ChuyêN ĐỀ: phân bào bàI 18: chu kì TẾ BÀo và quá trình nguyêN phân a. NỘi dung I chu kì TẾ BÀOtải về 36.35 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2022
Kích36.35 Kb.
#125812
  1   2   3   4   5

GV: Trần Thị Nhã Duy Trường THPT Trần Suyền

CHUYÊN ĐỀ: PHÂN BÀO

BÀI 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

A. NỘI DUNG

I. CHU KÌ TẾ BÀO

1. Khái niệm

 Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào: đó là một chuỗi các sự kiện có trật tự từ khi 1 tế bào phân chia thành 2 tế bào con đến khi tế bào con này tiếp tục phân chia.

 Chu kì tế bào gồm: kì trung gian (chiếm phần lớn thời gian) và quá trình nguyên phân.

2. Đặc điểm kì trung gian.


Các pha kì trung gian

Diễn biến cơ bản

Pha G1

- Là thời kì sinh trưởng của tế bào: gia tăng tế bào chất, hình thành thêm bào quan, phân hóa cấu trúc và chức năng tế bào, chuẩn bị tiền chất cho sự nhân đôi ADN.

- Độ dài của pha G1 thay đổi và quyết định số lần phân chia của tế bào trong các mô khác nhau

- Cuối pha G1 có điểm kiểm soát R. Nếu TB vượt qua được mới đi vào pha S và diễn ra quá trình nguyên phân.


Pha S

Diễn ra sự nhân đôi ADN, NST và nhân đôi trung tử (TB động vật)tải về 36.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương