ChưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi học ngàNH: VĂn học mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầNtải về 3.99 Mb.
trang27/57
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.99 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57

VIỆT NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG


(Vietnamese in general)

 1. Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên: Nguyễn Thiện Giáp

Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS

Địa chỉ lien hệ: 107 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 08522773; email: nguyenthiengiap@yahoo.com.vn

1.2. Họ và tên: Bùi Duy Dương

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

Địa chỉ lien hệ: Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV

336 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0912792717 email:2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Việt ngữ học đại cương

- Mã môn học: LIN 1103

- Số tín chỉ: 3

- Môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: không

- Số giờ tín chỉ: 45 trong đó:

+ Lí thuyết: 45

- Địa chỉ Khoa, bộ môn: Phòng 305, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi,

Thanh Xuân, Hà Nội.3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

3.1. Mục tiêu chung: Nấm vững những kiến thức cơ bản về Việt ngữ học

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học:

3.2.1. Nắm được các khái niệm hữu quan thuộc các địa hạt như:

- Âm vị học tiếng Việt

- Từ vựng học tiếng Việt

- Ngữ pháp học tiếng Việt

- Ngữ nghĩa học tiếng Việt

- Ngữ dụng học tiếng Việt

3.2.2. Nắm được một số kĩ năng, thủ pháp phân tích, xử lí ở mức độ đơn giản những sự kiện ngôn ngữ cụ thể.4. Tóm tắt nội dung môn học

Miêu tả cấu trúc và chức năng của các đơn vị tiếng Việt ở các cấp độ khác nhau: ngữ âm-âm vị học, từ vựng học, ngữ pháp học và ngữ nghĩa học.5. Nội dung chi tiết môn học

1. Cơ sở ngữ âm-âm vị học học tiếng Việt  1. Âm tiết trong tiếng Việt (cấu trúc âm tiết tiếng Việt, vị trí và vai

trò của âm tiết trong tiếng Việt)

  1. Sự biến đổi ngữ âm trong tiếng Việt (đồng hóa , dị hóa)

  2. Các âm vị đoạn tính trong tiếng Việt (hệ thống âm đầu, hệ thống

âm chính, hệ thống âm cuối, âm đệm)

  1. Các hiện tượng ngôn điệu trong tiếng Việt (thanh điệu, ngữ

điệu)

  1. Mối quan hệ giữa âm và chữ trong tiếng Việt

2. Cơ sở từ vựng học tiếng Việt

2.1. Hệ thống các đơn vị từ vựng tiếng Việt (từ và các đơn vị từ vựng tương đương với từ trong tiếng Việt)

2.2. Phân loại từ vựng tiếng Việt về mặt phạm vi sử dụng và mức độ sử dụng

2.3. Phân loại từ vựng tiếng Việt về mặt nguồn gốc

2.4. Những con đường phát triển từ vựng tiếng Việt

2.5. Chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt

3. Cơ sở ngữ pháp học tiếng Việt

3.1. Vấn đề phân định các từ loại trong tiếng Việt

3.2. Đoản ngữ, liên hợp và tiểu cú trong tiếng Việt

3.3. Chức năng cú pháp trong tiếng Việt

3.4. Câu trong tiếng Việt

3.5. Vấn đề các phạm trù ngữ pháp trong tiếng Việt

4. Cơ sở ngữ nghĩa học tiếng Việt

4.1. Nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp trong tiếng Việt

4.2. Phân biệt các khái niệm nghĩa, ý nghĩa, sở chỉ, sở thị trong tiếng Việt

4.3. Nghĩa học từ vựng trong tiếng Việt

4.4. Trường nghĩa trong tiếng Việt

4.5. Nghĩa học cú pháp tiếng Việt

5. Cơ sở ngữ dụng học tiếng Việt

5.1. Ngữ cảnh và ý nghĩa

5.2. Ý định của người nói trong dụng học Việt ngữ

5.3. Sự suy luận của người nghe trong dụng học Việt ngữ.

5.4. Ý nghĩa vô hình: hiện tượng cái được thông báo lớn hơn cái được nói.

5.5. Sự thể hiện khoảng cách tương đối giữa người nói và ngươi

nghe.
6. Học liệu

1) Nguyễn Thiện Giáp, Giáo trình Ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

2) Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

3) Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009

4) Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

5) Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6) Nguyễn Văn Hiệp, Cú pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009

7) Lê Quang Thiêm, Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục, 2008

8) Nguyễn Thiện Giáp, Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

9) Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

10) Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007.

7. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể


Thời gian

Mục tiêu bài học

Nội dung bài học

Phương pháp giảng dạy

Tài liệu cần đọc

Tuần 1

-Nắm vững cách học; - Nẵm vững đặc trưng của âm tiết tiếng Việt

Hướng dẫn học tập môn học, các yêu cầu kiểm tra đánh giá; Âm tiết trong tiếng Việt

Lí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến âm tiết trong các tài liệu đã nêu

Tuần 2

Nắm vững các âm vị đoạn tính và cách phân xuất

- Sự biến đổi ngữ âm trong tiếng Việt;

- Các âm vị đoạn tính trong tiếng Việt- Lí thuyết và bài tập

- Các mục có liên quan đến các âm vị đoạn tính và sự biến đổi ngữ âm trong các tài liệu đã nêu

Tuần 3

Nắm vững các hiện tượng như thanh điệu, ngữ điệu trong tiếng Việt

- Các hiện tượng ngôn điệu trong tiếng Việt

-Mối quan hệ giữa âm và chữ trong tiếng Việt- Lí thuyết và bài tập

- Các mục có liên quan đến thanh điệu, ngữ điệu và chữ viết trong các tài liệu đã nêu

Tuần 4

-Nắm vững các đơn vị từ vựng tiếng Việt và cách phân loại về phạm vi và mức độ sử dụng

- các đơn vị từ vựng tiếng Việt

- từ vựng tiếng Việt về mặt phạm vi và mức độ sử dụng-Lí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến các đơn vị từ vựng và phân loại về phạm vi và mức độ trong các tài liệu đã nêu

Tuần 5

Nắm vững các lớp từ vựng về mặt nguồn gốc và các con đường phát triển của từ vựng tiếng Việt

Phân loại từ vựng tiếng Việt về mặt nguồn gốc

- Những con đường phát triển từ vựng tiếng ViệtLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến các lớp từ vựng về mặt nguồn gốc và các con đường phát triển của từ vựng tiếng Việt trong các tài liệu đã nêu

Tuần 6

Nắm vững vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt và vấn đề từ loại tiếng Việt

Chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt

- Vấn đề phân định các từ loại trong tiếng ViệtLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến chuẩn hóa từ vựng và các từ loại tiếng Việt trong các tài liệu đã nêu

Tuần 7

Nắm vững các đơn vị đoản ngữ, liên hợp, tiểu cú và các chức năng cú pháp

Đoản ngữ, liên hợp và tiểu cú trong tiếng Việt

- Chức năng cú pháp trong tiếng ViệtLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến đoản ngữ, liên hợp, tiểu cú và chức năng cú pháp trong các tài liệu đã nêu

Tuần 8
Kiểm tra giữa kìTuần 9

Nắm vững các phạm trù ngữ pháp và câu tiếng việt

Câu trong tiếng Việt

- Vấn đề các phạm trù ngữ pháp trong tiếng ViệtLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến câu và phạm trù ngữ pháp trong các tài liệu đã nêu

Tuần 10

Nắm vững các khái niệm: nghĩa từ vựng, nghĩa ngữ pháp, nghĩa, ý nghĩa, sở chỉ , sở thị

Nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp trong tiếng Việt

- Phân biệt các khái niệm nghĩa, ý nghĩa, sở chỉ, sở thịLí thuyết

Các mục có liên quan đến các khái niệm hữu quan trong các tài liệu đã nêu

Tuần 11

Nắm vững nội dung của nghĩa học từ vựng tiếng Việt

Nghĩa học từ vựng trong tiếng Việt

- Trường nghĩa trong tiếng ViệtLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến nghĩa học từ vựng trong các tài liệu đã nêu

Tuần 12

Nắm vững nghĩa học cú pháp và vai trò của ngữ cảnh

Nghĩa học cú pháp tiếng Việt

- Ngữ cảnh và ý nghĩaLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến nghĩa học cú pháp và ngữ cảnh trong các tài liệu đã nêu

Tuần 13

Nắm vững các khái niệm ý định của người nói và sự suy luận của người nghe

Ý định của người nói

- Sự suy luận của người ngheLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến ý định của người nói và suy luận của người nghe trong các tài liệu đã nêu

Tuần 14

Nắm vững khái niệm ý nghĩa vô hình và khoảng cách giữa người nói và người nghe

Ý nghĩa vô hình

- Sự thể hiện khoảng cách tương đối giữa người nói và ngươi ngheLí thuyết và bài tập

Các mục có liên quan đến ý nghĩa vô hình và khoảng cách giữa người nói và người nghe trong các tài liệu đã nêu

Tuần 15

Ôn tập

Những mục tiêu chính của môn học

Chất vấn – trả lời

Tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu đã đọc để có thể chất vấn và trả lời chất vấn


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên

- Tham giađầy đủ số tiết học theo quy định (không nghỉ quá 20% số giờ)

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của gióa viên.

- Thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 10%

- Tham gia lớp học, thái độ học tập

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học

- Bài tập

9.2. Kiểm tra giữa kì (viết) 30%

9.3. Kiểm tra cuối kì: 60%

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương