Cụm trưỜng thpt thạch thất- quốc oai


TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠNtải về 123 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích123 Kb.
#185588
1   2   3   4   5   6   7   8
BLS SINH 10
Sinh 10 - 2017
TRƯỜNG THPT BẮC LƯƠNG SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
HSG CẤP CỤM NĂM HỌC 2016-2017
MÔN :Sinh học, Lớp 10
Câu

Đáp án

Điểm từng phần

1

1.
+Giới khởi sinh: vi khuẩn
+Giới nguyên sinh: trùng đế giày, Nấm nhầy, tảo
+Giới nấm: Nấm men
+Giới thực vật: Rêu, Quyết
+Giới động vật: Cá, Côn trùng
-Giới thực vật đóng vai trò chủ yếu cung cấp chất dinh dưỡng cho các sinh vật khác.
2. Khác nhau giữa nhóm động vật nguyên sinh và tảo:

Động vật nguyên sinh

Tảo

Đơn bào

Đơn bào hoặc đa bào.

Không có thành xenlulo và luc lạp

Có thành xenlulo và luc lạp

Dị dưỡng

Tự dưỡng

Có khả năng vân động(nhờ lông, roi)

Không có khả năng vân động

3.*Các ngành: Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín
* Đặc điểm
- Nhân thực, đa bào; các tế bào phân hóa thành các mô và cơ quan khác nhau của một cơ thể
- Tế bào có thành xenlulôzơ, nhiều tế bào có chứa lục lạp đặc biệt là tế bào lá
- Tự dưỡng bằng quang hợp
- Đời sống cố định
- Phản ứng chậm và mang các đặc điểm thích nghi với môi trường sống
4.Loài sinh vật được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật là : Trùng roi xanh
giải thích:
- mang đặc điểm của thực vật: có lục lạp có khả năng tự dưỡng
- mang đặc điểm của động vật: di chuyển và bắt mồi
- cấu tạo đơn bào nhân thực thuộc giới nguyên sinh
5. *Thế giới sống gồm nhiều cấp độ. Các cấp tổ chức từ thấp đến cao bao gồm : nguyên tử,phân tử, bào quan, tế bào …hệ sinh thái, sinh quyển.
- Các cấp độ tổ chức dưới làm nền tảng hình thành nên cấp độ cao hơn. Các cấp độ trên vừa có những đặc điểm của cấp dưới, vừa có những đặc tính nổi trội mà cấp dưới không có.
* Vì đó là đặc tính sai khác cơ bản giữa vật chất vô cơ với thế giới sống.
- Hệ thống vô cơ là những hệ vô trật tự, năng lượng vô ích có xu hướng tăng, năng lượng có ích có xu hướng giảm, lượng thông tin giảm và có xu hướng dẫn đến tan dã.
- Hệ sống là những hệ có tổ chức, năng lượng vô ích giảm, năng lượng có ích có xu hướng gia tăng, lượng thông tin tăng do đó hệ tồn tại và phát triển.


tải về 123 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương