Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 16.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích16.83 Kb.
#2784

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG

TRƯỜNG TH ĐÔN PHONG

Số: /BC-THCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đôn Phong, ngày 10 tháng 08 năm 2015


BÁO CÁO

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016 và Kế hoạch tổ chức khai giảng

Thực hiện công văn số: 173/CV-GD&ĐT ngày 07/8/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Bạch thông V/v chuẩn bị tổ chức khai giảng và báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016

Trường TH Đôn Phong báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm học mới và kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2015-2016 với những nội dung sau: 

Tổng số học sinh toàn trường: 194 em

Dân tộc : 191 em . Kinh 03 em ( 98,5% là học sinh dân tộc )

Tổng số lớp:141. Công tác tuyển sinh:

Số học sinh 6 tuổi vào lớp 1: 52 em( Trong đó địa bàn xã 52; ngoài địa bàn 0) đạt 100%2. Công tác ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp.

Đã tổ chức ôn tập và kiểm tra lại cho học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp:

Kết quả: 01 em đủ điều kiện lên lớp; 02 em không đủ điều kiện lên lớp

3. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên.

Tổng số cán bộ giáo viên: 19 đ/c

Trong đó: Ban giám hiệu: 1đ/c; Y tế học đường: 1đ/c; Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 17đ/c ( Anh văn: 01 đ/c; Hát nhạc: 0 đ/c; Mĩ thuật: 01 đ/c; GV cơ bản: 15 đ/c).

Tỉ lệ Giáo viên đứng lớp: 1,2

Số GV còn thiếu:

+ Cán bộ quản lý: 01 đ/c

+ Giáo viên cơ bản: 03 gv

+ Giáo viên Hát nhạc: 01 gv4. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường.

* Cơ sở vật chất

Nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ cho dạy và học của năm học 2015-2016

Tổng số phòng học văn hóa: 14 phòng

Trong đó: + Điểm trường chính : 5 phòng ( Phòng học cấp 4)

+ Điểm trường Bản Chiêng: 4 phòng ( Phòng học cấp 4)

+ Điểm trường Nà Lồm: 3 phòng ( Phòng học cấp 4)

+ Điểm trường Nặm Tốc : 2 phòng ( Phòng học tạm)

* Thiết bị dạy học và đồ dùng

Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh.

5. Tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

5.1. Công tác chuẩn bị

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng; báo cáo UBND xã, tổ chức tuyên truyền về khai giảng năm học mới 2015 – 2016,  treo các băng rôn  tại cổng trường và trong khu vực trường học; Nội dung băng rôn tuyên truyền:"Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2015-2016"; "Thầy, trò trường TH Đôn Phong thi đua dạy tốt – học tốt"; ...

          - Tổ chức vệ sinh trường lớp, khu vực xung quanh trường sạch sẽ; xây dựng chương trình, tập luyện văn nghệ, thể thao; múa hát tập thể, trò chơi… trang trí; mời lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tại địa phương, phụ huynh học sinh đến dự khai giảng tại nhà trường.

          5.2. Tổ chức khai giảng

Nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2015 - 2016 ngày 05/9/2015 (Thứ Bảy).

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gồm 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đầy đủ nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, đội thiếu niên xây dựng kịch bản cụ thể tổ chức lễ khai giảng, có các phương án dự phòng trong trường hợp mất điện, thời tiết bất lợi. Việc phân bố thời gian phần “Lễ” 60 phút,  phần “Hội” 30 phút. Ban Giám hiệu và các Đoàn thể trong nhà trường kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện.a. Chương trình phần “Lễ khai giảng”:

- Ổn định tổ chức;

- Tổ chức đón học sinh vào lớp đầu cấp;

- Nghi thức chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Đọc thư của Chủ tịch nước;

- Diễn văn khai giảng năm học.

- Đại diện giáo viên, học sinh phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm.

- Phát biểu của đại diện cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cấp trên...;

- Đánh trống khai trường.

- Phát động “ Tháng An toàn giao thông” tháng 9/ 2015.

- Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

          b. Phần "Hội":

Tổ chức cho học sinh các lớp tham gia phần “Hội” với các hình thức phong phú, sinh động tùy theo tình hình thực tế của nhà trường thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: sinh hoạt truyền thống, giao lưu giữa các khối lớp, quan tâm tới học sinh lớp đầu cấp; biểu diễn văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian,… nhằm mục đích cho thầy, cô và học sinh thực sự vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường để bước vào năm học mới.

          Trên đây là công tác chuẩn bị cho năm học mới và kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Đôn Phong.

 


Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);

-Đảng ủy, UBND xã (Để phối hợp);

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Lịch


tải về 16.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương