Chương I và II : Tổng quan về tmdt và các mô hình tmdttải về 0.67 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích0.67 Mb.
#454
1   2   3   4   5   6   7

Thanh toán – settlement

 • Xác thực – authorization

 • Phê duyệt – approval

 • Mua hàng – procurement

  1. Trong giao dịch thương mại quốc tế, với những hợp đồng có giá trị lớn, ví dụ trên 50.000 USD, các doanh nghiệp thường sử dụng hình thức thanh toán nào

  1. Thanh toán bằng thẻ - trade card payment.

  2. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayment

  3. Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment

  4. Thư tín dụng - letter of credit.

  1. Một loại thẻ thông minh với một con chíp nhỏ, màu vàng gắn trên bề mặt thẻ cho phép gửi và nhận thông tin với máy đọc thẻ khi đặt vào vào trong máy đọc thẻ được gọi là gì

  1. purchase card.

  2. debit card.

  3. contact card

  4. optical memory card

  1. Trên góc độ người cung cấp hóa đơn điện tử, hãy chỉ ra đặc điểm KHÔNG phải lợi ích của hoạt động này

  1. Giảm chi phí xử lý giao dịch - reduced processing expense

  2. Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng - improved customer service.

  3. Giúp doanh nghiệp hiện diện trên toàn thế giới - universal availability

  4. Thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng - opportunity for targeted advertising


  1. Các giao dịch thanh toán điện tử có giá trị nhỏ hơn 10 USD được gọi là gì

  1. Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments

  2. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments

  3. Thanh toán điện tử bằng thẻ thông minh - e-smart payments.

  4. Tiền điện tử - e-cash.

  1. Công ty bán sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến, sử dụng thẻ tín dụng là công cụ thanh toán được gọi là gì?

  1. Nhà cung cấp dịch vụ - processor

  2. Người bán – merchant

  3. Ngân hàng phát hành - issuing bank

  4. Ngân hàng thông báo - acquiring bank

  Chương IX: Triển khai dự án xây dựng TMDT

  1. Dr. Hoa mua và download một phần mềm tường lửa trực tuyến. Sau khi cài đặt phần mềm này trên máy tính xong, cô phát hiện ra máy tính không thể kết nối Internet được. Dr. Hoa truy cập vào website của nhà cung cấp phần mềm, xem mục FAQ của phần mềm này và tìm được cách khắc phục sự cố.Đây là ví dụ minh họa hoạt động nào?  a. Chức năng hỗ trợ về sản phẩm - product support function.

  b. Chức năng thực hiện đơn hàng - order fulfillment function.

  c. Chức năng giới thiệu sản phẩm - product presentation function.

  d. Chức năng cung cấp dịch vụ khách hàng - customer service function.

  2. Gói phần mềm bao gồm cửa hàng trực tuyến, giỏ mua hàng trực tuyến, mẫu đặt hàng, cơ sở dữ liệu mô tả sản phẩm, giá và đơn đặt hàng … được gọi là gì?  a. phần mềm trang chủ bán hàng

  b. Trọn gói phần mềm về thương mại điện tử

  c. một catalog điện tử

  d. một gói phần mềm theo chức năng

  3. Khi cần triển khai các ứng dụng thương mại điện tử trong thời gian ngắn, nguồn vốn ít, hệ thống mới không giữ vị trí chiến lược trong hoạt động kinh doanh, lựa chọn nào sau đây là phù hợp nhất?

  a. tích hợp ứng dụng doanh nghiệp

  b. outsourcing

  c. mua ứng dụng về thương mại

  d. insourcing

  Kỹ thuật phát triển các ứng dụng thương mại điện tử nào theo đó các ứng dụng được triển khai đồng bộ và tương thích với hệ thống của các đối tác?

  1. Leasing

  2. Insourcing

  3. Outsourcing

  4. Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp

  4. Một module trên website cho phép người xem tự do đăng nhập, đặt câu hỏi, bình luận và trao đổi ý kiện gọi là:

  a. chat group

  b. Danh sách chung

  c. Diễn đàn thảo luận điện tử

  d. Danh sách thảo luận qua email

  5. Bước đầu tiên trong việc xây dựng một đơn vị kinh doanh mới là gì?

  a. Xây dựng kế hoạch kinh doanh - write a business case.

  b. Tìm kiếm nguồn vốn cần thiết để đảm bảo sự thành công - find the money needed to make the business successful.

  c. Xác định những nhu cầu hiện tại chưa được đáp ứng của người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp - identify a consumer or business need that isn’t presently being met.

  d. Xem xét toàn bộ các cơ hội kinh doanh hiện hữu - investigate all existing opportunities.

  6. Khi triển khai một dự án thương mại điện tử, việc xác định xem website có đáp ứng những mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn của doanh nghiệp hay không gọi là gì?

  a. Kiểm tra kết quả - acceptance testing.

  b. Kiểm tra khả năng sử dụng - usability testing.

  c. Kiểm tra khả năng tương tác - integration testing.

  d. Kiểm tra khả năng hoạt động - performance testing.

  7. Yêu cầu về thống nhất “consistency” trong thiết kế website nhằm mục tiêu nào sau đây?

  a. đảm bảo rằng các tin nhắn được gửi đến cho những khách hàng đã tiếp xúc với công ty là nhất quán

  b. đảm bảo rằng các trang web phải nhất quán với nhau

  c. đảm bảo rằng tất cả visitors tìm thấy được những gì mà họ cần tìm

  d. đảm bảo rằng các khách hàng đựoc đối xử như nhau khi họ tiếp xúc với dịch vụ khách hàng

  8. Theo một số nghiên cứu, người xem website nên tìm được thông tin họ quan tâm với điều kiện nào sau đây?

  a. Không cần nhấp chuột

  b. Trong vòng 10 phút hoặc kém hơn

  c. Chỉ với một cái nhấp chuột

  d. Hơn 3 cái nhấp chuột

  9. Kỹ thuật phát triển các ứng dụng Thương mại điện tử nào phù hợp với mục tiêu đưa ra các ứng dụng chiến lược nhằm tạo sự khác biệt của công ty với các đối thủ cạnh tranh?

  a. outsourcing

  b. mua một hệ thống đã có sẵn

  c. leasing

  d. insourcing

  10. Trong quá trình giao dịch điện tử, website bán hàng sử dụng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan để đưa ra các chào bán cho khách hàng. Quá trình này được gọi là:

  a. Bình luận - comment.

  b. Xúc tiến - promotion.

  c. Bán sản phẩm dịch vụ liên quan - cross selling.

  d. Bán thêm các sản phẩm dịch vụ khác - up selling.
  11. Việc lưu trữ website, theo đó các doanh nghiệp mua phần cứng, phần mềm, tuyển dụng nhân sự và đường truyền để lưu trữ các website của mình được gọi là gì?

  a. ISP hosting.

  b. mirror hosting.

  c. using a storebuilder.

  d. self-hosting.

  12. Việc xây dựng website nội bộ có những lợi ích sau, NGOẠI TRỪ:

  a. Cho phép công ty sử dụng chuyên gia nội bộ

  b. Cho phép công ty mở rộng tầm kiểm soát hơn trong quy trình và các trang web đã hoàn thành

  c. Cung cấp tốc độ nhanh nhất ra thị trường

  d. Cho phép công ty bảo hộ công nghệ độc quyền

  13. Hệ ` vào Internet được gọi là gì?

  a. ISP address.

  b. URL name.

  c. domain name.

  d. host name.

  14. Theo thống kê chung, tương quan giữa chi phí xây dựng và lắp đặt một hệ thống thương mại điện tử và chi phí vận hành và duy trì hệ thống có đặc điểm gì?

  a. Không có một mối quan hệ tổng thể nào giữa chi phí xây dựng và lắp đặt một hệ thống thương mại điện tử và chi phí vận hành và duy trì hệ thống - There is no general relationship between the cost of building and installing an EC system and the cost of operating and maintaining it.

  b. Chi phí xây dựng và lắp đặt một hệ thống thương mại điện tử lớn hơn chi phí vận hành và duy trì hệ thống - It costs much more to build and install an EC system than to operate and maintain it.

  c. Chi phí xây dựng và lắp đặt một hệ thống thương mại điện tử tương đương chi phí vận hành và duy trì hệ thống - It costs about as much time, effort, and money to operate and maintain as to build and install a system.

  d. Chi phí xây dựng và lắp đặt một hệ thống thương mại điện tử nhỏ hơn chí phí vận hành và duy trì hệ thống - It costs much more to operate and maintain an EC system than to build and install it.


  15. Trang web giúp khách hàng trong quá trình mua hàng được gọi là gì?

  a. Trang chủ

  b. Trang nội dung

  c. Trang giao dịch

  d. Trang trợ giúp

  16. Các trang web cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, thông tin trong quá trình mua sắm, thông tin sau khi mua và dịch vụ sau bán được gọi là gì?

  a. Trang chủ


  b. Trang nội dung
  c. Trang giao dịch
  d. Trang trợ giúp

  17. Trang web giúp người xem sử dụng hay định hướng khi đọc thông tin trên website được gọi là gì?

  a. Trang chủ

  b. Trang giao dịch

  c. Trang trợ giúp

  d. Trang nội dung

  18. GS. Chi mua một e-book từ một nhà xuất bản qua mạng. Trong khi đang download tài liệu về thì máy tính gặp sự cố mất điện. Khi kết nối lại và bắt đầu download lại tài liệu thì nhận được thông báo rằng quá trình download đã hoàn tất. GS. Chi phải làm gì tiếp theo?


  a. Chức năng thực hiện đơn hàng - order fulfillment function.

  b. Chức năng hỗ trợ về sản phẩm - product support function.

  c. Chức năng giới thiệu sản phẩm - product presentation function

  d. Chức năng cung cấp dịch vụ khách hàng - customer service function.

  19. Việc xác định xem sẽ đặt website tại đâu là một phần của hoạt động nào dưới đây?

  a. Nội dung - content.

  b. a Web host.

  c. Cấu trúc của web - a Web design format.

  d. Tên miền - a domain name.

  20. Một công ty lưu trữ website cung cấp nhiều dịch vụ lưu trữ khác nhau cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau được gọi là gì?  a. a storebuilder.

  b. self-hosting.

  c. pure Web hosting service.

  d. ISP hosting.

  21. Khi triển khai một dự án thương mại điện tử, việc chạy thử để kiểm tra cảm nhận của người sử dụng khi tương tác với website thương mại điện tử gọi là gì?

  a. Kiểm tra khả năng hoạt động - performance testing.

  b. Kiểm tra kết quả - acceptance testing.

  c. Kiểm tra khả năng sử dụng - usability testing.

  d. Kiểm tra khả năng tương tác - integration testing.

  22. Khi triển khai một dự án thương mại điện tử, việc chạy thử để đảm bảo các module trong toàn bộ dự án hoạt động phối hợp tốt với nhau gọi là gì?

  a. Kiểm tra khả năng tương tác - integration testing.

  b. Kiểm tra khả năng sử dụng - usability testing.

  c. Kiểm tra kết quả - acceptance testing.

  d. Kiểm tra khả năng hoạt động - performance testing.

  23. Trong quá trình chuyển đổi từ thương mại truyền thống sang thương mại điện tử, vấn đề nào sau đây thường xảy ra?  a. Sẽ có sự thay đổi về hình thức bên ngoài, tuy nhiên có rất ít thay đổi trong quá trình triển khai hay trong quyết định đầu tư vào cơ sở hạ tầng - there is a change in outlook, but rarely a change in procedures or investment in infrastructure.

  b. Sẽ có sự thay đổi ngày càng nhiều về cách thức triển khai các hoạt động của doanh nghiệp - there are incremental changes to the ways things have always been done.

  c. Sự thay đổi có thể chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số các phòng ban chức năng của doanh nghiệp - the change may affect only one or a few of the functional areas of the business.

  d. Hầu hết mọi hoạt động của doanh nghiệp đều có thể phải thay đổi và cách thức làm truyền thống sẽ phải dẹp bỏ - there is always a sharp break with the past and every aspect of the business will probably change.

  24. Khi đánh giá một gói ứng dụng thương mại điện tử, khả năng thu thập, lưu trữ, truy xuất thông tin và cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống đó cần được tiến hành cẩn thận. Quá trình đánh giá này gọi là gì?

  a. information requirements

  b. technological evolution.

  c. flexibility.

  d. user friendliness.

  25. Theo một số nghiên cứu, khách hàng cần có khả năng trở về trang chủ của website với điều kiện nào sau đây?

  a. Trong vòng 10 phút hoặc kém hơn

  b. Hơn 3 cái nhấp chuột

  c. Không cần nhấp chuột

  d. Chỉ với một cái nhấp chuột

  26. Khó khăn lớn nhất trong sử dụng vốn mạo hiểm – venture capital là gì?

  a. Tìm được một nhà đầu tư mạo hiểm đồng ý cấp vốn - finding a willing venture capitalist.

  b. Mất đi sự tự chủ - the loss of control a venture capitalist demands.

  c. Chuyển địa điểm tới một lồng ấp - relocating the business to an incubator.

  d. Tìm được số vốn mà nhà đầu tư yêu cầu - finding the money a venture capitalist will require.

  27. Những nội dung trên website cho phép truy cập miễn phí hoặc tự do được gọi là gì?

  a. Thông tin nội bộ - local content.

  b. Thông tin đặc biệt - premium content.

  c. Thông tin thương mại - commodity content.

  d. Thông tin dành cho thành viên - member content.

  28. Bước đầu tiên trong xây dựng dự án Thương mại điện tử là gì?

  a. Xác định, đánh giá và lập kế hoạch xây dựng hệ thống thương mại điện tử - identify, justify, and plan the EC system.

  b. Thiết kế cấu trúc kinh doanh thương mại điện tử - create the EC architecture.

  c. Lựa chọn một phương án phát triển - select a development option.

  d. Cài đặt, kiểm tra, kết nối, và triển khai các ứng dụng - install, test, connect, and deploy the application.

  29. Công ty EcomPro đã kinh doanh được 50 năm, thế hệ EcomPro3 quyết định mở một kênh bán hàng trực tuyến để tăng cường quảng cáo và bán hàng cho cửa hàng truyền thống. Đây là ví dụ về:

  a. Cổng thông tin - a portal.

  b. Mua sắm trực tuyến - e-procurement.

  c. Cửa hàng trực tuyến - a storefront.

  d. Đấu thầu - a reverse auction.

  30. Công ty Ecom Pro sản xuất và bán các loại hàng điện tử dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, có một số website riêng cho từng nhãn hiệu này. Công ty quyết định tập hợp tất cả các website riêng lẻ đó vào một website, từ đó liên kết đến các website riêng, bên cạnh đó cung cấp thông tin chung về công ty, thông tin hỗ trợ khách hàng, ban quản lý, lịch sử công ty… Đây là ví dụ về:

  a. Cửa hàng trực tuyến – a storefront

  b. Đấu thầu – a reserve auction.

  c. Cổng thông tin – a portal.

  d. e-procurement

  30. Khi lập một dự án Thương mại điện tử, người lập dự án đầu tiên phải quan tâm đến những vấn đề nào?

  a. Vạch sẵn khung thời gian để triển khai và hoàn thành dự án - a time line for completion and implementation.

  b. Chi phí để triển khai dự án - the cost of implementing the project.

  c. Các nguồn lực về công nghệ hiện có có thể sử dụng cho dự án - the existing computer resources available for the project.  d. Xem xét mức độ phù hợp của dự án thương mại điện tử với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp - how the EC project aligns with the organization’s overall business plans and processes.

  31. Một công ty, đại học, hoặc một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển được gọi là gì?

  a. Doanh nhân - entrepreneur

  b. Lồng ấp - incubator

  c. Nhà đầu tư mạo hiểm - venture capitalist.

  d. Nhà đầu tư thiên thần - angel investor.

  32. Việc website và các trang web trên đó được sắp xếp, đặt tên, liên kết để hỗ trợ quá trình xem và duyệt web hay tìm kiếm được gọi là gì?

  a. The Web format

  b. Cấu trúc thông tin

  c. Thiết kế website

  d. The Web template

  33. Một module của website cho phép khách truy cập và giao tiếp trực tuyến đồng thời với nhau được gọi là:  a. chat group

  b. Danh sách chung

  c. Diễn đàn thảo luận điện tử

  d. Danh sách thảo luận qua email

  34. Cá nhân giàu có đóng góp quỹ và có thể là kiến thức chuyên môn trong giai đoạn đầu tiên xây dựng một doanh nghiệp mới được gọi là gì?

  a. Nhà đầu tư mạo hiểm - venture capitalist.

  b. Lồng ấp - incubator

  c. Nhà đầu tư thiên thần - angel investor.

  d. Doanh nhân - entrepreneur

  35. Đối với những ứng dụng thương mại điện tử cần triển khai nhanh chóng, mất nhiều chi phí xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống, lựa chọn nào sau đây là phù hợp nhất?

  a. leasing

  b. tích hợp ứng dụng doanh nghiệp

  c. outsourcing

  d. insourcing

  36. Một portal được xây dựng cho toàn bộ các tổ chức thành viên của công ty truy cập được gọi là gì?

  a. Cổng thông tin cá nhân  b. Cổng thông tin doanh nghiệp

  c. Cổng cung cấp các sản phẩm tự phục vụ

  d. Cổng thông tin nội bộ

  37. Một nhà sản xuất lớn có tám nhà máy tại một số địa điểm khác nhau. Công ty có website giới thiệu từng nhà máy trên 10 năm nay, tại đó có thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ cho từng nhà máy. Những thông tin này không thay đổi từ khi website được xây dựng và công ty không có nhu cầu thay đổi các thông tin này. Đây là ví dụ về:

  a. Nội dung động - dynamic content.

  b. Nội dung tĩnh - static content.

  c. Nội dung đặc biệt - premium content.

  d. Nội dung tối ưu - optimized content.

  38. Khi triển khai website thương mại điện tử, quyết định nào trong những quyết định sau phải được thực hiện đầu tiên và có tác động đến các hoạt động thương mại điện tử sau này?  a. Ai sẽ là người lưu trữ web - who will host it.

  b. Tên miền - the domain name.

  c. Mầu sắc và kết cấu - the colors and layout to use.

  d. Khách hàng sẽ thanh toán như thế nào - how customers will make payments.

  39. Để triển khai dự án thương mại điện tử thành công, yếu tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất?

  a. Sự phối hợp giữa chuyên gia công nghệ, kinh doanh và thương mại điện tử

  b. Ban lãnh đạo am hiểu thương mại điện tử

  c. Đội ngũ kỹ sư tin học tốt

  d. Đội ngũ chuyên gia thương mại điện tử

  40. Việc đánh giá khả năng mở rộng của hệ thống thương mại điện tử theo nhiều chiều khác nhau để có thể cung cấp thêm các sản phẩm dịch vụ mới được gọi là gì?

  a. information requirements

  b. flexibility.

  c. hardware and software resources.

  d. scalability.

  41. Mỗi lần khách hàng đặt hàng một đĩa CD từ cửa hàng bán đĩa nhạc trực tuyến, phần mềm quản lý kho hàng thông báo rằng một chiếc đĩa loại đó đã được đặt hàng. Đây là ví dụ về:

  a. Chức năng cung cấp dịch vụ khách hàng - customer service function

  b. Chức năng đặt hàng trực tuyến - order entry function.

  c. Chức năng hỗ trợ sản phẩm - product support function.

  d. Chức năng thực hiện đơn hàng - order fulfillment function

  42. Trong quá trình giao dịch trực tuyến, website bán hàng đưa ra các lựa chọn liên quan với giá cao hơn, chất lượng và tính năng cao hơn, đây là quá trình:

  a. Bán thêm các sản phẩm dịch vụ khác - up selling.

  b. Bình luận - comment.

  c. Bán sản phẩm dịch vụ liên quan - cross selling.

  d. Xúc tiến - promotion.

  43. Dr. Van truy cập một website ở đó có chức năng truy cập tiếp vào các thông tin được cá biệt hóa theo đúng nhu cầu của cô, đây là ví dụ về mô hình gì?

  a. Cổng thông tin

  b. Cửa hàng trực tuyến

  c. Sàn giao dịch

  d. Trình duyệt

  44. Trang web giúp mọi người xem tìm hiểu chung về website và giới thiệu về website được gọi là gì?

  a. Trang trợ giúp

  b. Trang nội dung

  c. Trang chủ

  d. Trang giao dịch

  45. Khi đánh giá một dự án thương mại điện tử, việc đảm bảo hệ thống máy tính, hệ điều hành của hệ thống thương mại điện tử mới tương thích với hệ thống hiện tại được gọi là gì?  a. information requirements

  b. user friendliness.

  c. hardware and software resources.

  d. flexibility.

  46. Về cơ bản, tại sao phải xây dựng một kế hoạch kinh doanh?

  a. Đưa ra cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp - provide an operational framework for the business.

  b. Giúp các nhà lãnh đạo ghi nhớ mục tiêu cần hoàn thiện - help the founders remember what they are trying to accomplish.

  c. Tìm được vốn đầu tư - acquire funding. ?????

  d. Đưa ra định hướng chiến lược cho nhân viên - provide strategic direction to employees.

  47. 1 chợ điện tử e-market liên kết nhiều người mua và nhiều người bán với nhau gọi là?

  1. Sàn giao dịch

  2. Mua sắm trực tuyến

  3. Đấu thầu

  4. Đấu giá

  48. Sự khác biệt lớn nhất giữa một kế hoạch kinh doanh truyền thống và kế hoạch kinh doanh điện tử là gì

  a. Nhận thức được kinh doanh trong môi trường Internet là kinh doanh trong một môi trường kinh doanh đặc thù - understand that the Internet is an unique sales channel.

  b. Hiểu được mọi mặt về công nghệ cần thiết để triển khai một dự án - understand all aspects of the technology required to implement the plan.

  c. Phát triển một kế hoạch kinh doanh kéo dài ít nhất là 20 năm - develop a plan that spans at least twenty years.

  d. Nhận thức được các quy tắc truyền thống không thể ứng dụng được khi kinh doanh trên mạng Internet - understand that traditional rules do not apply when doing business on the Internet.

  49. Trong một cửa hàng trực tuyến B2C, chức năng cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm qua các phần mềm duyệt web gọi là gì?

  a. Chức năng thanh toán trực tuyến - electronic payment function.

  b. Chức năng thực hiện đơn hàng - order fulfillment function.

  c. Chức năng đặt hàng trực tuyến - order entry function.  d. Chức năng giới thiệu sản phẩm - product presentation function

  50. Công ty EcomPro sản xuất và bán các loại hàng điện tử dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, có một số website riêng cho từng nhãn hiệu này. Công ty quyết định tập hợp tất cả các website riêng lẻ đó vào một website, từ đó liên kết đến các website riêng, bên cạnh đó cung cấp thông tin chung về công ty, thông tin hỗ trợ khách hàng, ban quản lý, lịch sử công ty… Đây là ví dụ về:  a. Cổng thông tin - a portal.

  b. Cửa hàng trực tuyến - a storefront.

  c. Đấu thầu - a reverse auction.

  d. e-procurement


  51. Trong quá trình giao dịch trực tuyến, website bán hàng cung cấp các phiếu mua hàng, phiếu giảm giá, dịch vụ miễn phí được gọi là gì?

  a. Xúc tiến - promotion.

  b. Bán thêm các sản phẩm dịch vụ khác - up selling.

  c. Bình luận - comment.

  d. Bán sản phẩm dịch vụ liên quan - cross selling

  52. Một nhóm người cùng có một số mối quan tâm và giao tiếp với nhau qua email list đc gọi là gì?

  a. Diễn đàn thảo luận điện tử

  b. chat group

  c. Danh sách chung  d. Danh sách thảo luận qua email

  53. 1 portal đóng vai trò cổng kết nối đến các portal và web khác của công ty đc gọi là?

  a.Cổng cung cấp sản phẩm tự phục vụ

  b.Cổng thông tin nội bộ

  c.Cổng thông tin doanh nghiệp

  d.Cổng thông tin cá nhân

  54. Việc 1 website TMĐT tập trung nhiều sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau để nhiều người mua có thể xem xét được gọi là gì?  a, Catalogs điện tử
  b, Mua sắm trực tuyến
  c,Sàn giao dịch
  d, Sàn giao dịch B2B của người bán

  55. Những nội dung thông tin không bao giờ được truy cập qua web được gọi là gì?  a. Thông tin đặc biệt – premium content

  b. Thông tin nội bộ - local content

  c. Thông tin thương mại – commodity content

  d. Thông tin dành cho thành viên – member content.

  56. Mức độ thuận tiện của hệ thống nhằm giúp người dùng trung bình có thể sử dụng được dễ dàng được gọi là gì?

  a. information requirements.  b. user friendliness

  c. flexibility

  d. technological evolution.

  57. Một website với mục đích chính là cung cấp thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ được gọi là gì?

  a. Trang web tương tác - interactive site.

  b. Trang web cho phép giao dịch - transactional site.

  c. Trang web nhằm thu hút khách hàng - attractor.  tải về 0.67 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương