Citrus Cucumber Water Nước Dưa Leo Cam Chanhtải về 41.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích41.49 Kb.

Citrus Cucumber Water
Nước Dưa Leo Cam Chanh

Nguyên liệu:

4 trái chanh ta

2 trái chanh tây

1 trái cam

1 trái dưa leo

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch chanh ta, chanh tây, cam và dưa leo dưới vòi nước đang chảy.

 4. Cắt chanh ta, chanh tây, cam và dưa leo thành lát tròn hay thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Dùng kẹp gắp xếp trái cây, rau cải đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 6. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 7. Rồi, uống thôi!


Cucumber-Herbal Water
Nước Dưa Leo Thảo Dược

Nguyên liệu:

2 trái dưa leo

2 trái chanh ta

½ cup lá bạc hà tươi

½ cup hương thảo tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch dưa leo, chanh ta, bạc hà và hương thảo dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt chanh ta và dưa leo thành lát tròn hay thành hình chữ V, nhưng đừng gọt vỏ chúng.

 5. Lặt lấy lá bạc hà và hương thảo

 6. Dùng kẹp gắp xếp trái cây, thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Cucumber-Melon Water
Nước Dưa Các Loại
Nguyên Liệu:

1 cup dưa lê cắt hình khối vuông

2 trái dưa leo

1 cup dưa vàng thái khối

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước

Cách pha nước: 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch dưa leo dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt dưa leo thành lát tròn hay thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Cắt dưa lê và dưa vàng thành khối vuông.

 6. Dùng kẹp gắp xếp dưa các loại đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!Honeydew-Lime Water
Nước Chanh Tây và Dưa Lê
Nguyên Liệu:

1 cup dưa lê thái khối vuông

2 chanh tây

1 cup lá bạc hà tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước

Cách pha nước: 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch chanh tây và lá bạc hà dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt chanh tây thành lát tròn hay thành múi, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Lặt lấy lá bạc hà.

 6. Thái dưa lê thành khối vuông.

 7. Dùng kẹp gắp xếp trái cây và thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 8. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 9. Rồi, uống thôi!Herb and Berry-Flavoured Water
Nước Tẩm Hương Vị Quả Mọng và Thảo Dược

Nguyên Liệu:

1 cup việt quốc xanh

½ cup hương thảo tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch việt quốc xanh và hương thảo dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Lặt lấy lá hương thảo.

 5. Dùng kẹp gắp xếp việt quốc xanh và thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 6. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 7. Rồi, uống thôi!


Lemon-Basil Water
Nước Húng Quế và Chanh Tây

Nguyên Liệu:

2 chanh ta

½ cup lá húng quế

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước

Cách pha nước: 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch chanh ta và húng quế dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt chanh ta thành lát tròn hoặc thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Lặt lấy lá húng quế.

 6. Dùng kẹp gắp xếp trái cây và thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Lemon-Lavender Water
Nước Chanh Ta và Oải Hương

Nguyên Liệu:

2 chanh ta

½ cup oải hương tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch việt chanh ta và oải hương dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt chanh ta thành lát tròn hoặc thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ

 5. Lặt lấy lá oải hương.

 6. Dùng kẹp gắp xếp trái cây và hoa đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Cinnamon Water
Nước Quế

Nguyên Liệu:

2 que quế

½ cup lá bạc hà tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước


Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch bạc hà dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Lặt lấy lá bạc hà.

 5. Dùng kẹp gắp xếp que quế và thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 6. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 7. Rồi, uống thôi!


Frozen Berry Water
Nước Quả Mọng Đông Lạnh

Nguyên Liệu:

1 cup quả mọng đông lạnh

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước
Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:


 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Dùng kẹp gắp xếp quả mọng đông lạnh vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 4. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 5. Rồi, uống thôi!


Orange-Mint Water
Nước Cam Bạc Hà
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Nguyên Liệu:

2 cam


1 cup lá bạc hà tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước
Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:


 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch cam và bạc hà dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt cam thành lát tròn hay thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Lặt lấy lá bạc hà.

 6. Dùng kẹp gắp xếp cam và lá bạc hà đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Watermelon-Basil Water
Nước Dưa Hấu và Húng Quế
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Nguyên Liệu:

1 cup dưa hấu không hột cắt khối vuông

½ cup lá húng quế

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước
Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:


 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch húng quế dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt dưa hấu không hột thành khối vuông.

 5. Lặt lấy lá húng quế.

 6. Dùng kẹp gắp xếp dưa hấu và lá húng quế đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Fruit Water
Nước Trái Cây
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Nguyên Liệu:

1 táo


1 chanh ta

1 cam


¼ cup dâu tây

¼ cup quả mâm xôi

½ cup lá bạc hà

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)

5 lít (20 cup) nước
Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:


 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch trái cây và thảo dược dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt trái cây thành lát tròn hoặc thành khối chữ V, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Lặt lấy lá bạc hà.

 6. Dùng kẹp gắp xếp trái cây, quả mọng và thảo dược đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Trái cây cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Ginger Water
Nước Gừng
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Nguyên Liệu:

6 lát gừng mỏng

½ cup lá bạc hà tươi

10 cup đá (hoặc 1 bịch đá)5 lít (20 cup) nước
Vật dụng cần: Xà bông rửa chén, nước, thớt, dao, kẹp gắp, bình nước
Cách pha nước:

 1. Rửa tay bằng xà bông và nước ấm, chà tay cho nổi bọt khoảng 20 giây.

 2. Lau dọn sạch sẽ kệ bếp và vật dụng trước khi chuẩn bị nguyên liệu pha nước.

 3. Rửa thật sạch gừng và bạc hà dưới vòi nước sạch đang chảy.

 4. Cắt gừng thành lát mỏng, nhưng đừng gọt vỏ.

 5. Lặt lấy lá bạc hà.

 6. Dùng kẹp gắp xếp gừng và bạc hà đã sơ chế vào bình, cho đá, rồi chế nước vào.

 7. Nhớ luôn thêm đá vào! Gừng và lá bạc hà cần được giữ lạnh.

 8. Rồi, uống thôi!


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương