội thi văn nghệ, Hội khỏe Phù Đổng, … đồng thời tổ chức giảng dạy có chất lượng các bộ môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật nhằm góp phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.Chỉ tiêu:

-Học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực tốt: 65,0%; Đạt: 35,0%; Chưa đạt: 0,0%

-Tham gia đầy đủ các hội thi TDTT, Văn nghệ, hội họa cấp huyện và đạt giải từ KK trở lên.

-Giải thể thao cấp huyện:

+Số HS đạt huy chương cấp huyện 8; huy chương cấp tỉnh 2

+Giải đồng đội các bộ môn từ vị thứ 3 trở lên

+Giải toàn đoàn: vị thứ 3

Biện pháp:

Ban TDTT chủ trì phối hợp với Ban NGLL, Văn hóa-Văn nghệ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất hằng năm khoa học, hiệu quả, phù hợp.

Duy trì tốt nề nếp thể dục giờ ra chơi, pháp động trong HS phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ.

Tổ chức tốt HKPĐ, các hội thi VN, Hội họa cấp trường, có kế hoạch chọn và bồi dưỡng HS năng khiếu dự thi đầy đủ hội thi cấp huyện.

Quản lý chỉ đạo: PHT, TTCM
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương