Chương I: quan đIỂm tiếp cận và phưƠng pháP ĐÁnh giá hiệu quả nhà MÁy xử LÝ NƯỚc rỉ RÁc thuộc khu liên hợp xử LÝ RÁc nam sơn- sóc sơn- hà NỘItải về 0.53 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6TIỂU LUẬN

MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ

Đề tài:

Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn.

MỞ ĐẦU

1, Tính cấp thiết của đề tài

Vấn đề rác thải hiện nay đang là một nguy cơ nghiêm trọng đối với con người, không có quốc gia nào tránh khỏi việc buộc phải đối mặt với nguy cơ này, nhất là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh thì lượng rác thải cũng ngày càng lớn, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề rác thải như thế nào? Câu hỏi này đã từng bước được trả lời, mặc dù hiện tại thì nó còn chưa đầy đủ nhưng một mặt nó cũng cho ta thấy được nỗ lực trong xử lý rác thải ở nước ta. Rác thải tại Hà Nội, một trung tâm phát triển kinh tế của cả nước đã và đang từng bước được giải quyết sao cho ổn định phát triển kinh tế, ổn định xã hội - môi trường. Nhưng có một thực trạng phát sinh từ những khu chôn lấp rác tại Hà Nội đó là tình trạng ô nhiễm do nước rỉ rác, việc xử lý nước rỉ rác tại các bãi rác luôn là mối quan tâm và lo ngại hàng đầu của những ai hoạt động trong lĩnh vực môi trường, bởi đây chính là một thứ chất thải chứa đựng nhiều vi khuẩn độc hại, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt rất lớn. Do vậy em chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn”.2, Phạm vi nghiêm cứu của đề tài.

- Lãnh thổ: Khu vực bãi rác Nam Sơn và khu vực dân cư sống gần khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn, nhà máy xử lý nước rỉ rác Nam Sơn

- Phạm vi khoa học: Trên cơ sở lý thuyết các môn chuyên ngành đã học, báo cáo khả thi của dự án thu gas và xử lý nước rỉ rác, khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn

- Phạm vi thời gian: Số liệu từ năm 2004 đến năm 2008. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ 21/2/2009 đến 25/4/20093, Mục tiêu của đề tài.

- Thông qua các phương pháp phân tích kinh tế, thông số kỹ thuật về nhà máy, từ đó cung cấp thông tin về hoạt động của nhà máy, nhà máy đi vào hoạt động đã giải quyết được những vấn đề gì trong việc sử lý rác thải hợp vệ sinh

- Bằng việc tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) hay tỷ lệ lợi ích trên chi phí (BCR) hoặc hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR). Ở đây ta sẽ phải đưa ra giá trị hiện tại ròng về tài chính NPV>0 và giá trị hiện tại ròng về môi trường NPVe> 0, để chứng tỏ được tính hiệu quả của hoạt động của nhà máy đối với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường trong bãi rác Nam Sơn.

- Với thực tế tính toán được, cùng với các cơ sở lý thuyết như: luật môi trường, kinh tế quản lý môi trường, công nghệ môi trường, cơ sở khoa học môi trường, v.v... nhằm khuyến nghị đưa ra những giải pháp công nghệ và cách thức quản lý tốt hơn bãi rác Nam Sơn4, Phương pháp nghiêm cứu thực hiện đề tài

- Phương pháp phân tích chi phí lợi ích

- Phân tích chi phí hiệu quả

- Phương pháp liệt kê, thu thập số liệu, phương pháp đánh giá...5, Cấu trúc nội dung

Gồm 3 chương:Chương I: Quan điểm tiếp cận và phương pháp đánh giá hiệu quả nhà máy xử lý nước rác.

Chương II: Tình hình xử lý, quản lý rác ở Hà Nội và thực trạng hoạt động của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn.

Chương III: Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn.

Chương IV: Các giải pháp và kiến nghị.

CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
I, Hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế

1, Khái niệm chung về hiệu quả

“Hiệu quả” là một từ luôn được nói đến trong mọi hoạt động của con người, nó như là sự đánh giá tổng quát nhất, rõ ràng nhất về mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu được khi thực hiện một hoạt động nào đó. Một hoạt động được coi là hiệu quả khi người ta cảm thấy những kết quả đạt được đó xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Như chúng ta thấy con người luôn làm một việc gì đó đều vì một mục đích nào đó mà họ muốn đạt được, có thể chỉ đơn giản là mục đính cá nhân nhỏ hẹp, nhưng cũng có khi là mục tiêu cộng đồng rộng lớn hơn. Nhưng dù ở cấp độ nào thì người ta cũng chỉ sẵn sang thực hiện hoạt động đó khi đã biết chắc rằng sẽ có hiệu quả hay kỳ vọng là sẽ có hiệu quả.

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về “hiệu quả”. Theo cách hiểu đơn giản “Hiệu Quả” có nghĩa là đạt được một kết quả mong muốn với chi phí hoặc nỗ lực tối thiểu, khi không có nỗ lực hoặc chi phí nào bỏ ra một cách lãng phí, không mang lại kết quả hữu ích.

“Hiệu Quả” cũng có thể là mối tương quan giữa yếu tố đầu vào khan hiếm và đầu ra các sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Nếu mối tương quan này được đo lường theo hiện vật thì gọi là hiệu quả kỹ thuật, nếu đo lường theo chi phí thì gọi là hiệu quả kinh tế. Cụ thể: Hiệu quả= Outputs/ inputs hoặc inputs/ outputs

Khi nói đến hiệu quả, xét trên phương diện kinh tế các nhà kinh tế thường dùng khái niệm về hiệu quả Pareto - của nhà xã hội học và kinh tế học người Ý, Pareto -1909. Khái niệm này chỉ ra rằng hiệu quả pareto đạt được khi tại đó không ai có thể giàu lên mà không làm người khác nghèo đi. Thuật ngữ “giàu lên” thể hiện sự tăng thỏa dụng và thuật ngữ “nghèo đi” thể hiện sự tăng sự bất thỏa dụng. Tối ưu Pareto đạt được khi tất cả các khả năng làm tăng phúc lợi đã được sử dụng hết.

Hiệu quả Pareto hay còn gọi là tối ưu Pareto là một trong những lý thuyết trung tâm của kinh tế học với nhiều ứng dụng rộng rãi trong lý thuyết trò chơi, các ngành kỹ thuật, cũng như khoa học xã hội. Với 1 nhóm các cá nhân và nhiều cách phân bổ nguồn lực khác nhau cho mỗi cá nhân trong nhóm đó, việc chuyển từ một phân bổ này sang một phân bổ khác mà làm ít nhất một cá nhân có điều kiện tốt hơn nhưng không làm cho bất cứ một cá nhân nào khác có điều kiện xấu đi được gọi là một sự cải thiện Pareto hay một sự tối ưu hóa Pareto. Khi đạt được một phân bổ mà không còn cách nào khác để đạt thêm sự cải thiện Pareto, cách phân bổ đó được gọi là hiệu quả Pareto hoặc tối ưu Pareto.

Tóm lại không thể đưa ra một khái niệm chung, cho định nghĩa “hiệu quả” mặc dù người ta có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó. Có rất nhiều các trường phái nhìn nhận “hiệu quả” khác nhau nhưng có thể rút cách nhìn nhận một cách tổng quát như sau:

+ Về mặt định tính, “hiệu quả” là thước đo đánh giá mức độ đạt được của mục tiêu đặt ra so với những chi phí, những mất mát phải bỏ ra để thực hiện mục tiêu đó

+ Về mặt định lượng, “hiệu quả” được biểu diễn tương đối giữa tỷ số lợi ích / chi phí, hay tuyệt đối là hiệu của Lợi ích - Chi phí, nhưng cũng có khi tương đối phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của chủ thể hành động. Hiệu quả là kết quả thu được khi lợi ích thu về lớn hơn chi phí phải bỏ ra. Hiệu quả càng cao có nghĩa là lợi ích thu lại càng nhiều so với chi phí xét về mặt tuyệt đối, tương đối hay cảm nhận. Hiệu quả có thể trên lĩnh vực kinh tế, trên lĩnh vực xã hội - môi trường hoặc cả hai, nó còn phụ thuộc vào từng loại mục đích mà người ta muốn đạt tới.

Đánh giá hiệu quả nghĩa là đi tính toán, xem xét lợi ích thu được có lớn hơn chi phí hay không và sự cố gắng lượng hóa hiệu quả đó, cho dù nó là những chi phí hay lợi ích khó có thể hay không lượng hóa được trong phân tích hiệu quả, từ đó làm cơ sở cho quá trình ra quyết định của chủ thể có liên quan lựa chọn được phương án có hiệu quả nhất theo mục tiêu đặt ra.

Các nguồn lực, tài nguyên là hữu hạn và con người luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn, cân nhắc nhiều khi không dẽ dàng khi phải đưa ra quyết định chọn cái này hay cái khác. Khi đó, người ta luôn phải so sánh đặt lên bàn cân xem phương án nào đạt hiệu quả cao hơn với chi phí tháp nhất. Trước những vấn đề như vậy, một bản đánh giá hiệu quả các phương án lựa chọn khác nhau tỏ ra là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người ra quyết định. Các lợi ích, chi phí được xem xét phân tích, đánh giá càng chi tiết cụ thể bao nhiêu thì càng dễ dàng cho người ra quyết định, tránh được những quyết định hay sự lựa chọn sai lầm gây lãng phí nguồn lực. Song “hiệu quả” không được biểu hiện như nhau với các đối tượng khác nhau. Các hoạt động bất kỳ đối tượng nào trong xã hội đều gây những tác động tích cực lẫn tiêu cực trên cả hai góc độ cá nhân và xã hội. Nếu theo quan điểm cá nhân, khi lựa chọn một phương án người ta quan tâm hàng đầu đến chi phí và lợi ích liên quan trực tiếp đến cá nhân đó, thì trên phạm vi xã hội, “hiệu quả” cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn khi xem xét những tác động của cá nhân đó lên toàn cộng đồng. Sự khác nhau này được xem xét theo hai loại hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế. Hai loại hiệu quả này dẫn đến quyết định lựa chọn không giống nhau, có khi là đối lập giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu xã hội. Cụ thể về vấn đề này sẽ được giới thiệu ở các phần tiếp theo.

2, Hiệu quả tài chính

Mỗi một cá nhân khi tham gia vào thị trường đều theo đuổi mục đích là tối đa hóa lợi ích hay lợi nhuận của mình. Bất kỳ một quyết định đầu tư, bỏ vốn dù dưới hình thức nào đi nữa đều xuất phát từ mức kỳ vọng sẽ nhận được một khoản lớn hơn trong tương lai, họ chấp nhận mạo hiểm với đồng tiền nhàn rỗi của mình để sinh lời. Chẳng ai bỏ tiền ra chỉ vì mục đích xã hội mà không tính đến lợi ích cho riêng họ, ngay cả khi họ bỏ tiền vào không phải mục đích kinh doanh, nhưng cái được của họ là danh tiếng sự biết đến của cộng đồng và đây cũng là hiệu quả mà họ đạt được. Chính vì vậy khi đưa ra một quyết định đầu tư thì các nhà đầu tư phải chắc chắn rằng hoạt động đó sẽ không bị thua lỗ, ít nhất cũng phải đạt mức hòa vốn, cho nên phân tích tài chính là một công cụ hỗ trợ hiệu quả. Phân tích tài chính cho phép nhà đầu tư nhìn nhận một cách rõ rang các chi phí, lợi ích trực tiếp liên quan đến túi tiền của họ, nhằm lựa chọn những dự án tốt và ngăn chặn dự án xấu, xem những thành phần dự án có phù hợp với nhau hay không, đánh giá nguồn và xác định rủi ro, xác định thế nào để giảm rủi ro và chia sẻ rủi ro một cách hữu hiệu nhất. Vai trò của phân tích tài chính dự án không nhưng quan trọng với nhà đầu tư mà còn đối với đối tác đầu tư, các định chế tài chính, đối với nhà nước. Vậy thì khi nào thì phải thực hiện phân tích tài chính? Khi thực hiện phân tích tài chính để xem một dự án có khả năng sinh lời về mặt tài chính đối với người thực hiện dự án đó hay không. Thông thường chỉ thực hiện phân tích tài chính khi sản phẩm của dự án có bán trên thị trường.

Các lợi ích tài chính của một dự án là doanh thu đơn vị thực hiện dự án “ thực sự” nhận đước. Các chi phí tài chính là các khoản chi tiêu đơn vị thực hiện dự án “thực sự” bỏ ra. Các khoản thu chi tài chính được đánh giá khi chúng xuất hiện trong bảng cân đối tài chính dự án, thước đo lợi ích - chi phí là “giá thị trường”.

3, Hiệu quả kinh tế

Phân tích kinh tế (phân tích lợi - ích chi phí) là phân tích mở rộng của phân tích tài chính được thực hiện chủ yếu bởi Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế để đánh giá xem dự án hay chính sách có đóng góp cải thiện phúc lợi quốc gia hay cộng đồng hay không. Phân tích này cho phép xem xét đầy đủ các ngoại ứng, nếu như ở trên thì phân tích tài chính chỉ cho phép nhìn nhận chi phí lợi ích trong phạm vi doanh nghiệp và mang tính cá nhân thì hiệu quả kinh tế mang một ý nghĩa rộng hơn, nó xem xét trong toàn bộ nền kinh tế, đối với toàn cộng đồng. Hiệu quả kinh tế xem xét chi phí - lợi ích trong cả trường hợp có thị trường và không có thị trường do vậy tránh được những chi phí và lợi ích của phân tích tài chính đã bỏ qua. Điều này dẫn đến hai kết quả khác nhau với mục tiêu khác nhau. Cùng một hoạt động, theo quan điểm cá nhân, hiệu quả tài chính có thể mang giá trị dương nhưng khi xét về hiệu quả kinh tế thì nó lại thu được hiệu quả âm. Sự khác nhau này là do ở đây có hai cách nhìn khác nhau về cùng một loại giá trị. Một ví dụ đơn giản là khi xem xét tiền lương, nếu cá nhân cho nó vào trong chi phí thường xuyên trong hoạt động kinh doanh thì xã hội lại cho nó vào lợi ích. Những vấn đề về môi trường, công ăn việc làm, phân phối thu nhập… thường không được tính toán trong phân tích tài chính nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kinh tế. Cho dù theo phương thức truyền thống các nhân thường căn cứ vào phân tích tài chính để ra quyết định nhưng nếu mở rộng hơn phạm vi của phân tích tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp có những lựa chọn sáng suốt và hiệu quả, tránh được những rủi ro do vi phạm vào lợi ích xã hội.4, Mối quan hệ giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế

Từ sự phân tích hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính ta thấy được mối quan hệ giữa bộ phận và tổng thể, giữa cá nhân và xã hội, ngoài sự trái ngược loại trừ nhau thì nó có thể bổ xung cho nhau. Sự kết hợp hai loại phân tích này trong các dự án giúp nó có được hiệu quả tốt nhất, hai loại hiệu quả này sẽ là công cụ hỗ trợ tốt cho quá trình ra quyết định.

Việc lựa chọn phân tích tài chính hay phân tích kinh tế phụ thuộc vào mục tiêu của từng dự án mà người thực hiện dự án mong muốn. Các nhà đầu tư khi thực hiện dự án họ chỉ muốn tối đa hóa lợi ích của mình, cho nên họ chỉ chủ yếu lựa chọn một phương án đầu tư khi căn cứ vào phân tích tài chính. Tuy nhiên nói tất cả đều như vậy là không đúng, đôi khi họ vẫn tiến hành phân tích kinh tế để xem dự án đó mang lại lợi ích ròng là bao nhiêu( các lợi ích về uy tín, hình ảnh doanh nghiệp…). Chính vì vậy các lợi ích đó sẽ làm tăng tính thuyết phục của dự án trước cơ quan thẩm định.

Các cơ quan của chính phủ, đại diện cho xã hội và theo đuổi mục tiêu tối đa hóa phúc lợi xã hội thì thường dựa vào phân tích kinh tế. Tuy nhiên trong một số trường hợp ngoại lệ vẫn tiến hành phân tích tài chính( đối với những dự án mang tính kinh doanh) và căn cứ vào đó để lựa chọn phương án. Sự lựa chọn giữa lợi ích trong phân tích kinh tế và trong phân tích tài chính luôn phải được mổ xẻ và cân đo rõ rang, một dự án công đôi khi về phân tích tài chính thì không đạt nhưng về phân tích kinh tế, khi mà ở đó yếu tố xã hội - môi trường được đưa vào thì nó lại được chấp nhận. Sự khác nhau giữa mục tiêu theo đuổi của cá nhân và xã hội, chi phí để thực hiện hai loại phân tích này khiến cho các quyết định của các đối tượng này là khá khác nhau trong việc lựa chọn hai loại phân tích . Phân tích kinh tế yêu cầu một phạm vi rộng hơn, không đơn thuần chỉ là những con số trong bảng cân đối ngân sách của một dự án đơn thuần mà nó còn bao gồm cả những chi phí và lợi ích không thể lượng hóa hay là khó lượng hóa được, xem xét chi tiết hơn nên chi phí hay lợi ích của một dự án phân tích kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn phân tích tài chính. Vì vậy trong trường hợp không nhất thiết phải thực hiện phân tích kinh tế thì ngay cả cơ quan thẩm định cũng phải đưa ra lựa chọn đó là phân tích tài chính.

Chúng ta muốn đánh giá được hiệu quả của bất kỳ dự án nào thì điều đầu tiên phả chỉ ra được đâu là chi phí, đâu là lợi ích dưới quan điểm cá nhân và xã hội, tiếp đến tính toán các dòng chi phí- lợi ích theo thời gian với suất chiết khấu phù hợp. Hiệu quả tài chính thì thuận lợi hơn, việc nhận dạng lợi ích - chi phí là tương đối dễ dàng vì nó là những chi phí- lợi ích thực mà doanh nghiệp bỏ ra hay trực tiếp thu được. Từ đây ta cũng rút ra được môt cách khái quát về chúng, nếu phân tích tài chính đòi hỏi phải được tính đầy đủ và chính xác thì phân tích kinh tế ngoài những khoản phân tích tài chính còn yêu cầu nhận dạng những chi phí lợi ích ẩn, càng chi tiết càng tốt, cố gắng lượng hóa được tất cả những giá trị đó thì càng tốt.

II, Tác hại của rác thải và vai trò của việc xử lý nước rỉ rác

1, Tác hại của rác thải

Chất thải ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng trên nhiều khía cạnh, quy mô rộng lớn và nhiều cấp độ khác nhau.Những khía cạnh của Chất thải ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng như:1.1) Ảnh hưởng của rác thải tới môi trường nước

Một thực trạng cần phải nói lên ở đây là ảnh hưởng của rác thải tới môi trường nước mặt và nước ngầm của thành phố. Trên thực tế các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp phần lớn chưa có thùng rác, bể chứa rác riêng, cộng với ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung còn chưa cao nên rác thải thường bị đổ bừa bãi. với năng lực thu gom như hiện nay thì hàng ngày có đến 20% lượng rác trôi nổi ở khắp nơi. Hà Nội là một trung tâm ở châu thổ Sông Hồng, có lịch sử phát triển hàng ngàn năm. Hệ thống mặt nước Hà Nội tập hợp tất cả hệ thống kênh mương, ao hồ, chúng nối với nhau thành một chuỗi tạo thành một thể thống nhất ngoài chức năng điều tiết khí hậu, điêù hoà nước mưa, hệ thống này còn là cảnh quan giải trí, nuôi cá và xử lý một phần lượng nước thải do con người tạo ra. Ảnh hưởng của rác thải tới môi trường nước có thể thấy như sau:  • Lòng sông hồ bị lấp khiến dòng chảy bị cản trở, đáy hồ bị nâng dần lên, dẫn đến giảm khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Vì vậy, thành phố Hà Nội thường bị ngập úng cục bộ hoặc lâu dài mỗi khi trời mưa to, đặc biệt tình trạng này càng nặng nề mỗi khi triều lên.

  • Những thành phần rác hữu cơ dễ bị phân huỷ trong môi trường nước sẽ tác động mạnh làm cạn kiệt lượng oxi có trong nước gây hại đến các loại thuỷ sinh, cũng như các loại động vật trong nước; còn các chất thải xây dựng làm cản trở sự chuyển ánh sáng vào nước gây khó khăn cho sự quang hợp dần dần làm cho các động thực vật không giúp ích cho việc tự xử lý nước của ao hồ. Các kim loại nặng nếu tồn tại trong nước sẽ tiêu diệt các loại thuỷ sinh, hoặc tác động tích luỹ vào cơ thể chúng theo chuỗi thức ăn.

  • Những vi trùng có trong rác thải khi xâm nhập vào môi trường nước cũng gây ra các dịch bệnh lan tràn như: đau mắt hột, sốt xuất huyết, giun sán, bệnh ngoài da…

Trên đây chúng ta chỉ mới quan tâm đến nước mặt con nước ngầm thì sao? Chất lượng nước ngầm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi rác thải, chẳng hạn như: hàm lượng các chất hữu cơ sau khi bị phân huỷ sẽ ngấm vào nước ngầm làm hạn chế nguồn nước ngầm được sử dụng vào truyền nhiễm những bệnh nguy hiểm, nếu chúng ta sử dụng chúng để sản xuất và sinh hoạt. Chính vì vậy, cần phải thu gom kịp thời và xử lý một cách hợp lý thì mới có thể ngăn chặn sự lây lan bệnh tật cho con người.

1.2) Ảnh hưởng của rác tới môi trường không khí

Cùng với quá trình đô thị hoá trong cả nước thì thủ đô Hà Nội đang chịu sức ép nặng nề về môi trường từ nguồn rác thải sinh hoạt, từ các hoạt động sản xuất. Rác thải thành phố ra môi trường đã không qua xử lý, đồng thời người dân không có ý thức thường đổ rác ra đường trước hoặc sau khi công nhân thu gom đến. Như đã nghiên cứu ở trên, nguồn rác thải ở đây chủ yếu là rác sinh hoạt nên có tỷ lệ thực phẩm cao trong toàn bộ khối lượng rác thải, cộng với thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều đã trở thành điều kiện thuận lợi cho các thành phần hữu cơ phân huỷ thúc đẩy nhanh quá trình gây men, thối rữa, tạo nên mùi khó chịu cho con người. Lượng khí H2S, NH4, SO2, CO,… thải ra ở các nơi này thường cao hơn các nơi khác khiến cho không khí ở một số mơi vượt quá mức cho phép. Ở một số quận hay cụ thể hơn là một số phường do cơ sỏ hạ tầng yếu kém nhiều ngõ ngách, đồng thời lượng khói và bụi cũng ảnh hưỏng rất lớn tới môi trường không khí - nó là thành phần của nhiều loại chất thải - nó được sinh ra trong quá trình đô thị hoá về cơ sở vật chất cũng như về kinh tế, mặt khác những ngưòi dân không có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn thường xuyên đổ đất đá ra đường, đặc biệt lượng rác đổ ra có cọng rau, hoa quả, xác động vật theo thời gian bị thối rữa hoặc do xe cộ đi lại tạo thành một hỗn hợp khí độc hại gây ô nhiễm cho môi trường không khí. Một nguyên nhân khác nữa là do thành phố tập trung rất nhiều tuyến đường vành đai nên khối lượng động cơ qua lại rất nhiều. Trung bình hàng ngày có khoảng 20.000 đến 40.000 xe máy, và 2.000 đến 4.000 xe ô tô/ngày đêm cộng thêm với đường xa hay bị đào bới sửa chữa nên giao thông vận tải là một nguồn gây ô nhiễm một cách nghiêm trọng cho môi trường không khí. Bên cạnh đó, lượng rác thải thu gom nhiều khi mui bạt phủ chưa kín nên một lượng rác thải bay theo chiều gió làm ảnh hưỏng tới không khí, sức khoẻ của người đi đường.1.3) Ảnh hưởng của rác thải tới sức khoẻ con người.

Tình hình bệnh tật có liên quan tới nhiều yếu tó khác nhau. Môi trường mà trong đó con người đang sống có tác động rất lớn tới sức khoẻ con người, tốt hay xấu tuỳ thuộc vào sự biến đổi đó có lợi hay có hại. Kinh nghiệm ở một số nước cho thấy: nếu chỉ quan tâm tới phát triển nền kinh tế mà không chú trọng bảo vệ môi trường thì sẽ dẫn đến hậu quả không lường trứơc được gây thiệt hại to lớn về vật chất và con người.

Hà Nội trong 10 năm trở lại đây đang trong giai đoạn đầu tư và phát triển, nền kinh tế cùng với cả nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, mở cửa. Hà Nội tăng trưỏng nhanh với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá cùng du nhập với lối sống mới đã tác động mạnh tới đời sống và đặc biệt là vấn đề sức khoẻ cộng đồng. Sự đô thị hoá, công nghiệp hoá không những ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng sống trong thành phố mà còn ảnh hưỏng rất nhiều tới sức khoẻ cộng đồng sống ven đô thị. Vấn đề sức khoẻ cộng đồng biến đổi theo hướng xấu chính là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế nhưng không chú trọng bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí và môi trường nước. Như đã nói ở trên, sự ô nhiễm rác thải đã dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, đó là sự xuất hiện của các chất lạ trong môi trường nước. Những chất này đến một giới hạn nhất định sẽ là tác nhân gây ra bệnh tật cho con người. Mọi người phải sinh sống trong khu vực bị ô nhiễm, khi đó nguồn nước sinh hoạt của người đó bi nhiễm các chất bẩn. Thông qua quá trình sinh hoạt, sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm con người sẽ bị lan truyền các chất bẩn vào cơ thể. Cơ thể con người cũng có thể bị nhiễm các chất độc hại khi họ sử dụng những loại thức ăn chế biến từ các loại sinh vật bị nhiễm độc do ô nhiễm nước. Chính sự tồn tại của các chất độc hại đó trong cơ thể sẽ làm rối loạn các quá trình sinh - lý - hoá diễn ra bên trong cơ thể và từ đó dẫn đến các loại bệnh tật.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của sức khoẻ, con người từ lâu đã biết ngăn chặn và giảm tối thiểu các nguyên nhân gây bệnh. Tại các nước đang phát triển thì một nguyên nhân gây ra bệnh tật cho con người là do rác thải mang lại nên công việc quản lý chất thải chính là loại bỏ những mối nguy hiểm đối với sức khoẻ con người, theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học thì nguồn dịch bệnh nguy hiểm thường là những bãi rác, vi khuẩn với thời tiết thuận lợi tồn tại rất lâu, ở trạng thái gây bệnh sẽ phát huy tác dụng. Theo một số tài liệu về vệ sinh môi trương thì những xác động vật bị thối rữa chứa chất amin và các dẫn xuất sunfua hiđro hình thành từ sự phân huỷ rác thải khích thích sự hô hấp của con người, kích thích tim mạch đập nhanh, ảnh hưỏng xấu đối với những người mắc bệnh tim mạch. Khi hít phải mọi người đều có phản ứng giống nhau là hạn chế quá trình hô hấp, gây tổn hại đến hệ thần kinh khứu giác. Mặt khác, rác thải bệnh viện cũng là nguồn tiềm ẩn trong nó nhiều mầm bệnh nguy hiểm, nguy cơ lây lan cao, khả năng lây lan có thể vượt ra ngoài bệnh viện và nó coá thể gây bệnh hoặc ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể người hay qua các vật chủ trung gian không nằm trong dự kiểm soát của con người. Đối tượng thường bị mắc bệnh thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với rác, đó là những người công nhân và người nhặt rác.

Tóm lại, chỉ cần nhìn thấy rác thải ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường nước và không khí cũng đủ biết nó sẽ tác động như thế nào tới sức khoẻ cộng đồng, chính vì vậy, muốn quan tâm đến sức khoẻ cộng đồng, trước hết cần phải giải quyết vấn đề rác thải một cách có hiệu quả cả tầm vĩ mô và vi mô.

1.4) Ảnh hưởng của rác thải tới cảnh quan xung quanh

Hà Nội là một trung tâm chính trị văn hoá của cả nước. Tuy nhiên, trong nhữngnăm gần đây, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì lượng rác thải không đựoc thu gom cũng tăng lên một cách đáng kể làm ảnh hưởng đến cảnh quan và kiến truc đô thị, làm mai một cách nhìn của khách nước ngoài về hình ảnh một Hà Nội “nghìn năm văn hiến”. Đôi khi sự xuống cấp của xe gom rác làm cho rác lộ ra ngoài tạo sự bừa bãi, bẩn thỉu cho điểm tập kết. Hiện tượng vứt rác bừa bãi vừa làm cho cảnh quan luôn có cảm giác mất vệ sinh, không sạch sẽ, làm khách du lịch không hứng thú với cảnh đẹp mà chỉ chăm chú tránh các bãi rác “bất đắc dĩ” trên đường phố. Bên cạnh đó, những thùng rác nằm lộ thiên trên lối đi gây khó chịu khi đi ra đi vào khu tập thể, đôi khi làm hỏng những công trình kiến trúc xây dựng quanh đó.

Chính vì vậy, chúng ta cần tìm những giải pháp có thể giảm bớt sự mất cảnh quan do rác thải gây ra ở Hà Nội bằng những biện pháp quản lý chặt chẽ rác thải tạo nên sự yên tâm thoải mái đối với khách hàng đi đường và có thể trả lại cái tên yêu quý “Hà Nội nghìn năm văn hiến”.

Thực ra mà nói môi trường rác thải tác động đối với môi trường không khí,môi trường nước, môi trường cảnh quan đô thị cũng chính là sự tác động đến sức khoẻ của con người làm nảy sinh nhiều vấn đề trong cuộc sống của cộng đồng người, họ phải bỏ ra nhiều loại chi phí: như chi phí chữa bệnh, chi phí nghỉ việc,… dẫn đến chất lượng cuộc sông kém, ngoài ra ô nhiễm môi trường rác thải còn ảnh hưỏng đến các hoạt động kinh tế của con người. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt, đồng thời đảm bảo tính phát triển bền vững chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến bảo vệ môi trường rác thải.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương