Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oaitải về 123 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017
0,75


0,75
0,25


0,5


0,25
0,5

3

a.Vì mỗi tế bào sẽ duy trì được sự kiểm tra tập trung các chức năng một cách có hiệu quả.
Ví dụ Nhân truyền lệnh đến tất cả các bộ phận của tế bào, nếu tế bào có kích thước lớn thì phải mất nhiều thời gian các tín hiệu điều khiển mới tới được vùng ngoại biên.
Kích thước tế bào nhỏ sẽ ưu việt hơn về tỉ lệ diện tích bề mặt trên thể tích.
Vậy nhiều tê bào nhỏ tốt hơn là có ít tế bào có kích thước lớn, vì các tế bào nhỏ có thể được điều khiển có hiệu quả hơn và có diện tích bề mặt tương đối của chúng lớn hơn có khả năng thông tin với môi trường tốt hơn.
b.Không màng: riboxom
màng kép: Nhân, ti thể, lục lạp
màng đơn: Lưới nội chất, bộ máy Gongi, không bào,Lizoxom,
c.ti thể B của tế bào cơ tim có diện tích màng trong lớn hớn. Vì tế bào cơ tim vận động nhiều hơn cần nhiều năng lượng hơn nên hô hấp diễn ra nhanh và mạnh. Nên cần có diện tích màng trong lớn.
d.Bằng chứng:
-Về kích thước ti thể tương tự như hầu hết các vi khuẩn hiếu khí.
- ADN của ti thể giống ADN của vi khuẩn: cấu tạo trần, dạng vòng. Ti thể có ribôxôm riêng giống ribôxôm của vi khuẩn về kích thước và thành phần rARN.
- Màng ngoài của ti thể xuất xứ từ tế bào nhân thực, màng trong có nguồn gốc từ màng sinh chất của vi khuẩn bị thực bào.
- Qúa trình tổng hợp prôtêin ở ti thể và vi khuẩn có điểm tương tự như: được khởi đầu bằng foomil-mêtionin, bị ức chế bởi kháng sinh cloramphenicol.
e.màng sinh chất có cấu trúc khảm động là do
Cấu trúc gồm 2 thành phần chính:
Photpholipit: 2 lớp
Protein: protein xuyên màng, protein bám màng.
Ngoài ra còn glicoprotein, cacbohidrat, colesteron ( động vật), ...
Các thành phần của màng sinh chất có thể di động được trong ví trí của màng không cố định. Đặc biệt là protein xuyên màng và bám màng


tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương