ChưƠng trình môn học toán kinh tế phần I. Giới thiệu chưƠng trình tên môn học: Toán kinh tế Thời lượng: 4 Đvht loại môn họctải về 19.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2018
Kích19.7 Kb.
#10922

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ

PHẦN I.  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên môn học: Toán kinh tế

2. Thời lượng: 4 ĐVHT

3. Loại môn học: Kiến thức chuyên ngành

4. Đối tượng: Sinh viên ngành Quản lý TDTT năm thứ 4

5. Mục tiêu:

5.1. Về tri thức:

Sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về tối ưu tuyến tính, về các bài toán vận tải cũng như sơ đồ mạng lưới qua đó biết cách vận dụng vào thực tiến quản lý kinh tế nói chung và kinh tế TDTT nói riêng.5.2. Về kỹ năng:

- Có kỹ năng lập bảng biểu trong quản lý TDTT.

- Có năng lực tính toán ứng dụng trong quản lý TDTT

- Có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn

- Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để áp dụng vào thực tiễn chuyên môn.

5.3. Về thái độ:

- Yêu thích môn học cũng như yêu thích ngành học

- Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học.

- Nhìn thấy thái độ của riêng mình.

- Nhìn thấy giá trị của xã hội mình

- Có chuấn mực sống trong xã hội một cách có lý do và tự tin

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong tốt

6. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản

7. Cấu trúc môn học: Chương trình môn học bao gồm 60 giờ, với 1 học phần tương ứng với 4 học trình.

Nội dung chương trình được tổ chức giảng dạy thông qua các hình thức:

- Lên lớp lý thuyết tương đương 70%;

- Thảo luận, thực hành tương đương 15%;

- Bài tập, hoạt động khác tương đương 15%.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp học trên 80% thời gian trở lên theo quy định.

- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thu thập tài liệu, tìm hiểu những vấn đề thực tiễn liên quan tới môn học. Hoàn thành các bài tập giảng viên giao cho.

- Tham gia các buổi thảo luận theo quy định, Chuẩn bị nội dung thảo luận, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của môn học

9. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

10. Phương pháp và phương tiện dạy học

10.1. Phương pháp: Phương pháp trình bày, diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, toạ đàm.

10.2. Phương tiện: Máy tính, máy chiếu, phấn bảng, giáo trình, tài liệu có liên quan.

* Tài liệu học tập:

- Các bài giảng của giảng viên.

- Nguyễn Ngọc Thang, Nguyễn Đình Hoá (2006), Quy hoạch tuyến tính, Nxb ĐHQG, Hà Nội.

- Trần Đình Anh (2007), Bài tập quy hoạch tuyến tính, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

* Tài liệu tham khảo:

- Phạm Đình Phùng (1998), Toán kinh tế, Nxb tài chính, Hà Nội.

- Vũ Văn Tuấn Dũng (2007), Giáo trình quy hoạch tuyến tính, Nxb Thống kê, Hà Nội.

- Nguyễn Đức Nghĩa (1996), Tối ưu hoá – Quy hoạch tuyến tính rời rạc, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

- Hadley.G (1963), Linear Programming, Addison – Wesley.11. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

11.1. Kiểm tra giữa học phần:

* Hình thức: 1 bài viết

* Giá trị điểm: 20% tổng điểm môn học.

* Nội dung: Giảng viên chọn 1 trong các vấn đề dưới đây và thông báo cho sinh viên nghiên cứu viết tiểu luận.

-

11.2. Thi kết thúc học phần:

* Hình thức thi: vết Thi tự luận trên lớp với thời gian 90-120 phút

* Giá trị bài thi: 60% tổng điểm môn họcII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TT

Nội dung

Thời gian và hình thức giảng dạy

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành

Kiểm tra, Thi

1

Tối ưu tuyến tính

18

10

6

2
2

Bài toán vận tải

14

6

6

2
3

Phương pháp sơ đồ mạng

14

6

6

2
4

Ứng dụng tin học vào giải quyết một số bài toán kinh tế

14

8

4

2
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1.Tối ưu tuyến tính

1.1. Một số ví dụ thực tế dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính (4 tiết)

1.2. Bài toán tối ưu tuyến tính (2 tiết)

1.3. Phương pháp đơn hình giải bài toán tối ưu tuyến tính + bài tập (12 tiết)2. Bài toán vận tải

2.1. Bài toán vận tải (2 tiết)

2.2. Giải bài toán vận tải cân bằng thu phát + bài tập (8 tiết)

2.3. Một số dạng khác của bài toán vận tải + bài tập (4 tiết)3. Phương pháp sơ đồ mạng

3.1. Định nghĩa và quy tắc lập sơ đồ mạng lưới (2 tiết)

3.2. Các chỉ tiêu thời gian của sơ đồ mạng lưới + bài tập (12 tiết)

4. Ứng dụng tin học vào giải quyết một số bài toán kinh tế

Giới thiệu một số phần mềm ứng dụng giải các bài toán kinh tế (14(2 tiết) tiết)IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.

  • Giảng viên giảng dạy môn Khoa học quản lý giảng viên chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc mời giảng có trình độ chuyên môn từ Thạc sỹ Khoa học giáo dục hoặc khoa học quản lý trở lên.

  • Nội dung giảng dạy, giảng viên và sinh viên cần thường xuyên cập nhật. bổ sung những thông tin mới nhất về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành trong công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành và quản lý TDTT.

  • Phần thảo luận, trao đổi nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ những kiến thức chung. Khuyến khích giảng viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, dạy học nêu vấn đề. Yêu cầu sinh viên chủ động trong học tập và nghiên cứu, tăng cường hoạt động tự nghiên cứu của sinh viên.

- Kết hợp giảng dạy môn Khoa học quản lý với tìm hiểu thực tiễn các mô hình quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và hoạt động TDTT thể thao ở địa phương, trường học, đặc biệt ở cấp quận, huyện và câu lạc bộ để giúp sinh viên bám sát thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành học tập.

tải về 19.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương