Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oaitải về 123 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017
0,5
0,25


0,25


0,25
0,5
0,5


0,25


0,25
0,25

2

a.Thành xenlulozo có cấu trúc dai và chắc do :
- xenlulozo là chất trùng hợp gồm nhiều đơn phân là glucose, các đơn phân này nối với nhau bằng liên kết β 1-4 glicozit tạo nên sự đan xen 1 sấp – 1 ngửa.
- các phân tử xenlulozo nằm như một cái băng duỗi thẳng, không phân nhánh
- các liên kết hidro giữa các phân tử nằm song song và hình thành nên bó dài dưới dạng vi sợi
- các sợi này không hòa tan và sắp xếp dưới dạng các lớp xen phủ tạo nên cấu trúc dai và chắc
b. Giống: đều là đường đa
Khác:

Tinh bột

X

Mạch thẳng, phân nhánhnlulozo
Có liên kết β 1-4 glicozit hay α 1–6 glicozit
Chất dự trữMạch thẳng
Có liên kết glicozit và H2

Chất cấu trúcc.Giống nhau:
+ Đều là các hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O.
+ Gồm nhiều loại (đơn giản và phức tạp) với cấu trúc và chức năng khác nhau.
+ Đều là vật liệu tham gia cấu tạo tế bào, làm nguồn dự trữ năng lượng.
- Khác nhau:

Điểm phân biệt

Cacbohidrat

Lipit

Cấu tạo- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, thành phần có nhiều ôxy.
- Các đơn phân liên kết với nhau bằ
g liên kết glicôzit

- Cấu tạo rất đa dạng, có axit béo, thành phần có ít ôxy.
- Các hợp phần liên kết nhau bằng liên kết este.

Tính chấtHòa tan trong nước trừ đường đa

Không tan trong nước (kị nước)

Vai trò- Đường đơn: cung cấp năng lượng, cấu trúc nên đường đa.
- Đường đa: dự trữ năng lượng (tinh bột, glicôgen), tham gia cấu trúc tế bào (xenlulôzơ)

- Tham gia cấu trúc màng sinh chất. Dự trữ năng lượng.
- Tham gia cấu tạo các vitamin, hocmôn

à nhiều chức năng sinh học khác.
tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương