ChưƠng 1 TỔng quan về enzyme 5tải về 1.16 Mb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích1.16 Mb.
#6581
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Đồ án chuyên môn GVHD:

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ENZYME 51.1. Tình hình nghiên cứu 5

1.2. Cấu tạo hoá học 6

1.2.1. Phân loại 71.4. Cơ chế tác dụng ([5]) 8

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tốc độ đến phản ứng ([5]) 9

1.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ ([E]) 9

1.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất 10

1.5.3. Ảnh hưởng của các chất kiềm hãm 10

1.5.4. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa 13

1.5.5. Ảnh hưởng cuả nhiệt độ 13

1.5.6. Ảnh hưởng của pH 13

1.6. Nguồn thu nhận ([4]) 14

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ PROTEASE 162.1. Tình hình nghiên cứu 16

2.2. Cấu tạo 16

2.3. Cơ chế tác dụng 18

2.4. Nguồn thu nhận 18

3.1. Đặc điểm cấu tạo([3]) 19

3.2. Vai trò của giống ([3]) 20

3.3. Yêu cầu của giống ([3]) 20

3.4. Phương pháp thu nhận protease từ chủng nấm mốc Asp.oryzae [9] 21

3.4.1. Nuôi cấy bề mặt 21

3.4.2. Nuôi cấy chìm 21

3.5. Nguyên liệu sản xuất 22

3.6. Phương pháp phân lập 23

3.6.1. Phân lập giống trong điều kiện tự nhiên 23

3.6.2 . Phân lập giống trong điều kiện sản xuất 23

3.6.3. Phân lập giống trong điều kiện hư hỏng 243.7. Phương pháp phân lập nấm mốc Asp. oryzae 24

3.8. Phương pháp bảo quản 25

3.8.1 .Phương pháp cấy chuyền 25

3.8.2. Phương pháp làm khô 25

3.8.3. Phương pháp đông khô 26

3.8.4. Phương pháp bảo quản lạnh sâu 26

CHƯƠNG 4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG 27

NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE 27

4.1. Sơ đồ quy trình 274.2. Thuyết minh qui trình 28

4.2.1. Môi trường 28

4.2.2. Nuôi cấy 28

4.2.3. Chế phẩm thô 30

4.2.4. Trích ly 30

4.2.5. Kết tủa enzyme 31

4.2.6. Ly tâm 32

4.2.7. Hệ thống sấy phun 33

CHƯƠNG 5 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PROTEASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS. ORYZAE ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 35

5.1. Giới thiệu chung về nước mắm 35

5.2. Bản chất của quá trình sản xuất nước mắm 36

5.3. Các hệ enzyme trong sản xuất nước mắm 36

5.3.1. Hệ enzyme Metalo-protease 36

5.3.2. Hệ enzyme serin-protease 36

5.3.3. Hệ enzyme acid-protease 365.4. Vi sinh vật trong sản xuất nước mắm 37

5.5. Qui trình sản nước mắm 38

5.6. Nguyên liệu và xử lý nguyên liệu 39

5.6.1. Hải sản 39

5.6.2. Nước 39

5.6.3. Muối 39

5.6.4. Nấm mốc Asp.oryzae 39

5.7. Một số nguyên nhân dẫn đến nước mắm kém chất lường và cách phòng chữa 40

5.7.1. Chượp chua 40

5.7.2. Chượp đen 41

5.7.3. Chượp thối 41

5.7.4. Nước mắm thối 42

5.8. Bảo quản 42

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NHỊ 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
tải về 1.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương