ChưƠng 2 BẢN ĐỒ ĐẤt và ĐƠn vị ĐẤT Đai đẤTtải về 2.33 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích2.33 Mb.
#19059
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI

  • 1. ĐẤT

  • Đất (thổ nhưỡng - soil) là phần lớp vỏ trái đất mà trên đó có các hoạt động của sinh vật. Độ dày 120 – 150 cm, tính từ lớp đá mẹ hay tầng cứng rắn trở lên, có khi chỉ 10 – 20 cm.

  • VD: Đất phù sa (Fluvisols-Fluvents), đất đỏ (Ferrasols-Oxisols), đất xám (Acrisols-Ultisols)…

  • 2. BẢN ĐỒ ĐẤT

  • Thể hiện sự phân bố không gian của các đơn vị đất: Về vị trí, độ dốc, tầng dày, độ phì, mẫu chất/TPCG, quy mô diện tích & các thuộc tính của từng đơn vị đất.


Nội dung bản đồ đất (tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương