Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oaitải về 123 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017
0,5


0,5
0,5


0,25
0,25


0,25


0,25


0,5

4

1)
a. -Vị trí 1: pha tiềm phát
- Vị trí 2: pha lũy thừa
(của nguồn cung cấp cacbon số 1-đường glucôzơ)
-Vị trí 3:pha tiềm phát
-Vị trí 4: pha lũy thừa
(của nguồn cung cấp cacbon số 2 – đường sorbitol)
-Giải thích: Đồ thị biểu diễn đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy có 2 nguồn cung cấp cacbon khác nhau (đường cong sinh trưởng kép).
Ở pha tiềm phát, tế bào vi khuẩn phải điều chỉnh để thích nghi với môi trường, chúng đẩy nhanh quá trình tổng hợp enzim để sử dụng cơ chất trong môi trường. Vì glucozo là chất dễ đồng hóa hơn nên vi khuẩn sẽ sử dụng glucôzơ trước. Khi nguồn glucôzơ cạn kiệt vi khuẩn sẽ được sorbitol cảm ứng để tổng hợp enzim phân giải sorbitol.
b.Nếu không muốn xảy ra hiện tượng ở vị trí số 3 thì môi trường nuôi cấy được bổ sung glucôzơ. Đây chính là hình thức nuôi cấy liên tục – thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và lấy đi sản phẩm chuyển hóa.
2)- Thời gian nuôi cấy trong môi trường có PH = 3 là 1 giờ. Số lần phân chia trong thời gian này là: 60/30 = 2 lần
- Số cá thể vi khuẩn Lactic tạo ra sau 1 giờ là:
Nt = N . 2n = 105.22 = 400000
- Thời gian nuôi cấy trong môi trường có PH = 4 là 2 giờ. Số lần phân chia của vi khuẩn trong thời gian này là 120/20 = 6 lần
- Vì môi trường nuôi cấy liên tục nên số cá thể của quần thể vi khuẩn này tạo ra là sau 3 giờ là: Nt = 4.105.26 = 256.105

3.
a. Vẽ đồ thị

Số tế bào
1018

109102
0 3 5 8 9 giờ


tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương