Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi ielts, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi ngườitải về 2.15 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích2.15 Mb.
#3386
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

ÁP DỤNG NHỮNG GÌ ĐÃ HỌCExercise 35: In the space before each Latin prefix in column I, write the letter of its correct meaning in column II.

 

Column I                                Column II


_____ 1. Per-                                 (A) Together, with

_____ 2. Ob-                                 (B) Through, to the end, thoroughly

_____ 3. Circum-                           (C) Forward, forth

_____ 4. Pro-                                 (D) Before, beforehand, fore-

_____ 5. Con-, co-, col-, cor-               (E) Around, round

_____ 6. Pre-                                 (F) Against, in the way, over

 

Đáp án:  1 – B    2 – F          3 – E          4 – C          5 – A          6 – D

 

Exercise 36: Fill in the prefix in column I and the complete word in column III.

 


Column I

Column II

Column III

1. _____

together


+ HERENT

sticking


= _____

Sticking together, logically connected2. _____

beforehand+ CONCEIVE

form an opinion= _____

form an opinion beforehand3. _____

around


+ NAVIGATE

sail


= _____

sail around4. _____

forward


+ JECT

throw


= _____

throw or cast forward5. _____

together


+ LABORATE

work


= _____

work together6. _____

through


+ MEATE

pass


= _____

pass through; penetrate7. _____

in the way+STACLE

something standing= _____

something standing in the way; obstruction8. _____

beforehand+ FACE

something said= _____

something said beforehand; foreword9) _____

together


+ VENE

come


= _____

come together; assemble10) _____

through


+ FORATE

bore


= _____

bore through; pierce11) _____

against


+ TRUDE

thrust


= _____

thrust forward without being asked12) _____

forth


+ VOKE

call


= _____

call forth; cause13) _____

round


+ LOCUTION

speaking


= _____

roundabout way of speaking14) _____

before


+ CLUDE

put a barrier= _____

put a barrier before; prevent15) _____

together


+ RESPOND

answer


= _____

match; agree16) _____

thoroughly+ TURB

disturb


= _____

disturb thoroughly; upset17) _____

before


+ CEDE

go


= _____

go before; come before1 _____

forth


+ PONENT

one who puts= _____

one who puts forth a proposal19) _____

beforehand+ FABRICATE

construct= _____

construct beforehand20) _____

over


+ SESS

sit


= _____

trouble the mind of; haunt. 

Đáp án:

 

1.     COHERENT                           = Cố kết với nhau; nối kết chặt chẽ về mặt luận lý2.     PRECONCEIVE           = Hình thành ý kiến trước trong đầu; tiên kiến

3.     CIRCUMNAVIGATE          = Đi thuyền vòng quanh

4.     PROJECT                      = Phóng ra, phun ra

5.     COLLABORATE               = Cộng tác, cùng làm việc

6.     PERMEATE      

MỞ RỘNG VỐN TỪ QUA CÁC TỪ CĂN LA TINHtải về 2.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương