Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 24.6 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích24.6 Kb.
#8580
  1   2   3   4   5

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 21/KH-LĐLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU “ 85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 60 NĂM THỦ ĐÔ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” TRONG CNVCLĐ

THỦ ĐÔ NĂM 2014
Năm 2014 là năm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014) kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2014). Thực hiện văn bản số 171/HD-TLĐ ngày 19/2/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn Tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”; Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU ngày 15/01/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014. Với phương châm thiết thực, hiệu qủa, hướng về cơ sở, LĐLĐ Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu “85 năm Công đoàn Việt Nam-60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển” trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô như sau:tải về 24.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương