Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 5 tháng năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng năm 2014tải về 2.13 Mb.
trang15/21
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.13 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

1. Tên mô đun: ĐIỆN TÀU THUỶ

a) Mã số: MĐ 01.

b) Thời gian: 15 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống điện một chiều 24 V; hiểu biết về máy điện xoay chiều và trạm phát điện trên tàu thuỷ; biết phân tích các dạng sự cố của mạch điện; đấu được một số mạch điện 3 pha như mạch chiếu sáng, mạch điện máy phụ đơn giản; biết cách kiểm tra, xác định một số hư hỏng của mạch điện và biện pháp khắc phục; biết vận hành trạm phát điện 3 pha có công suất từ 50 kW trở lên.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Hệ thống điện một chiều 24 V trên tàu thuỷ nội địa

2

1.1

Sơ đồ hệ thống điện một chiều 24 V

1.2

Quy trình sử dụng hệ thống điện một chiều 24 V

2

Bài 2: Máy điện xoay chiều

5

2.1

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

2.2

Máy biến áp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.3

Xác định dây quấn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp

2.4

Một số lưu ý khi sử dụng máy biến áp

2.5

Động cơ điện 3 pha

2.6

Thí nghiệm máy điện

3

Bài 3: Thiết bị điện

5

3.1

Thiết bị đo và đo các đại lượng cơ bản

3.2

Át tô mát, khởi động từ

4

Bài 4: Trạm phát điện

2

4.1

Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của trạm phát điện

4.2

Quy trình vận hành trạm phát điện

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

15

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điện tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại xưởng thực hành điện và các hệ thống điện trên tàu thuỷ.

2. Tên mô đun: MÁY TÀU THUỶ

a) Mã số: MĐ 02.

b) Thời gian: 90 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu sâu, hiểu rộng hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ diesel cũng như các hệ thống và trang thiết bị phụ trên tàu; biết cách ứng dụng, sử dụng, chăm sóc và bảo quản, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác động cơ diesel.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Bài 1: Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel

15

1.1

Phân tích quá trình cháy trong động cơ diesel

1.2

Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình cháy trong động cơ diesel

1.3

Tăng áp cho động 2 kỳ: sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động

1.4

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

2

Bài 2: Cấu tạo động cơ

10

2.1

Phân tích yêu cầu, cấu tạo và nâng cao sức bền trục khuỷu

2.2

Ổ đỡ trục: yêu cầu, cấu tạo, các loại bạc trục, hư hỏng, biện pháp khắc phục

3

Bài 3: Hệ thống phân phối khí

10

3.1

Đặc điểm của biên dạng cam phân phối khí

3.2

Cấu tạo một số dạng con đội, quan hệ lắp ghép giữa con đội và cam

3.3

Kiểm tra các dạng hư hỏng của hệ thống và biện pháp khắc phục

4

Bài 4: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel

10

4.1

Bơm cao áp, vòi phun và nguyên lý điều chỉnh lượng nhiên liệu của thiết bị này

4.2

Một số loại vòi phun thông dụng hiện nay: vòi phun 1 lỗ tia, nhiều lỗ tia (cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng, cách kiểm tra và biện pháp khắc phục)

4.3

Bộ điều tốc: hư hỏng thông thường, biện pháp khắc phục

4.4

Kiểm tra các dạng hư hỏng của hệ thống và biện pháp khắc phục

5

Bài 5: Hệ thống bôi trơn - làm mát

12

5.1

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng, cách kiểm tra và biện pháp khắc phục bơm chuyển dầu kiểu bánh răng trong

5.2

Bầu lọc dầu nhờn kiểu phiến gạt (cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vệ sinh bầu lọc)

5.3

Nguyên lý lọc dầu, máy lọc dầu ly tâm tự xả: cấu tạo, nguyên lý hoạt động

5.4

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

6

Bài 6: Hệ thống khởi động - đảo chiều

12

6.1

Khởi động động cơ bằng không khí nén dùng van piston, khởi động bằng thiết bị thuỷ khí

6.2

Đảo chiều bằng chân vịt biến bước

6.3

Đảo chiều dùng cánh cửa nước

7

Bài 7: Nhiên liệu và dầu nhờn

15

7.1

Những tính chất chủ yếu của nhiên liệu, các chỉ tiêu cơ bản của nhiên liệu diezen, những yêu cầu chung của nhiên liệu diesel

7.2

Tiêu chuẩn Việt Nam về diesel (TCVN5689-1998)

7.3

Chọn nhiên liệu cho động cơ diesel tàu thuỷ

7.4

Các tính chất lý hoá của dầu nhờn, các chỉ tiêu chất lượng của dầu nhờn

7.5

Dầu nhờn động cơ: chức năng và tính chất của dầu nhờn động cơ, phân loại dầu nhờn động cơ

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

6

Tổng cộng

90

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình mô đun:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu thuỷ.

3. Tên mô đun: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG ĐIỀU KHIỂN

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng hiểu các kiến thức cơ bản về máy vi tính; phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và phần mềm; biết vận dụng kiến thức đã học và thực tế; hiểu khái quát về hệ thống điều chỉnh tự động; nắm vững được cấu trúc cơ bản của các hệ thống đo lường như hệ thống đo nhiệt độ, đo áp suất, đo lưu lượng, đo mức chất lỏng.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian

đào tạo (giờ)

I

Phần 1. Tin học ứng dụng

 

1.1

Bài 1: Các kiến thức cơ bản

1

1.2

Thông tin và xử lý thông tin

1.3

Khái niệm phần cứng và phần mềm

1.4

Hệ điều hành

2

Bài 2: Chương trình Windows

4

2.1

Giới thiệu chung

2.2

Màn hình Windows

2.3

Khởi động các chương trình và mở các tệp tin dữ liệu

2.4

Quản lý các hồ sơ và tệp tin bằng Windows Explorer

2.5

Internet và Email

2.6

Virus máy tính

3

Bài 3: Chương trình Microsoft Word

6

3.1

Giới thiệu về Microsoft Word

3.2

Soạn thảo, định dạng văn bản

3.3

Chèn các đối tượng vào văn bản

3.4

Lưu và in văn bản

3.5

Các công cụ đồ hoạ

3.6

Internet và Email

4

Bài 4: Chương trình Microsoft Excel

6

4.1

Các khái niệm cơ bản

4.2

Tạo lập, định dạng và in ấn bảng tính

4.3

Các bài tập ứng dụng

II

Phần 2. Tự động hoá trong điều khiển

 

1

Bài 1: Hệ thống điều chỉnh tự động

6

1.1

Một số khái niệm cơ bản

1.2

Khái niệm về điều khiển lập trình

2

Bài 2: Hệ thống đo lường

6

2.1

Đo nhiệt độ

2.2

Đo áp suất

2.3

Đo lưu lượng

2.4

Đo mức chất lỏng

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình tin học, tự động hoá và các đầu sách tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học học thực hành ngay trên máy tại phòng học vi tính đa năng và trên các tàu huấn luyện.

4. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI

a) Mã số: MH 03.

b) Thời gian: 45 giờ.

c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng nắm được phương pháp tính toán một số chỉ tiêu cơ bản khi khai thác hệ thống động lực trong vận tải.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Vị trí, vai trò và đặc điểm ngành vận tải thủy nội địa

2

1.1

Vị trí, vai trò ngành vận tải thủy nội địa

1.2

Đặc điểm ngành vận tải thủy nội địa

2

Chương II: Những hình thức công tác của đoàn tàu

6

2.1

Chuyến đi

2.2

Chuyến đi vòng tròn

3

Chương III: Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hóa và hành khách

8

3.1

Các chỉ tiêu vận chuyển hành hóa

3.3

Các chỉ tiêu vận chuyển hành khách

4

Chương IV: Năng suất lao động và năng suất phương tiện trong vận tải thủy nội địa

10

4.1

Khái niệm

4.2

Cách tính năng suất lao động và năng suất phương tiện

5

Chương V: Giá thành vận chuyển đường thủy nội địa

15

5.1

Khái niệm

5.2

Cấu tạo của giá thành

5.3

Biện pháp hạ giá thành

6

Chương VI: Các phương thức giao nhận hàng hoá

2

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

45Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương