ChưƠng I: quang học bài nhận biếT Ánh sáng nguồn sáng và VẬt sáNGtải về 4.84 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2020
Kích4.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

www.thuvienhoclieu.com

Ngày soạn: 20/8/2018 Tuần: 1

Ngày dạy: 27/8/2018 Tiết: 1CHƯƠNG I: QUANG HỌC

Bài 1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Bằng thí nghiệm, HS thấy: muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta, ta nhìn thấy các vật khi có ánh snág từ các vật đó truyền vào mắt ta.

- Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng . Nêu được thí dụ về nguồn sáng và vật sáng

2.Kỹ năng: làm và quan sát các thí ngiệm và để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng .

3.Thái độ: Biết ngiêm túc quan sát hiện tượng khi chỉ nhìn thấy vật mà không cầm được

4. Định hướng hình thành năng lực, phẩm chất:

* Năng lực :

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực quản lý.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát, năng lực sáng tạo, năng lực trao đổi.

* Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. CHUẨN BỊ.

1- Gv: Mỗi nhóm: Một hộp kín bên trong có bóng đèn và pin.

2- Hs: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:

1. Khởi động:

GV: Yêu cầu HS đọc tóm tắt trong chương.

GV: Nêu lại trọng tâm của chương:

GV: Yêu cầu HS hoạt các nhân các tình huống trong chương

Chữ MÍT trong tờ giấy là chữ gì ?

GV: Để biết bạn nào sai, ta hãy nghiên cứu bai học này2. Các hoạt động hình thành kiến thức:


Hoạt động GV và HS

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu khi nào ta nhận biết được ánh sáng

Phương pháp: Luyện tập thực hành,dạy học trực quan, vấn đáp-gợi mở, giải quyet vấn đề,hoạt động nhóm

Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm

Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề
Quan sát và thí nghiệm:

- HS đọc thông tin trong mục I SGk.

? Trong trường hợp nào mắt ta nhận biết được ánh sáng?


 • Nêu kết quả nghiên cứu của mình:

+ TH2:

+ TH3 :

- Hãy nghiên cứu kĩ 2 trường hợp trên để trả lời C1

HS ghi bài :

- Yêu cấu HS hoàn thành kết luận


I, Nhận biết ánh sáng

C1: TH2và 3 có điều kiện giống nhau là : có ánh sáng và mở mắt nên ánh sáng lọt vào mắt


* Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

Hoạt động 2: Nghiên cứu trong điều kiện nào ta nhìn thấy một vật

Phương pháp: Luyện tập thực hành,dạy học trực quan, gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề,hoạt động nhóm

Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm

Năng lực: năng lực tự học, năng lực hợp tác.
-Ta đã biết : ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Vậy nhìn thấy vật có cần ánh sáng từ vật đến mắt không? Nếu có ánh sáng phát đi từ đâu?

-Yêu cầu HS đọc C2 và làm thí nghiệm theo C2: • HS đọc C2 trong SGK.

 • Thảo luận và làm việc theo nhóm:

-Yêu cầu HS lắp thí nghiệm như SGK , hướng dẫn HS đặt mắt gần ống

? Vì sao nhìn thấy tờ giấy trong hộp kín?

? Ta nhìn thấy một vật khi nào.


 • HS trả lời và ghi:

-GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i.

II, Nhìn thấy một vật

C2

a; Đèn sáng : có nhìn thấyb; Đèn tắt : không nhìn thấy.

 • Có đèn để tạo ánh sáng và nhìn thấy vật, chứng tỏ:

+ Ánh sáng chiếu đến tờ giấy trắng và ánh sáng từ giấy trắng đến mắt thì nhìn thấy giấy trắng

* Kết luận:

+ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta .


Hoạt động 3: Phân biệt nguồn sáng và vật sáng

Phương pháp: Luyện tập thực hành,dạy học trực quan, gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề,hoạt động nhóm

Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm

Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề,

Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

 • GV yêu cầu HS đọc C3.

? Thí nghiệm 1.2a và 1.3 , ta thấy tờ giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng , vậy chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau?

- Hs thảo luận theo nhóm để tìm ra đặc điểm giống nhau và khác nhauđể trả lời C3:

-Vậy dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng đều phát ra ánh sáng được gọi là vật sáng .

? Hãy hoàn thành kết luận?

III, Nguồn sáng và vật sáng .

C3

+ Giống nhau: Cả 2 đều có ánh sáng truyền tới mắt+ Khác nhau: Giấy trắng là do ánh sáng từ đèn truyền tới rồi ánh sáng từ giấy trắng truyền tới mắt . Giấy trắng không tự phát ra ánh sáng .

Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng


* Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng .

- Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi là vật sáng .3. Hoạt động luyện tập:

? Qua bài học này ta cần nắm được những thông tin gì ?

- HS nêu được:

+ Ta nhận biết được ánh sáng khi …

+ Ta nhìn thấy được một vật khi …

+ Nguồn sáng là vật tự nó …

+ Vật sáng gồm….

4.Hoạt động vận dụng:


 • Yêu cấu HS trả lời C4, C5

 • HS hoạt động cá nhân trả lời C4 ,C5:

C4: Trong cuộc tranh cãi , bạn Thanh đúng vì ánh sáng từ đèn pin không chiếu vào mắt do đó mắt không nhìn thấy được ánh sáng .

C5: Khói gồm các hạt li ti, các hạt này được chiếu sáng trở thành vật sáng và ánh sáng từ các vật đó truyền đến mắt . • Các hạt xếp gần như liền nhau trên đường truyền của ánh sáng và tạo thành vệt sáng mắt nhìn thấy.

5.Hoạt động tìm tòi,mở rộng:

-Xem lại bài học trên lớp.

-Học thuộc ghi nhớ kết hợp vở ghi

-Làm bài tập 1.1 đến 1.5 sách BT

-Đọc trước bài: Sự truyền ánh sáng.

Ngày soạn: 25/8/2018 Tuần: 2

Ngày dạy: 03/9/2018 Tiết: 2
Bài 2. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Biết làm thí nghiệm để xác định được đường truyền của ánh sáng .

- Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng .

- Biết vật dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường truyền trong thực tế.

- Nhận biết được đặc điểm của 3 loại chùm ánh sáng .

2.Kỹ năng:

- Bước đầu biết tìm ra định luật truyền ánh sáng bằng thực nghiệm .

- Biết dùng thí nghiệm để kiểm chứng lại một hiện tượng về ánh sáng .

3.Thái độ: Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

4. Năng lực, phẩm chất:

* Năng lực :

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực quản lý.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát, năng lực sáng tạo, năng lực trao đổi.

* Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. CHUẨN BỊ.

1- Gv: Mỗi nhóm :

- Một ống nhựa cong , ống thẳng.

- Một nguồn sáng dùng pin.

- Ba màn chắn có dục lỗ như nhau.

- Ba đinh gim mạ mũ nhựa to.

2- Hs: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:

1. Khởi động:

HS1: khi nào ta nhận biết được ánh sáng? khi nào ta nhìn thấy vật? Giải thích hiện tượng nhìn thấy vệt sáng trong khói hương?

HS2: Chữa bài tập 1.1 và 1.2SBT

- GV cùng HS nhận xét cho điểm.

- Cho HS đọc phần mở bài trong SGk.

- HS đọc tình huống.

? Em có suy nghĩ gì về thắc mắc của Hải?

- HS nêu ý kiến.

- Ghi lại ý kiến của HS lên bảng để sau khi học bài, HS so sánh kiến thức với dự kiến.

2.2. Các hoạt động hình thành kiến thức :


Hoạt động GV và HS

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Nghiên cứu tìm quy luật đường truyền của ánh sáng


Phương pháp: Luyện tập thực hành,dạy học trực quan, gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề,hoạt động nhóm

Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm

Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề,

Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

? Hãy dự đoán xem ánh sáng đi theo đường cong hay đường gấp khúc?

- 1,2 HS nêu dự đoán

? Nêu phương án kiểm tra ?

- 1,2 HS nêu phương an kiểm tra.

-GV xem xét các phương án của HS. Phương án nào có thể thực hiện được, phương án nào không thực hiện được vì sao? • Yêu cầu hS chuẩn bị thí nghiệm kiểm chứng

? Nêu C1?

- Hoạt động theo nhóm quan sát dây tóc bóng đèn pin qua ống thẳng và ống cong. trả lời C1.

- GV nêu yêu cầu C2?

-HS nêu phương án và bố trí thí nghiệm.

+ Bật đèn .

+ Để 3 màn chắn 1,2,3 sao cho nhìn qua 3 lỗ A,B,C vẫn thấy đèn sáng .

+ Kiểm tra xem 3 lỗ A,B,C có thẳng hàng không

- HS để lệch 1 trong 3 bản và quan sát: Không thấy đèn .

HS ghi vở : 3 lỗ A,B,C thẳng hàng vậy ánh sáng thuyền theo đường thẳng .

? Hãy để lệch 1 trong 3 bản và quan sát ?

? Ánh sáng chỉ truyền theo đường nào ?

-Gv thông báo : Qua thí nghiệm thấy : Môi trường không khì ,nước , tấm kính trong được gọi là môi trường trong suốt.

-Mọi vị trí trong môi trường trong suốt đó có tinh chất như nhau , rút ra định luật truyền thẳng ánh sáng.

? Hãy nghiên cứu định luật trong SGk và phát biểu.

-HS phát biểu định luật và ghi định luật vào vở.


I, Đường truyền của ánh sáng.

-C1: + Ống thẳng : nhìn thấy dây tóc bóng đèn đang phát sáng vì ánh sáng từ dây tóc bóng đèn qua ống thẳng tới mắt.

+ Ống cong: không nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền theo đường cong.

C2

* Kết luận: Đường truyền ánh sáng trong không khí là đường thẳng.* Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

SGK/7

Hoạt động 2: Nghiên cứu thế nào là tia sáng , chùm sáng

. Phương pháp: dạy học trực quan, gợi mở- vấn đáp,hoạt động nhóm

Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm

Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề,

Phẩm chất: Nhân ái
? Quy ước vẽ tia sáng như thế nào?

-HS trả lời như SGK

- Yêu cầu vẽ đường truyền ánh sáng từ điểm S đến điểm M.

- GV tiến hành thí nghiệm 2.4.

? Quy ước vẽ chùm sáng như thế nào?

- HS quan sát màn chắn : có vệt sáng hẹp. • Trong thực tế ta thường gặp chùm sáng nhiều tia sáng .

+ Thay tấm chắn 1 khe bằng tấm chắn 2 khe song song .

+ Vặn pha đèn để tạo ra 2 tia sáng song song , 2 tia hội tụ , 2 tia phân kì
 • Yêu cầu trả lời C3( dùng bảng phụ)

 • Cho HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS hoạt động cá nhận trả lời C3
II, Tia sáng và chùm sáng

1.Biểu diễn đường truyền của ánh sáng:
Mũi tên chỉ hướng tia sáng SM
2.Ba loại chùm sáng:

 • Vẽ chùm sáng thì chỉ cần vẽ 2 tia sáng ngoài cùng.

+ Tia song song

+ Tia hội tụ .
+ Tia phân kì.

C3: a, Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng ,

b, Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng .

c, Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng .Hoạt động 3: Vận dụng

- GV cho HS hoạt động cá nhân trả lời các câu C4 .


-Cho HS thảo luận nhóm 5 phút trả lời C5.

-Yêu cầu đại diện báo cáo kết quả.

- GV nhận xét chốt lại.


III, Vận dụng.

- HS hoạt động cá nhân trả lời C4

C4: Ánh sáng truyền từ đèn đến mắt ta theo đường thẳng ( thí nghiệm 2.1 và 2.2).

C5: HS làm thí nghiệm : • Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần nhất mà không nhìn thấy 2 kim còn lại.

 • Giải chắn sáng của kim 3.

 • Do ánh sáng truyền theo đường thẳng thích : Kim 1 là vật chắn kim 2, kim 2 là vật nên từ kim 2,3 bị chắn không tới mắt.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương