Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng y tếtải về 47.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.12.2018
Kích47.54 Kb.

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 55/KH- CĐYT

Thái bình, ngày 24 tháng 12 năm 2013

V/v: Phối hợp hướng dẫn, quản lý học sinh đi thực tập phần đnh hướng Y học cổ truyền

Kính gửi: ...........................................................................


Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 về đào tạo chương trình chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền cho đối tượng Y sỹ khoá học 2011-2013. Trường Cao đẳng y tế Thái Bình tổ chức cho các em đi thực tập cuối khoá tại các khoa Y học cổ truyền của các bệnh viện huyện, Thành phố, Tỉnh kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục tiêu của đợt thực tế:

  • Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của khoa Y học cổ truyền HS đến thực tập tại Bệnh viện.

  • Thực hiện các kỹ thuật khám và điều trị cơ bản bằng Y học cổ truyền cho bệnh nhân tại các khoa

- Tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân trồng sử dụng cây thuốc Nam, phòng và chữa bệnh bằng các phương pháp Y học cổ truyền như: châm cứu, xoa bóp, cạo gió, đánh cảm…

  • Rèn luyện thái độ tác phong của người cán bộ y tế tương lai

II.Thời gian, đa điểm, chỉ tiêu thực tập:

  1. Thời gian: Tổng số 04 tuần thực tập -Từ 13/1/2014 đến 25/1/2014- Nghỉ Tết 03 tuần - Từ 27/1- 15/2/2014 và thực tập tiếp từ 17/2-28/2/2014

  2. Địa điểm: Tại các Khoa Y học cổ truyền các Bệnh viện

  3. Chỉ tiêu tay nghề: Có Bảng chỉ tiêu riêng kèm theo
III. Phân công cán bộ giám sát


TT

Đa điểm

Số HS

Giáo viên


1

BVđa khoa Vũ Thư

9

BS Việt


2

BVđa khoa Thành phố

9

BS Tạ Ngọc


3

BV đa khoa Kiến xương

9

Bs Tiếp

4


BV Đa khoa tỉnh

9

BS Cảnh


5

BV đa khoa Đông Hưng

9

Bs Thi

Tổng

45
IV. Dự kiến kinh phí thực tập


  1. Chi phí quản lý thực tập tại các bệnh viện:

5 Bệnh viện X 500000đ = 2.500.000đ

2. Chi phí quản lý HS tại các khoa YHCT của BV:

5 Khoa X 500.000đ = 2.500.000đ

Tổng :5.000.000đ ( Năm triệu đồng chẵn)

3. Chi phí giám sát cho cán bộ giáo viên:

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường

v. Phối hợp giữa trưng cao đẳng y tế với các đơn v

1. Trưng Cao đẳng y tế Thái bình

- Phòng đào tạo xây dựng kế hoạch tổng quát cho đợt thực tập

- Giáo viên chủ giảng xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ tiêu tay nghề cho học sinh trong cả đợt thực tập

2. Bệnh viện Huyện, Thành phố, Đa khoa tỉnh

- Tiếp nhận học sinh và tạo điều kiện cho học sinh thực tập theo kế hoạch, nội dung của Trường Cao đẳng y tế.

- Quản lý học sinh một cách toàn diện về tinh thần, thái độ, ngày giờ công, chất lượng chuyên môn trong suốt thời gian học sinh thực tập, thực tế

3. Kết thúc đợt thực tập:

- Kết thúc đợt thực tập học sinh phải hoàn thành nội dung của đợt thực tập (Nếu thiếu không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp). Xác nhận kết quả và thời gian, ý thức thực tập của HS.

- Y sỹ định hướng y học cổ truyền nộp kết quả thực tập cho BS Lê Hướng Việt

Trường Cao đẳng y tế Thái Bình kính mong được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các bệnh viện Tỉnh, huyện, thành phố, trong công tác đào tạo của Nhà trường

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhân:

- Bệnh viện huyện, thành phố, đa khoa Tỉnh;

- Các Phòng KHTC, CTHSSV;

- GV Giám sát, Khoa Dược;- Lưu: VT, ĐT.


HIỆU TRƯỞNG
TS. Phạm Quang Hoà( đã ký)
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương