Chương trình đào tạo hệ đại học chính qui


Chương V – HTML động (DHTML) (15 tiết)tải về 0.76 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4186
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Chương V – HTML động (DHTML) (15 tiết)

   1. Giới thiệu về mô hình đối tượng và collections

    1. Giới thiệu và khái niệm.

    2. Collections ALL và CHILDREN.

    3. Kiểu động.

    4. Vị trí động.

    5. Collections FRAME.

    6. Đối tượng NAVIGATOR

   2. Mô hình biến cố (Event model)

    1. Giới thiệu và khái niệm.

    2. Các loại biến cố thông dụng.

   3. Các bộ lọc (Filter)

    1. Giới thiệu và khái niệm.

    2. Các loại bộ lọc thông dụng.

   4. Các điều khiển dữ liệu dạng bảng (Tabular data control)

    1. Giới thiệu và khái niệm.

    2. Ràng buộc dữ liệu với bảng.

   5. Sắp xếp dữ liệu nâng cao (Advanced sorting)

    1. Sắp xếp thứ tự dữ liệu trong bảng.

    2. Sắp xếp thứ tự nâng cao dữ liệu trong bảng.*****
13/ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2


 1. Tên học phần : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2

 2. Số đơn vị học trình : 3

 3. Trình độ : Giảng cho sinh viên đầu năm thứ 4

 4. Phân bổ thời gian :

  1. Lên lớp : 90 %

  2. Báo cáo dự án : 10 %

  3. Tự thực hành : 100 %

 5. Điều kiện tiên quyết :

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1

 • Lập trình Hướng Đối Tượng 1

 1. Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Cùng với kiến thức của hệ quản trị CSDL 1 và lập trình trên môi trường Windows và phân tích, môn học này cung cấp cho sinh viên có khả năng tự xây dựng một chương trình quản lý và khai thác cơ sỡ dữ liệu một cách hiệu quả với một bài toán thực tế .

 1. Nhiệm vụ của sinh viên :

 • Dự giờ trên lớp .

 • Tự thực hành , và làm bài tập sau mỗi phần học .

 • Làm một đề tài .

 1. Tài liệu tham khảo:

  1. A Programmer’s Guide to ADO.NET in C# (Copyright ©2002 by Mahesh Chand)

  2. Syngress – C# .Net Web Developer ‘s Guide (Adrian Turtschi - DotThatCom.com - Jason Werry - Greg Hack - Joseph Albahari )

  3. Manning – Windows Form Programming with C#

  4. O’Reilly – Programming C# , 2nd Edition (Jesse Liberty)

  5. O’Reilly - C# in a Nutshell, 2nd Edition (Ben Albahari, Peter Drayton, Ted Neward)

  6. Microsoft Press - Microsoft Visual C# .NET Step by Step - Version 2003 (John Sharp , Jon Jagger)

  7. O’Reilly - Programming .NET Security - 2003 (Adam Freeman, Allen Jones)

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

 • Dự giờ học phải là ít nhất 80% số giờ học trên lớp .

 • Điểm thi lý thuyết : chiếm 60% tổng điểm .

 • Điểm đề tài : chiếm 40% tổng điểm

 1. Thang điểm : 10

 2. Mục tiêu học phần :

Sau khi ra trường , sinh viên có khả năng bắt kịp được công việc thực tế , tham gia vào đội ngủ phân tích và thiết kế và tự xây dựng một chương trình ứng dụng nhằm quản lý một hệ thống thông tin , giải quyết được các bài toán thực tế trong lỉnh vực hệ thống thông tin kinh tế .

 1. Nội dung chi tiết học phần :


Chương 1: Lập trình với cơ sở dữ liệu (20 tiết)

 1. Khái niệm ADO.Net (1 tiết)

 2. Lập trình có sử dụng Database (2 tiết)

 • Kết nối (Connection)

 • Yêu cầu đến dữ liệu (Command)

 • Mạch chuyển lệnh (DataAdapter)

 1. Một số đối tượng thông dụng (2 tiết)

 • DataSet

 • DataBinding

 1. Một số công cụ dùng khai thác Database (1 tiết)

- DataGrid / Combobox / …

 1. Lập trình dữ liệu có kiểm tra (Validation) (1 tiết)

 2. Kiểm tra dữ liệu (Validation)

 3. Bắt lổi phát sinh lúc chạy (Catching Error)

 4. Khai thác dữ liệu bằng procedure / function (2 tiết)

 5. Lập trình dữ liệu với giao tác (Transaction) (2 tiết)

 6. Tạo báo cáo trong chương trình (4 tiết)

 7. Làm bài tập (5 tiết)

Chương 2: Xây dựng mô hình quản trị & khai thác dữ liệu (20)

  1. Xây dựng mô hình Client / Data Server (10 tiết)

  1. Khái niệm

  2. Cách thức xây dựng

  3. Xây dựng mô hình theo bài toán cụ thể

2. Xây dựng mô hình Client / Function Server / Data Server(10 tiết)

  1. Điều khiển phương thức từ xa – RMI (Remote Method Invocation) (3 tiết)

  2. Xây dựng mô hình 3 lớp có DataBase với cơ chế Remote (7 tiết)

Chương 3: Báo cáo dự án của sinh viên (5 tiết)
*****
14/ Lập Trình Mạng 2
 1. Tên học phần : Lập Trình Mạng 2

 2. Số đơn vị học trình : 4 (60 tiết)

 3. Trình độ : Giảng cho sinh viên năm thứ 4

 4. Phân bố thời gian:

-Lý thuyết : 60%

-Bài tập : 40%

 1. Điều kiện tiên quyết :

Lập trình mạng 1 và Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu 2, Lập trình hướng đối tượng 2.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế những kiến thức tối thiểu về những ứng dụng Web dùng Cơ sở dữ liệu, Trình chủ phục vụ web (Web Server) hỗ trợ ngôn ngữ script kết nối Cơ sở dữ liệu, đặc biệt học phần này giới thiệu về ASP.Net và C# nâng cao hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng web có kết nối đến Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000. Sinh viên sẽ nắm rõ khái niệm về Web servers hỗ trợ ASP.Net và các kiến thức nền tảng của cơ sở dữ liệu. Để học môn học này cần, sinh viên cần phải học qua ngôn ngữ C# (Kỹ thuật lập trình) và Lập trình mạng 1 (căn bản về HTML, Java script, …).

7 Nhiệm vụ của sinh viên : • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

 • Làm các bài tập lớn và bài tập từng chương

 • Thực hành tại Phòng máy tính

8 Tài liệu học tập 1. PHẠM HỮU KHANG, HOÀNG ĐỨC HẢI: Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử, Tập 2. NXB Thống kê, 2003.

 2. G. Andrew Duthie, Matthew MacDonald: ASP.NET in a Nutshell, 2nd Edition – O’Reilly - 2003

 3. Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual Studio.Net; Microsoft Press, 2002.

 4. G. Andrew Duthie: Microsoft ASP.NET Programming with Microsoft Visual C#.NET Version 2003 Step by Step; Microsoft Press, 2003.

 5. Dino Esposito: Building Web Solution with ASP.NET and ADO.NET, Microsoft Press, 2002.

 6. Mesbah Ahmed, Chris Garrett, Jeremy Faircloth, Chris Payne, DotThatCom.com, Wei Meng Lee Series Editor, Jonothon Ortiz Technical Editor: ASP.NET Web developer’s guide, Syngress, 2002.

 7. Chris Ullman; John Kauffman; Chris Hart; Dave Sussman; Daniel Maharry: Beginning ASP.NET 1.1 With Visual C#.NET - Wiley Publishing – WROX, 2004

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên • Dự lớp : Trên 85 % tổng số giờ học

 • Thực hiện đầy đủ các bài tập lớn

 • Kiểm tra giữa kỳ phải đạt từ yêu cầu trở lên

10. Thang điểm : Thang điểm 10


11. Mục tiêu của học phần :

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và công cụ lập trình ứng dụng Web kết nối Cơ sở dữ liệu. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng một ứng dụng Web có kết nối Cơ sở dữ liệu với công nghệ cụ thể qua ASP.Net và C#. 1. Nội dung chi tiết học phần


tải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương