Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs phù ĐỔNGtải về 492.84 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích492.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
    Навигация по данной странице:
  • DỰ THẢO

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /KH-THCSPĐ

Đại Hồng, ngày tháng 9 năm 2016


DỰ THẢO


KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Căn cứ hướng dẫn số: /HD-PGD&ĐT ngày /8/2016 của Phòng GD-ĐT Đại Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020;

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2015 - 2016 và căn cứ tình hình thực tế phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương, đơn vị,Trường THCS Phù Đổng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017 cụ thể như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Thực hiện kế hoạch Lớp – Học sinh

Khối lớp

Kế hoạch

Thực hiện (đến 5/9)

Tăng giảm so với kế hoạch

Phân tích lý do tăng, giảm

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

HS/lớp

Số L.ban

Tăng

Giảm

Ch.đi

Ch.đến

Bỏ học

Lý do khác

6

3

119

3

118

39.3

1

1

2

2

17

4

138

4

139

34.5

4

2

1

1

28

4

149

4

147

36.75

7
2

2


9

4

109

4

105

26.254

4


CỘNG

15

515

15

509

33.9

12

3

9

9

3


- Trong đó Tỉ lệ tuyển mới lớp 6 (tại địa phương): 118/118 = 100%, (sau tuyển sinh có 2 em chuyển trường).2. Tình hình Đội ngũ

TT

Môn

Tổng số
giáo viên, NV

Trong đó

Nhu cầu

Số GV
biên chế (cơ hữu)

Số GV hợp đồng thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn

ĐHKhác

Thừa

thiếu

I

Giáo viên

32

27

5

23

9

01

Ngữ Văn

4

4

0

2

2


2

Toán

5

5

0

4

1


3

GDCD

1

1

0

1

0


4

Vật Lý

2

1

1

1

11

5

Hóa học

2

2

0

2

0


6

Sinh học

2

1

1

1

11

7

Lịch sử

3

3

0

1

2


8

Địa lí

2

2

0

2

0


9

Âm nhạc

1

0

1

0

11

10

Mỹ thuật

1

0

1

1

01

11

Công nghệ

0

0

0

0

0


12

Thể dục

3

3

0

3

0
1
13

Ngoại ngữ

3

3

0

3

0


14

Tin học

2

1

1

1

11

15

GV thiết bị

1

1

0

1

0


II

CBQL,TPT

3

3

0

3

0

0

0

0

III

Nhân Viên

5

5

0

0

2

3

0

0
T/Cộng:

40

35

5

26

11

3

0

0


- Tỉ lệ GV/ Lớp: 31/15 = 2,06 (tiêu chuẩn 1,9);

- Cơ cấu GV theo môn dạy: thiếu giáo viên CN, thừa giáo viên TD,

- GV có trình độ Đại học: 23/32 = 71,87%; Cao đẳng: 9/32=28,12%.

- CBQL có trình độ đại học: 2/2 = 100%;

- Tỉ lệ đảng viên/tổng số CB-VC: 12/40 = 30,0%
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương