ChưƠng trình đÀo tạo chuyên khoa cấp Itải về 439 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích439 Kb.
#4393
  1   2   3   4


BỘ Y TẾ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN KHOA CẤP ICHUYÊN NGÀNH

KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT
(Ban hành theo Quyết định số: 1636/2001/QĐ-BYT;

ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Y Tế )

Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 2011

MỤC LỤCNội dung Trang


Lời giới thiệu 2

Mục tiêu đào tạo 3

Quỹ thời gian 4

Chương trình tổng quát đào tạo chuyên khoa cấp I 5Nội dung chương trình cụ thể 7
LỜI GIỚI THIỆU
 1. Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT xây dựng trên cơ sở pháp lý của các văn bản sau đây:

 • Luật Giáo dục được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 02-12-1998;

 • Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-08-2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 • Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25-05-2001 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học

 1. Giới thiệu ngành nghề đào tạo:

  1. Bậc học: Chuyên khoa cấp I

  2. Chuyên ngành đào tạo: KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT

  3. Mã số đào tạo:

  4. Chức danh sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ chuyên khoa cấp I

  5. Thời gian đào tạo: 2 năm

  6. Hình thức đào tạo: Tập trung và tập trung theo chứng chi(

  7. Đối tượng tuyển sinh: Dược sĩ

  8. Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Chuyên khoa cấp I (CKI) là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành Y tế, áp dụng cho tất cả các ngành lâm sàng và thực hành nghề nghiệp trong lãnh vực khoa học sức khỏe nhằm mục đích đào tạo nhân lực y tế có khả năng thực hành trong một chuyên ngành rộng, bổ sung một số kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở đã học trong đại học để có thể tự học vươn lên, trở thành các chuyên gia Y tế thực hành chuyên khoa.


 1. MỤC TIÊU CỤ THỂ CHUYÊN NGÀNH:

Đào tạo những dược sĩ chuyên khoa cấp I thuộc chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc – độc chất:

 1. Có kiến thức vững vàng về kiểm nghiệm trong các lãnh vực hóa lý, sinh học, độc chất, mỹ phẩm, thực phẩm, đông dược.

 2. Xây dựng và thực hiện được các quy trình kỹ thuật để kiểm nghiệm các dạng thuốc.

 3. Ứng dụng được các kỹ thuật kiểm nghiệm hiện đại để nâng cao chất lượng thuốc.

 4. Có khả năng tổ chức và quản lý một đơn vị theo dõi và kiểm tra chất lượng thuốc.

QUỸ THỜI GIAN

2 năm ( 100 ĐVHT )


STT

KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

TS

LT

TH

Tỉ lệ %

1

Phần kiến thức cơ bản

24

Phần kiến cơ sở

26


2

Phần kiến thức chuyên ngành

35


3

Thực hiện luận văn báo cáo tốt nghiệp

15

TỔNG CỘNG

100Hệ tập trung theo chứng chỉ:

   • Thời gian học: 20 tháng (4 năm), mỗi năm tập trung 5 tháng.

   • Khối lượng học tập: - 100 ĐVHT

- Khối lượng từng môn học như CKI hệ tập trung

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I

(100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc – độc chất


 1. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0 1. Phần kiến thức cơ sở : ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

6

Y dược – Xã hội học

3

3

0

7

Luật và pháp chế dược

2

2

0

8

Dược động học

3

3

0

9

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

10

Công nghệ thông tin cơ sở

4

2

2

11

Sinh dược học

3

3

0

12

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0


III. Kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

13

Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN.

4

2

2

14

KN thuốc bằng các PP Hóa lý

6

4

2

15

KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng phương pháp sinh học

4

3

1

16

ISO -IEC 17025, GLP

4

2

2

17

Độ ổn định thuốc

4

4

0

18

KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên

4

3

1

19

Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm

4

2

2

20

Kiểm nghiệm độc chất

5

4

1


Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 1. Điều kiện thi tốt nghiệp:

- Không bị kỷ luật trong thời gian học tập

- Đầy đủ điểm các môn học theo chương trình qui định

- Hoàn thành luận văn chuyên khoa I.
2. Hình thức thi tốt nghiệp: Bảo vệ luận văn chuyên khoa I

Điểm đạt yêu cầu > 5
tải về 439 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương