Cận lâm sàng huyết học Công thức máu I. Giới thiệu các thành phần trong phiếu xét nghiệm công thức máu Các xét nghiệm thường quytải về 42.64 Kb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích42.64 Kb.
#3286
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cận lâm sàng huyết học - Công thức máu


I. Giới thiệu các thành phần trong phiếu xét nghiệm công thức máu


1. Các xét nghiệm thường quy:Công thức máu có 17 chỉ số, theo trình tự đọc của máy:

1) WBC = white blood cell = bạch cầu


2) NEU: NEUTROPHIL = Đa nhân trung tính
3) LYM: LYMPHOCYTE = Bạch cầu Lympho
4) MONO: MONOCYTE = Mono bào
5) EOS: EOSINOPHIL = Đa nhân ái toan
6) BASO: BASOPHIL = Đa nhân ái kiềm
7) RBC = Red Blood Cell = hồng cầu
8) HGB = Hb = Hemoglobin = huyết sắc tố
9) HCT = Hematocrit = dung tích hồng cầu
10) MCV = Mean corpuscular volume = thể tích trung bình một hồng cầu
11) MCH = Mean corpuscular hemoglobin = số lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu
12) MCHC = Mean corpuscular hemoglobin concentration = nồng độ hemoglobin trung bình trong một hồng cầu
13) RDW = Red (cell) Distribution width = phân bố hình thái kích thước hồng cầu (khoảng phân bố hồng cầu)
14) PLT = platelet = Tiểu cầu
15) MPV = Mean platelet volume = Thể tích trung bình tiểu cầu
16) PCT = Plateletcrit = Thể tích khối tiểu cầu
17) PDW = Platelet distribution width = Dải phân bố kích thước TC.tải về 42.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương