Claim form Bao Viettải về 152.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.02.2018
Kích152.75 Kb.
#10736

logo tvietGIẤY YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Vui lòng đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin theo những nội dung dưới đây;

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (NĐBH)

Họ tên: ………………………………………………………………

Ngày sinh:……/……/…………

Số CMND: ………………………………………

Đơn vị tham gia bảo hiểm ……………………………………………………………………………………………………………………

Số thẻ/Số GCNBH: ………………………………………………………………

Hiệu lực

từ:……/……/…………

đến:……/……/…………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số ĐT:………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………


II. THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN BẢO HIỂM

Ngày xảy ra: ……/……/…………

Khám/Điều trị tại:…………………………………………………………………………………………………

Ngoại trú 

Nội trú  Từ ngày: ……/……/…………

Đến ngày: ……/……/…………

Chẩn đoán của bác sỹ/Nguyên nhân tai nạn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (đồng thời là NGƯỜI NHẬN TIỀN)

Người yêu cầu bồi thường phải là NĐBH hoặc người thừa kế/người được ủy quyền hợp pháp của NĐBH hoặc bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp trong trường hợp NĐBH dưới 18 tuổi. Chỉ điền thông tin nếu NĐBH khác với Người yêu cầu bồi thường

Họ và tên: ………………………………………………

Ngày sinh:……/……/…………

Số CMND:………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số ĐT: ………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………
TỔNG SỐ TIỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG:

………………………………………………


IV. HÌNH THỨC NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ( Đề nghị đánh dấu X vào ô lựa chọn)

 Nhận tiền mặt tại Bảo Việt

 Nhận tiền qua bưu điện

Thông tin về Người nhận tiền chính là các thông tin về Người yêu cầu bồi thường ở trên.


 Chuyển khoản

Tên tài khoản: ………………………………………………

Số tài khoản : _ _ _| _ _ _| _ _ _| _ _ _| _ _ _| _ _ _| _ _ _

Ngân hàng: ………………………………………………

Chi nhánh: ………………………………………………


Khi nhận tiền mặt tại Bảo Việt hoặc qua bưu điện, Người nhận tiền phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân.

Trường hợp bố/mẹ hoặc người giám hộ nhận tiền thay cho NĐBH dưới 18 tuổi, người nhận tiền phải cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ với NĐBH như: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh quyền giám hộ hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp NĐBH trên 18 tuổi và được người khác nhận tiền thay, người nhận tiền phải cung cấp giấy tờ chứng minh quyền thừa kế/giấy ủy quyền công chứng hoặc được xác nhận bởi UBND cấp phường/xã trở lên hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

CAM KẾT: Người yêu cầu bồi thường cam đoan rằng những thông tin trên là chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin trên trước pháp luật.

NĐBH và/hoặc Người đại diện/Người được ủy quyền của NĐBH đồng ý rằng với Giấy yêu cầu bồi thường này, NĐBH và/hoặc Người đại diện/Người được ủy quyền của NĐBH cho phép Bảo hiểm Bảo Việt và/hoặc đại diện của họ tiếp cận với các bên thứ ba để thu thập thông tin cần thiết cho việc xét bồi thường này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tiếp cận bác sỹ đã và đang điều trị cho NĐBH.

NHỮNG GIẤY TỜ KÈM THEO: Ngày …… tháng …… năm ……

 Giấy nhập/ ra viện: ……tờ; NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

 Đơn thuốc: ……tờ; (ký và ghi rõ họ tên)

 Phiếu xét nghiệm, X-quang: ……tờ;

 Phiếu mổ: ……tờ;

 Hóa đơn, biên lai: ……tờ;

 Biên bản tai nạn: ……tờ;

 Giấy chứng tử: ……tờ; Giấy tờ khác: ……tờ; ………………………………………………

TỔNG SỐ TỜ: ……TỜ;tải về 152.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương