ChuyêN ĐỀ 1: ĐƯỜng lối phát triển giáo dục và ĐÀo tạo a. Mục tiêu B. Tóm tắt nội dung chuyên đềtải về 1.33 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2023
Kích1.33 Mb.
#185621
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Chuyen de DLPTGDDTVN A

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


A. Mục tiêu
B. Tóm tắt nội dung chuyên đề
Chuyên đề có 03 phần:
- Quan điểm chiến lược phát triển KT – XH: Trong nội dung này bao gồm bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, các mục tiêu ưu tiên.
- Chiến lược phát triển giáo dục & đào tạo từ năm 2011 đến năm 2020: Nội dung này bao gồm phân tích xu hướng GD & ĐT trong thế kỷ 21; Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục; Các mục tiêu, hệ thống giải pháp phát triển giáo dục đến năm 2020.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục: Bao gồm những khái quát chủ yếu về Tư tưởng Hồ Chí Minh về GD & ĐT và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về GD & ĐT trong quản lý GD.
C. Nội dung chi tiết chuyên đề
1. Quan điểm chiến lược phát triển KT – XH
1.1. Bối cảnh phát triển KT – XH hiện nay
1.1.1. Quốc tế
a. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã và đang phát triển với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn
Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỷ XX với nội dung chủ yếu là cơ khí hóa, thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc.
Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ hai còn gọi là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, xuất hiện vào những năm 50 của thế kỷ XX. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo nên sự thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội ,cụ thể là:
- Về năng lượng: ngoài những dạng năng lượng truyền thống (nhiệt điện, thủy điện) ngày nay đã và đang chuyển sang lấy dạng năng lượng nguyên tử là chủ yếu và các dạng năng lượng "sạch" như năng lượng mặt trời, v.v..
- Về tự động hóa: sử dụng ngày càng nhiều máy tự động quá trình, rô bốt, máy công cụ điều khiển bằng số.
Về công nghệ sinh học: được ứng dụng ngày càng nhiều trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, hóa chất, bảo vệ môi trường… như kỹ thuật cuzin, công nghệ vi sinh, kỹ thuật gen và nuôi cấy tế bào.
- Về vật liệu mới: chỉ chưa đầy 40 năm trở lại đây các vật liệu mới đã xuất hiện với nhiều chủng loại rất phong phú và có nhiều tính chất đặc biệt mà vật liệu tự nhiên không có được. Ví dụ: vật liệu tổng hợp (composit); gốm Zincôn hoặc cácbuasilích chịu nhiệt cao…
- Về điện tử và tin học: đây là lĩnh vực vô cùng rộng lớn, hấp dẫn đang được loài người đặc biệt quan tâm, nhất là lĩnh vực máy tính diễn ra theo bốn hướng: nhanh (máy siêu tính); nhỏ (vi tính); máy tính có xử lý kiến thức (trí tuệ nhân tạo); máy tính nói từ xa (viễn tin học).
Vào giữa những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại chuyển sang giai đoạn mới- giai đoạn đã và đang có nhiều quan điểm khác nhau khi đặt tên gọi cho nó. Có người cho rằng đó là giai đoạn công nghiệp siêu dẫn; có ý kiến cho là giai đoạn vi điện tử; ý kiến khác lại cho là giai đoạn tin học hoá; các nhà tương lai học gọi là giai đoạn văn minh trí tuệ, và theo họ nền văn minh này diễn ra sau nền văn minh nông nghiệp và nền văn minh công nghiệp.
Mặc dù có thể còn có ý kiến khác nhau, song nhiều ý kiến nhất trí cho rằng, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiên đại kể trên có hai đặc trưng chủ yếu:
- Một là, thời gian cho một phát minh mới của khoa học - công nghệ ra đời thay thế cho phát minh cũ có xu hướng rút ngắn lại và phạm vi ứng dụng vào sản xuất và đời sống ngày càng mở rộng. Vì vậy, đòi hỏi cần được kết hợp chặt chẽ giữa chiến lược khoa học - công nghệ với chiến lược kinh tế - xã hội.
- Hai là, khoa học - công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp (bao gồm cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội -nhân văn...) do con người tạo ra và thông qua con người tác động trở lại đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, nó đòi hỏi cần phải
có chính sách đầu tư cho khoa học - công nghệ một cách thích ứng.
Trong giai đoạn hiện nay, khoa học và công nghệ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau: khoa học là tiền đề trực tiếp của công nghệ và công nghệ lại là kết quả trực tiếp của khoa học. Vì vậy ở nước ta hiện nay nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ là tùng bước tạo tiền đề cho kinh tế tri thức ra đời

tải về 1.33 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương