Chính sách thuế MỚI 2015



tải về 1.28 Mb.
trang1/121
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích1.28 Mb.
#526
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121


CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015

 • CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015

 • QUYẾT TOÁN THUẾ 2014

 • Hà Nội, tháng 03 năm 2015


NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 • NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

 • Một số điểm mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

 • Những vấn đề cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2014;

 • Cải cách Hiện đại hoá ngành thuế Thủ đô.



 • Phần I

 • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội



Thuế TNDN: Luật số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH13.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương