Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oaitải về 123 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017

tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
b. Giải thích
- Đường cong trên thể hiện hiện tượng sinh trưởng kép xảy ra khi môi trường nuôi cấy có 2 loại cơ chất cacbon.
- Khi nguồn cacbon thứ nhất cạn  nguồn cacbon thứ hai cảm ứng tổng hợp enzim cần cho chuyển hóa chúng.
- Lúc đầu vi khuẩn tổng hợp loại enzim để phân giải loại hợp chất dễ đồng hóa hơn là fructoz. Sau khi fructoz cạn, vi khuẩn lại được arabinoz cảm ứng để tổng hợp enzim phân giải.
- Đồ thị có 2 pha tiềm phát, 2 pha cấp số, 2 pha cân bằng.


0,75
0,25
0,75


0,5


0,75

5

1. Các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những xoang tương đối cách biệt giúp cho hoạt động của enzim thuận lợi hơn vì:
- Làm cho nồng độ của enzim tăng cao khi ở từng xoang cách biệt.
- Làm tăng nồng độ cơ chất trong xoang khi tiếp xúc với enzim.
- Làm cho độ pH của từng xoang khác nhau để phù hợp với từng loại enzim.
2.
a.* Mức dung dịch đường trong cốc B tăng
Vì : - Tế bào sống có tính chọn lọc.
- Thế nước trong đĩa pêtri cao hơn trong dung dịch đường trong cốc B → nước chui qua củ khoai vào cốc B bằng cách thẩm thấu → mực dung dịch đường trong cốc B tăng lên.
* Dung dịch đường trong cốc C hạ xuống
Vì:
- Tế bào trong cốc C đã chết do đun sôi → thấm tự do → đường khuếch tán ra ngoài → dung dịch đường trong cốc C hạ xuống.
b. Trong cốc A không thấy nước → sự thẩm thấu không xảy ra vì không có sự chênh lệch nồng độ giữa hai môi trường.
3. Trong quá trình quang hợp CO2 là nguyên liệu để tạo chất hữu cơ.
- CO2 đi qua màng sinh chất, màng ngoài và màng trong của lục lạp.

1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương