ChuyêN ĐỀ 2: Đánh giá rủi ro tài chính gv: Lê Nguyễn Trà Giangtải về 57.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích57.05 Kb.
#185102
Chuyen de 3 (1)

CHUYÊN ĐỀ 2: Đánh giá rủi ro tài chính

GV: Lê Nguyễn Trà Giang

NỘI DUNG

  • Khái niệm và ý nghĩa phân tích rủi ro tài chính
  • Nhận diện RRTC theo các hệ số tài chính căn bản.

1. Khái niệm và ý nghĩa phân tích RRTC


_ Khái niệm: Rủi ro tài chính là sự bất trắc, không ổn định có thể đo lường được, gây ra những tổn thất, làm mất đi cơ hội sinh lời. Những rủi ro này gắn liền với hoạt động tài chính và mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp, nghĩa là gắn liền với cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.
_ Ý nghĩa: phân tích RRTC giúp nhận diện, đo lường và dự báo được rủi ro, trên cơ sở đó có biện pháp quản lý rủi ro, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

2. Nhận diện RRTC theo các hệ số tài chính cơ bản


Mục tiêu quản lý

Khả năng rủi ro

1. Vê huy động vốn

- Không huy động đủ, cơ cấu bất hợp lý, chi phí vốn tăng, 

_ Nhóm chỉ số cơ cấu nguồn vốn (D/A, D/E)

- Mức độ nợ cao, lệ thuộc quá lớn váo chủ nợ 

_ Vốn lưu động

- Âm, huy động nợ ngắn hạn để đầu tư dài hạn gây rủi ro thanh toán 

2. Về khả năng tự tài trợ 

- Tự tài trợ thấp và giảm dần 

Hệ số tự tài trợ

- Thấp và giảm 

2. Nhận diện RRTC theo các hệ số tài chính cơ bản


Mục tiêu quản lý

Khả năng rủi ro

3. Về khả năng thanh toán

- Không đảm bảo khả năng thanh toán 

_ Nhóm chỉ số khả năng thanh toán

- Không đảm bảo khả năng thanh toán tổng quát hoặc giảm so với kỳ trước quá nhiều 

4. Hiệu quả hoạt động

Số vòng luân chuyển tài sản ngắn hạn 

Thấp, giảm 

Vòng quay hàng tồn kho 

Thấp, giảm 

Vòng quay các khoản phải thu 

Thấp, giảm 

2. Nhận diện RRTC theo các hệ số tài chính cơ bản


Mục tiêu quản lý

Khả năng rủi ro

5. Về khả năng sinh lời

- Giảm nhanh 

_ ROS, ROA, ROE

- Có xu hướng giảm ; ROE< ROA<0

_ Để nhận định RRTC, có thể căn cứ vào mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn thể hiện qua hoạt động tài trợ của mỗi công ty. Câu hỏi cần được kiểm định là công ty có huy động nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn hay không? Công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính hay không? Nếu câu trả lời là có thì cần phải có thông tin cảnh báo rằng dấu hiệu rủi ro đã xuất hiện ở công ty. Kết hợp phân tích các chỉ tiêu tài chính khác được phản ánh trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp….đây được coi là các căn cứ quan trọng để nhận dạng các nguy cơ RRTC để có các giải pháp khắc phục. 
tải về 57.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương