Cẩm Nang Người Tiêu Dùng Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng Californiatải về 5.86 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích5.86 Mb.
#3215

Cẩm Nang Người Tiêu Dùng

Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng

California


Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California

(California Public Utilities Commission)

505 Van Ness Avenue

San Francisco, CA 94102

www.cpuc.ca.gov

Câu Hỏi của Người Tiêu Dùng:

800-649-7570

Đơn Than Phiền trên trang web của CPUC, Các Cách Bấm Nhanh (“Quick Hits”)

Thông Tin Tổng Quát:

San Francisco 415-703-2782

Los Angeles 213-576-7000

Tài liệu này được Dịch Vụ Người Tiêu Dùng CPUC (CPUC Consumer Services) và Phòng Thông Tin biên soạn. Để có một bản của tài liệu này hoặc bất cứ ấn phẩm nào cho người tiêu dùng, xin vui lòng gọi Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng (Public Advisor’s Office) tại số điện thoại miễn phí 866-849-8390.

Hiệu Chỉnh Tháng Mười – Consumer Guide in Vietnamese Mar 2006

Mục Lục

Uỷ Ban Gồm Nhiều Người 1

CPUC Làm Gì 1

Các Dịch Vụ của CPUC cho Người Tiêu Dùng 1

Tôi Phải Làm Sao Khi Đưa Đơn Than Phiền? 2

Tên của quý vị 2

Số điện thoại mà chúng tôi có thể gọi cho quý vị vào ban ngày 2

Địa chỉ của quý vị và, nếu khác nhau, địa chỉ nơi nhận dịch vụ 2

Số điện thoại và số tài khoản mà dịch vụ gởi hóa đơn tới 2

Tên của tiện ích 2

Một bản trình bày về vấn đề 2

Nếu Tôi Muốn Phát Biểu ở Cuộc Điều Trần Thì Sao? 3

Cần Sự Giúp Đỡ bằng Ngôn Ngữ không phải Tiếng Anh? 3

Muốn Chúng Tôi Tham Gia Sinh Hoạt Cộng Đồng? 4

Muốn Thuê Công Ty Dọn Nhà? 4

Muốn Thuê xe “Limousine” hoặc “Shuttle”? 4

Cần có thông tin về An Toàn Đường “Rail” hoặc Tiện Ích ? 5

Các Chương Trình Người Tiêu Dùng và Cộng Đồng 6

Dịch Vụ Điện Thoại Nội Hạt – Chương trình này được gọi là Dịch Vụ Điện Thoại Universal Lifeline (Universal Lifeline Telephone Service – ULTS). Hãy ghi danh và được giảm giá lắp đặt và giá dịch vụ hàng tháng khi quý vị bắt đầu dùng dịch vụ. 6

Dịch vụ điện và khí đốt thiên nhiên – Chương trình này được gọi là Giá Năng Lượng Lựa Chọn của California - CARE (California Alternative Rates for Energy - CARE). Hãy ghi danh và được giảm 20% giá sử dụng dịch vụ điện và khí đốt. Khách hàng ghi danh vào chương trình cũng được miễn tính các mức tăng giá được uỷ quyền năm 2001 cho các công ty Khí đốt và Điện Pacific (Pacific Gas and Electric), Edison Nam California (Southern California Edison) và Khí Đốt và Điện San Diego (San Diego Gas and Electric). 6

Giảm giá điện gia đình – Chương Trình Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance - FERA) có giảm giá cho những gia đình có ba người trở lên có tổng thu nhập chỉ vừa trên mức giới hạn thu nhập của CARE. 6

Dịch vụ nước – Những chương trình giảm giá hiện tại cho người tiêu dùng có thu nhập thấp có sẵn cho người tiêu dùng của Công Ty California American Water ở học khu Monterey và khách hàng của Công Ty Nước Miền Nam California (Southern California Water) ở Khu Vực II và III. 6

Hoàn tiền – Các công ty tiện ích năng lượng có hoàn tiền cho khách hàng mua những đồ dùng hiệu năng. Thêm vào khoản tiền hoàn lại một lần, khách hàng sẽ tiếp tục được tiết kiệm khi sử dụng những đồ dùng hiệu năng. Trước khi quý vị mua đồ dùng mới, hãy gọi công ty tiện ích của mình hoặc kiểm tra trên trang web của họ để biết có những khoản tiền hoàn lại nào. 6

Dụng cụ miễn phí – Các tiện ích năng lượng có những thiết bị và đồ dùng hiệu năng miễn phí cho khách hàng có mức thu nhập trong gia đình hội đủ tiêu chuẩn giới hạn của CARE và những vị cao niên từ 60 tuổi trở lên và những khách hàng bị bệnh tật có mức thu nhập cao hơn mức giới hạn thu nhập chút ít. Hãy gọi cho công ty tiện ích của quý vị để ghi danh. 7

Khách hàng phải nhờ vào các thiết bị để duy trì cuộc sống, những người có bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc hệ thống miễn dịch không được hoàn hảo có thể nhận thêm trợ cấp về điện và khí đốt. 7

Trường học, thư viện và những nơi khác – nhờ quỹ “California Teleconnect Fund”, trường học, thư viện và những nơi khác có thể được giảm giá cho các đường viễn thông tốc độ cao để dùng cho máy điện toán vào mạng. Xin chi tiết từ công ty tiện ích địa phương của quý vị hay trang web của CPUC dưới mục “Các khu vực quy định, Viễn Thông” (“Regulated Areas, Telecommunications.”) 7

Cấp ngân quỹ để đem dịch vụ viễn thông đến cho vùng nông thôn nơi chưa có dịch vụ – Chương Trình Cấp Quỹ cho Hạ Tầng Cơ Sở Viễn Thông (Rural Telecommunications Infrastructure Grant Program) cung cấp ngân khoản để xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông trong những cộng đồng thu nhập thấp, khu vực nông thôn hiện tại đang không có dịch vụ điện thoại. Chi tiết để hiểu cách thức nộp đơn xin có trên trang web của CPUC dưới mục “Các khu vực quy định, Viễn Thông” (“Regulated Areas, Telecommunications.”) 7

An toàn xe chạy trên đường “rail” trong cộng đồng của quý vị – rủi thay, người ta vẫn bị tử vong hoặc bị thương nặng bởi vì không dừng được, hoặc không tránh ra khỏi nơi tàu và đường “rail” đi qua. Giáo dục là một cách để tăng đề phòng trong cộng đồng của quý vị. CPUC tham gia vào Hoạt Động Cứu Nạn (Operation Lifesaver), tổ chức an toàn đường “rail” toàn quốc, để giúp phát triển việc giáo dục. Nếu quý vị muốn biết thêm hoặc quý vị muốn thu xếp một cuộc giới thiệu cho trường học hay cộng đồng của quý vị, hãy gọi cho Viên Chức Tiếp Ngoại hoặc vào thăm trang web của Hoạt Động Cứu Nạn tại: www.oli.org 7

Uỷ Ban Nhượng Quyền Như Thế Nào 8

Uỷ Ban Tuân Theo chính Sách và Quy Định Như Thế Nào 8

Ấn Phẩm 10

Trang Web của CPUC 10

Các Số Điện Thoại Giúp Đỡ Người Tiêu Dùng 11


Uỷ Ban Gồm Nhiều NgườiUỷ Ban bao gồm năm uỷ viên hội đồng được Thống Đốc bổ nhiệm, và Thượng Viện Tiểu Bang phê chuẩn, cho khóa làm việc sáu năm. Khóa làm việc của các Uỷ Viên Hội Đồng được sắp xếp chéo nhau để luôn có những thành viên nhiều kinh nghiệm trong ban hội thẩm. Thống Đốc bổ nhiệm một trong các uỷ viên hội đồng làm chủ tịch, người này sẽ làm chủ tọa cho những buổi họp ra quyết định và những phiên họp chính thức khác, phân công các vụ khiếu kiện trong số các thành viên, và chỉ đạo các viên chức. Toàn thể năm uỷ viên hội đồng sẽ đưa ra tất cả các quyết định cuối cùng về các chính sách và quy trình thủ tục.

Viên chức bao gồm các thẩm phán hành chính, các luật sư, chuyên gia kỹ thuật và an toàn, các đại diện dịch vụ người tiêu dùng, và các điều tra viên.

Theo pháp luật, Uỷ Ban đặt trụ sở tại San Francisco. Uỷ ban cũng có các văn phòng ở Los Angeles, và San Diego nơi giấy tờ chính thức có thể được đệ trình.


CPUC Làm Gì


Uỷ Ban quy định các mức giá và dịch vụ của khoảng 1,260 công ty tiện ích như viễn thông, điện, khí đốt, và nước và khoảng 3,300 công ty lưu thông bao gồm công ty xe chạy trên đường “rail”, xe “bus”, xe “limousine”, “shuttle”, xe dọn nhà chuyển hàng gia dụng, và tàu thủy.

Uỷ Ban giám sát tiêu chuẩn an toàn cho các đường dây điện và đường dây viễn thông, các phương tiện năng lượng và nước, hệ thống đường “rail”, và dịch vụ khí “propane” cho nơi dựng nhà lưu động.

Trong một vài trường hợp, luật pháp tiểu bang yêu cầu CPUC chuẩn bị bản phúc trình về ảnh hưởng của môi sinh trước khi phê chuẩn việc xây dựng một phương tiện, chẳng hạn như các đường truyền.

Các Dịch Vụ của CPUC cho Người Tiêu Dùng


Ban Giải Quyết Các Vấn Đề Của Người Tiêu Dùng

Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng

Tiếp Ngoại

Các Dịch Vụ Song Ngữ

Các than phiền về công ty Dọn Nhà /xe ”Limousine”/ xe ”Shuttle”

An Toàn Xe Chạy Trên Đường “Rail” và Tiện ÍchT
ôi Phải Làm Sao Khi Đưa Đơn Than Phiền?Chi Nhánh Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng có thể giúp đỡ khi quý vị than phiền về dịch vụ viễn thông, năng lượng, và nước.

Người Tiêu Dùng có quyền nhận được dịch vụ tiện ích an toàn và đáng tin cậy, và được giúp đỡ khi có câu hỏi hoặc tranh chấp.

Nếu quý vị có than phiền về điện thoại, điện, khí đốt thiên nhiên, hoặc hóa đơn tính tiền nước hoặc dịch vụ theo quy định của CPUC:


 • Đầu tiên, hãy gọi công ty tiện ích ở số điện thoại in trên hóa đơn của quý vị và bàn thảo vấn đề với một đại diện tiện ích.

 • Nếu nói chuyện với công ty tiện ích của quý vị không giải quyết được vấn đề, quý vị có thể yêu cầu viên chức của Ban Giải Quyết Vấn Đề của Người Tiêu Dùng của CPUC (CPUC’s Consumer Affairs) điều tra vấn đề bằng cách nộp đơn than phiền không chính thức.

Nếu quý vị nộp đơn than phiền, chúng tôi cần biết:

Tên của quý vị

Số điện thoại mà chúng tôi có thể gọi cho quý vị vào ban ngày

Địa chỉ của quý vị và, nếu khác nhau, địa chỉ nơi nhận dịch vụ

Số điện thoại và số tài khoản mà dịch vụ gởi hóa đơn tới

Tên của tiện ích

Một bản trình bày về vấn đề

Để gọi Ban Giải Quyết Vấn Đề của Người Tiêu Dùng:

Điện thoại: 800-649-7570 (giúp đỡ bằng bất cứ ngôn ngữ nào)
TTY: 415-703-2032 (Tiếng Anh hay Tiếng Tây Ban Nha)


Điện Tử: Dùng đơn than phiền trên trang web của CPUC
(xem phần “Quick Hits” ở phía bên phải của trang) www.cpuc.ca.gov


Gởi thư cho: CPUC Consumer Affairs

505 Van Ness Avenue

San Francisco, CA 94102
Nếu Ban Giải Quyết Vấn Đề của Người Tiêu Dùng của chúng tôi không giải quyết được vấn đề, quý vị có thể nộp đơn than phiền chính thức. Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng sẽ giúp quý vị nộp đơn than phiền chính thức.

Nếu Tôi Muốn Phát Biểu ở Cuộc Điều Trần Thì Sao?


Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng phối hợp và giúp đỡ tại các phiên điều trần được tổ chức trong toàn tiểu bang để lấy dữ liệu của người tiêu dùng. Điều này giúp cho người nộp đơn than phiền chính thức với CPUC và khuyến khích, giúp đỡ những cá nhân, nhóm quan tâm để tham gia vào các tranh tụng của Uỷ Ban. Văn phòng hỏi ý kiến các uỷ viên và viên chức về những phương cách tạo thuận lợi cho công chúng tham gia vào những nơi có thể vẫn còn có những cản trở.

Đáp ứng những yêu cầu đặc biệt như ngôn ngữ và thông dịch viên điều trần có thể được thu xếp cho những buổi điều trần bằng cách gọi cho Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng.

Một cuốn cẩm nang giải thích rõ người tiêu thụ có thể làm gì để tham gia một cách hiệu quả vào tranh tụng chính thức, những mẫu đơn, hướng dẫn chương trình can thiệp bồi thường, và thư mục tham khảo của các quyết định can thiệp bồi thường, có sẵn từ các văn phòng Tư Vấn Công Cộng:

Văn Phòng San Francisco

public.advisor@cpuc.ca.gov

415-703-2074

866-849-8390 (miễn phí)


Văn Phòng Los Angeles

public.advisor.la@cpuc.ca.gov

213-576-7055

866-849-8391 (miễn phí)


TTY – cả hai văn phòng và có tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha:

415-703-5282

866-836-7825 (miễn phí)

Cần Sự Giúp Đỡ bằng Ngôn Ngữ không phải Tiếng Anh?


Văn Phòng Dịch Vụ Song Ngữ giúp Uỷ Ban trong việc cung cấp các dịch vụ song ngữ cho cư dân California. Nếu quý vị muốn giao thiệp với ai đó bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh và bị từ chối đề nghị này, quý vị có thể đưa đơn than phiền tới văn phòng này.

Gọi: 415-355-5589

866-494-6186 (miễn phí)

Muốn Chúng Tôi Tham Gia Sinh Hoạt Cộng Đồng?


Viên Chức Tiếp Ngoại (Outreach officers) của CPUC tham gia và phát biểu tại các cuộc họp cộng đồng, cung cấp thông tin về các khiếu kiện của Uỷ Ban và việc chỉ dẫn người tiêu dùng. Để tiếp xúc với họ, gọi hoặc gởi thư:

Los Angeles 213-576-7058

320 West 4th Street, Suite 500

Los Angeles, CA 90013

San Diego 619-525-4309

1350 Front Street, Room 4000

San Diego, CA 92101
San Francisco 415-703-2074

505 Van Ness Avenue, Room. 2103San Francisco, CA 94102Muốn Thuê Công Ty Dọn Nhà?


Uỷ Ban quy định luật lệ cho những công ty dọn nhà di chuyển đồ đạc cá nhân từ hoặc đến các nơi ở trong tiểu bang California.

 • Trước khi quý vị giao kèo với một công ty dọn nhà, gọi CPUC để biết chắc rằng công ty đó có uy tín.

 • Hãy đọc cuốn sách giới thiệu, “Thông Tin Quan Trọng cho Người Dọn Đồ Đạc Trong Nhà,” (“Important Information for Persons Moving Household Goods”) của công ty chuyển nhà này.

 • Hãy lấy dự toán bằng văn bản.

 • Nếu quý vị có vấn đề với việc dọn nhà mà quý vị không thể giải quyết ổn thỏa với công ty, hãy gọi CPUC:

800-877-8867 – để kiểm tra giấy phép

800-FON 4 PUC – để nộp đơn than phiền
Muốn Thuê xe “Limousine” hoặc “Shuttle”?


Uỷ Ban quy định luật lệ cho các dịch vụ của những công ty cho thuê xe “limousine” và xe “shuttle” như những công ty mà quý vị thuê để đi đến hoặc đi về từ phi trường hoặc đi dự một sự kiện quan trọng.

 • Trước khi quý vị ký hợp đồng với một xe “limousine” hoặc xe “shuttle”, gọi CPUC để biết chắc rằng công ty đó có uy tín.

 • Nếu quý vị có vấn đề với công ty này mà quý vị không thể giải quyết với họ, hãy gọi CPUC.


800-877-8867 – để kiểm tra giấy phép

800-894-9444 – để nộp đơn than phiền

Cần có thông tin về An Toàn Đường “Rail” hoặc Tiện Ích ?
An Toàn Đường “Rail”


Viên chức Ủy Ban kiểm tra đường “rail”, hoạt động dọc theo đường “rail” và đường cắt ngang đường “rail”. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến an toàn, hãy gọi cho văn phòng ở gần quý vị nhất.

Đường “Rail”

Dọc Theo
Đường “Rail”


Đường Cắt Ngang Đường “Rail”

San Francisco

415-703-1306

415-703-3206

415-703-2723

Sacramento

916-327-3239

916-327-1416

916-324-7143

Los Angeles

213-576-7094

213-576-7086

213-576-7082


An Toàn Tiện Ích

Nếu quý vị thấy dây điện đứt rớt xuống hoặc ngửi thấy mùi khí đốt, gọi 911 và công ty tiện ích địa phương của quý vị ngay lập tức. Quý vị cũng có thể gọi CPUC về an toàn dây điện hoặc dây viễn thông, đường ống khí đốt thiên nhiên, hoặc dịch vụ khí “propane” tại các nơi dựng nhà di động tại số điện thoại:800-755-1447

Các Chương Trình Người Tiêu Dùng và Cộng Đồng


Uỷ Ban đã lập nhiều chương trình người tiêu dùng và cộng đồng cho khách hàng của các tiện ích được Uỷ Ban quy định. Sau đây là phần tóm tắt. Quý vị có thể lấy thêm thông tin từ công ty tiện ích của quý vị hoặc trang web của chúng tôi (www.cpuc.ca.gov, ở mục “Trung Tâm Thông Tin Cho Người Tiêu Dùng” (“Consumer Information Center”) hoặc bằng cách gọi cho ban giúp đỡ người tiêu dùng của chúng tôi. Hãy gọi cho công ty tiện ích của quý vị nếu quý vị tin rằng mình hội đủ điều kiện.

Các Chương Trình Giảm Giá cho Người Tiêu Dùng Có Thu Nhập Thấp


Người tiêu dùng đáp ứng những giới hạn thu nhập nhất định có thể được giảm giá đối với dịch vụ điện thoại nội hạt, khí đốt thiên nhiên, điện và một số dịch vụ nước. Giới hạn thu nhập có thể thay đổi mỗi năm, và cũng có thể là nếu quý vị đã không hội đủ điều kiện năm ngoái, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện năm nay. Hãy gọi cho công ty tiện ích của quý vị hoặc xem trang web của chúng tôi để biết các giới hạn thu nhập.

 • Dịch Vụ Điện Thoại Nội Hạt – Chương trình này được gọi là Dịch Vụ Điện Thoại Universal Lifeline (Universal Lifeline Telephone Service – ULTS). Hãy ghi danh và được giảm giá lắp đặt và giá dịch vụ hàng tháng khi quý vị bắt đầu dùng dịch vụ. • Dịch vụ điện và khí đốt thiên nhiên – Chương trình này được gọi là Giá Năng Lượng Lựa Chọn của California - CARE (California Alternative Rates for Energy - CARE). Hãy ghi danh và được giảm 20% giá sử dụng dịch vụ điện và khí đốt. Khách hàng ghi danh vào chương trình cũng được miễn tính các mức tăng giá được uỷ quyền năm 2001 cho các công ty Khí đốt và Điện Pacific (Pacific Gas and Electric), Edison Nam California (Southern California Edison) và Khí Đốt và Điện San Diego (San Diego Gas and Electric). • Giảm giá điện gia đình – Chương Trình Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance - FERA) có giảm giá cho những gia đình có ba người trở lên có tổng thu nhập chỉ vừa trên mức giới hạn thu nhập của CARE. • Dịch vụ nước – Những chương trình giảm giá hiện tại cho người tiêu dùng có thu nhập thấp có sẵn cho người tiêu dùng của Công Ty California American Water ở học khu Monterey và khách hàng của Công Ty Nước Miền Nam California (Southern California Water) ở Khu Vực II và III.


Các Chương Trình Hiệu Năng
 • Hoàn tiền – Các công ty tiện ích năng lượng có hoàn tiền cho khách hàng mua những đồ dùng hiệu năng. Thêm vào khoản tiền hoàn lại một lần, khách hàng sẽ tiếp tục được tiết kiệm khi sử dụng những đồ dùng hiệu năng. Trước khi quý vị mua đồ dùng mới, hãy gọi công ty tiện ích của mình hoặc kiểm tra trên trang web của họ để biết có những khoản tiền hoàn lại nào. • Dụng cụ miễn phí – Các tiện ích năng lượng có những thiết bị và đồ dùng hiệu năng miễn phí cho khách hàng có mức thu nhập trong gia đình hội đủ tiêu chuẩn giới hạn của CARE và những vị cao niên từ 60 tuổi trở lên và những khách hàng bị bệnh tật có mức thu nhập cao hơn mức giới hạn thu nhập chút ít. Hãy gọi cho công ty tiện ích của quý vị để ghi danh.


Trợ Cấp Y Tế Cơ Bản Baseline


Khách hàng phải nhờ vào các thiết bị để duy trì cuộc sống, những người có bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc hệ thống miễn dịch không được hoàn hảo có thể nhận thêm trợ cấp về điện và khí đốt.


Các Dịch Vụ Viễn Thông Cho Người Lãng Tai và Bệnh Tật


Khách hàng có khiếm khuyết khi nghe, nhìn, đi lại, nói và hiểu biết có thể nhận miễn phí thiết bị viễn thông chuyên dùng. Khách hàng dùng TTY cũng có thể nói chuyện với những người có máy điện thoại bình thường bằng cách dùng miễn phí Dịch Vụ Thay Thế California (California Relay Service). Để biết thêm thông tin:

Internet: www.ddtp.org

Gọi: 800-867-4323 (Tiếng nói)

800-867-4323 (TTY)Fax: 510-302-1131


Dịch Vụ cho Các Cộng Đồng


Trường học, thư viện và những nơi khác – nhờ quỹ “California Teleconnect Fund”, trường học, thư viện và những nơi khác có thể được giảm giá cho các đường viễn thông tốc độ cao để dùng cho máy điện toán vào mạng. Xin chi tiết từ công ty tiện ích địa phương của quý vị hay trang web của CPUC dưới mục “Các khu vực quy định, Viễn Thông” (“Regulated Areas, Telecommunications.”)

Cấp ngân quỹ để đem dịch vụ viễn thông đến cho vùng nông thôn nơi chưa có dịch vụ – Chương Trình Cấp Quỹ cho Hạ Tầng Cơ Sở Viễn Thông (Rural Telecommunications Infrastructure Grant Program) cung cấp ngân khoản để xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông trong những cộng đồng thu nhập thấp, khu vực nông thôn hiện tại đang không có dịch vụ điện thoại. Chi tiết để hiểu cách thức nộp đơn xin có trên trang web của CPUC dưới mục “Các khu vực quy định, Viễn Thông” (“Regulated Areas, Telecommunications.”) • An toàn xe chạy trên đường “rail” trong cộng đồng của quý vị – rủi thay, người ta vẫn bị tử vong hoặc bị thương nặng bởi vì không dừng được, hoặc không tránh ra khỏi nơi tàu và đường “rail” đi qua. Giáo dục là một cách để tăng đề phòng trong cộng đồng của quý vị. CPUC tham gia vào Hoạt Động Cứu Nạn (Operation Lifesaver), tổ chức an toàn đường “rail” toàn quốc, để giúp phát triển việc giáo dục. Nếu quý vị muốn biết thêm hoặc quý vị muốn thu xếp một cuộc giới thiệu cho trường học hay cộng đồng của quý vị, hãy gọi cho Viên Chức Tiếp Ngoại hoặc vào thăm trang web của Hoạt Động Cứu Nạn tại: www.oli.org

Uỷ Ban Nhượng Quyền Như Thế NàoChứng chỉ về sự Thuận Tiện và Cần Thiết cho Công Cộng


Trước khi một công ty tiện ích hoặc lưu thông công cộng bắt đầu hoạt động hoặc có tăng thêm một số dịch vụ đáng kể vào xưởng của họ, thông thường cần phải có Chứng Chỉ về Sự Thuận Tiện và Cần Thiết cho Công Chúng (Certificate of Public Convenience and Necessity - CPCN).

Chuyển nhượng Tài sản hoặc Cổ Phần


Một công ty tiện ích công cộng phải được CPUC phê chuẩn trước khi phát hành cổ phần, cổ phiếu, hoặc các loại chứng khoán khác; bán, chuyển nhượng, cho thuê, hoặc làm trở ngại tài sản tiện ích; tìm cách sáp nhập với một công ty khác, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý khi giành được quyền kiểm soát một tiện ích công cộng. Bất cứ một công ty nào tìm cách kiểm soát một tiện ích bằng cách mua cổ phần trước hết phải có sự đồng ý của Uỷ Ban.

Uỷ Ban Tuân Theo chính Sách và Quy Định Như Thế Nào


Các ngành công nghiệp tiện ích liên tiếp thay đổi song song với sự phát triển mới của công nghệ và dịch vụ. Những thay đổi này thường ảnh hưởng đến người tiêu dùng và nền kinh tế, và những vấn đề có thể nảy sinh mà chỉ có Uỷ Ban có quyền nói đến. Nói chung, Uỷ Ban dùng năm điều lệ chính thức để xem xét các vấn đề:

 • Đưa đơn – một yêu cầu cho công ty tiện ích hoặc lưu thông khi làm việc gì đó chẳng hạn như tăng giá.

 • Than Phiền chính thức – một lời cáo buộc của nhóm biện hộ cho người tiêu dùng rằng một công ty đã làm điều gì đó và yêu cầu Uỷ Ban hiệu chỉnh vấn đề. Một người tiêu dùng cũng có thể đưa đơn than phiền chính thức nếu không thể giải quyết được tranh chấp thông qua Chi Nhánh của Uỷ Ban Vấn Đề Người Tiêu Dùng (Commission’s Consumer Affairs Branch.)

 • Lệnh Tiến Hành Điều Tra (Order Instituting Investigation - OII) – một quy trình được Ủy Ban khởi xướng để điều tra việc gì đó, ví dụ như thông lệ mua bán của tiện ích.

 • Lệnh Tiến Hành Luật Lệ (Order Instituting Rulemaking - OIR) một tiến trình được Uỷ ban khởi xướng để lập hoặc duyệt lại luật lệ hoặc hướng dẫn ảnh hưởng đến một tiện ích hoặc một phần lớn của một ngành công nghiệp, như tạo ra những luật lệ dịch vụ khách hàng cho các tiện ích viễn thông.

 • Kiến Nghị Luật Lệ – một kiến nghị của bất cứ người nào yêu cầu Uỷ Ban chấp thuận, hiệu chỉnh hoặc bải bỏ một quy định áp dụng cho toàn bộ một nhóm khách hàng hoặc một loại hoạt động.
Quá Trình Tranh Tụng

Thủ tục chính thức có thể bao gồm các cuộc điều trần nhưng đôi khi vấn đề có thể được quyết định không cần qua việc điều trần mà qua việc xem xét những dữ liệu mà các bên phúc trình. CPUC yêu cầu các công ty tiện ích hoặc lưu thông thông báo cho người tiêu dùng của họ khi các yêu cầu có thể có lợi hoặc ảnh hưởng đến người tiêu dùng. CPUC cũng lên lịch các cuộc họp trong công đồng bị ảnh hưởng để thu thập ý kiến của công chúng.

Trong tất cả các tranh tụng chính thức, tối thiểu là một uỷ viên và một Thẩm Phán Hành Chính (Administrative Law Judge - ALJ) được uỷ nhiệm điều hành sự kiện này. Nói chung, Thẩm Phán thực hiện các cuộc điều trần, gặp uỷ viên được giao việc để bàn thảo sự phát triển, chuẩn bị, ban hành, và đưa ra dự định. Các uỷ viên có thể luân phiên đưa ra các đề xuất, và toàn bộ năm thành viên của Uỷ Ban sẽ quyết định xem đề xuất nào được chấp thuận trong cuộc họp nghị sự của họ.

Các buổi họp nghị sự của Uỷ Ban thường được tổ chức hai lần một tháng và công chúng có thể tham gia. Có thời gian dành cho công chúng nêu ý kiến thường vào lúc đầu của mỗi buổi họp. Nếu quý vị muốn phát biểu ý kiến tại buổi họp nghị sự, xin vui lòng đến sớm và ghi danh với một Tư Vấn Công Cộng.

Đối với một số khiếu kiện than phiền nhất định, quyết định của chủ toạ có thể là quyết định cuối cùng mà không cần phiếu bầu của Uỷ Ban, nếu không bên nào hoặc uỷ viên nào yêu cầu xem xét lại quyết định trong vòng 30 ngày sau khi quyết định được ban hành.

Một quyết định nào của Uỷ Ban cần phải qua sự xem xét hành chính và pháp lý khi có yêu cầu bằng văn bản của một bên nào đó để điều trần lại dựa trên một lỗi pháp lý. Nếu Uỷ Ban từ chối yêu cầu này, đương đơn có thể khiếu kiện lên Toà Thượng Thẩm California (California Supreme Court). Bất cứ quyết định nào cũng có thể khiếu kiện lên Toà Phúc Thẩm (Court of Appeals).

Uỷ Ban cũng có thể điều chỉnh một quyết định để trả lời cho một kiến nghị đòi hỏi phải điều chỉnh (đó là một trích dẫn biện hộ “các hoàn cảnh đã thay đổi” hơn là lỗi pháp luật).

Ấn Phẩm


Rất nhiều ấn phẩm khác nhau trình bày và giải thích những hoạt động và chương trình của CPUC có sẵn miễn phí trên trang web của CPUC và bằng cách gọi cho Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng của CPUC tại:

415-703-2074 or

866-849-8390 (miễn phí)

Trang Web của CPUC


Trang web của CPUC – www.cpuc.ca.gov - có rất nhiều nguồn thông tin, bao gồm:

 • một Trung Tâm Thông Tin cho Người Tiêu Dùng,

 • lịch Làm Việc Hàng Ngày của Uỷ Ban,

 • các chương trình họp nghị sự,

 • các phúc trình và hoạt động của ban,

 • những dữ liệu pháp luật,

 • một Phòng Tin Tức, và

 • liên kết đến nhiều trang web khác.Các Số Điện Thoại Giúp Đỡ Người Tiêu Dùng


Các câu hỏi/Khiếu Nại về Tiện Ích:

800-649-7570, đơn Than Phiền trên mạng: www.cpuc.ca.gov


Công Ty Dọn Nhà/ thuê xe “Limousine”/ xe “Shuttle”, Thẩm Tra Giấy Phép:

800-877-8867


Than Phiền về Công Ty Dọn Nhà:

800-FON 4 PUC (800-366-4782)


Than Phiền về Công Ty xe “Limousine” hoặc xe “Shuttle”:

800-894-9444


Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng:

San Francisco

415-703-2074
866-849-8390 (miễn phí)

Los Angeles

213-576-7055
866-849-8391 (miễn phí)


Các Viên Chức Tiếp Ngoại:

Los Angeles

213-576-7058

San Diego

619-525-4309

San Francisco

415-703-2074


Dịch Vụ Song Ngữ 866-494-6186 (miễn phí) (nếu quý vị bị từ chối giúp đỡ bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh)
Thông Tin Chung:

San Francisco

415-703-2782

Los Angeles

213-576-7000


Về CPUC

California có truyền thống lâu đời trong việc dẫn đầu đổi mới các quy định để bảo vệ cư dân và doanh nghiệp. Vào năm 1853, trước khi một dặm đường “rail” được đặt trong tiểu bang, một luật đã được thông qua quy định rằng nếu thu hơn 20 xu một dặm khi vận chuyển hành khách là trái luật. Vào năm 1873, Cơ Quan Lập Pháp thành lập Các Uỷ Viên Giao Thông Tiểu Bang (State Board of Transportation Commissioners), cho uỷ ban này quyền hạn về lưu thông trên đường “rail”. Năm 1911, các cử tri đã thông qua một tu chánh án thành lập Uỷ Ban Lưu Thông Đường “Rail” (Railroad Commission).Luật Tiện Ích Công Cộng năm 1912 mở rộng các bổn phận và quyền lực của Uỷ Ban Lưu Thông Đường “Rail” thêm phần tiện ích và vào năm 1946, được đổi tên thành Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission).

Ngày nay, Uỷ Ban vẫn tiếp tục mục đích đó: quy định mức giá và dịch vụ của các tiện ích tư hữu và một số công ty lưu thông trong tiểu bang và để giám sát sự an toàn của những phương tiện tiện ích và các hệ thống đường “rail” xe lửa.

tải về 5.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương