ChưƠng : TỔng quan về chất thải nguy hại giới thiệu chungtải về 81.12 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích81.12 Kb.
#314
  1   2   3   4   5   6   7   8

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 2

1.1. Giới thiệu chung. 2

1.2. Định nghĩa chất thải nguy hại. 4

1.2.1 Theo luật Việt Nam 4

1.2.2 Định nghĩa theo tổ chức bảo vệ môi trường của nước Mỹ (EPA) 5

1.2.3 Theo công ước Basel về chất thải nguy hại 5

1.3. Các đặc tính của chất thải nguy hại 5

1.3.1 Theo Cục Bảo Vệ Môi Trường của Việt Nam 5

1.3.2 Theo tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA) 6

1.4. Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại. 9

1.5. Phân loại chất thải nguy hại 9

1.5.1 Phân loại theo nguồn thải 9

1.5.2 Phân loại theo nguồn thải đặc thù. 10

1.5.3 Phân loại theo đặc tính của chất thải nguy hại. 10

1.5.4 Phân loại theo chất thải công nghiệp 10

1.5.5 Các cách tiếp cận khác đã được sử dụng. 11

1.5.6 Theo nhóm hóa học. 11

1.5.7 Theo thành phần hóa học ban đầu. 12

1.5.8 Theo tình trạng vật lý 12

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI 13

2.1. Tổng quan các ngành công nghiệp trên địa bàn Quận Hà Đông. 13

2.2. Các loại hình công nghiệp chính. 13

2.3. Các ngành công nghiệp sản sinh chất thải nguy hại. 14

2.3.1 Nhóm ngành cơ khí: 14

2.3.2 Nhóm ngành giày da và dệt nhuộm. 16

2.3.3 Nhóm ngành hoá chất và sản phẩm hoá chất 16

2.3.4 Nhóm ngành giấy và bột giấy: 18

2.3.5 Ngành chế biến lương thực: 19

2.3.6 Ngành sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành khác: 19

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH 20

3.1. Kết quả thu thập được về hiện trạng các khu công nghiệp 20

3.2 Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt tại KCN 25

3.3 Kết quả tính toán theo đánh giá nhanh và biện luận. 25

3.4 Các mối nguy hại của CTNH nguy hại đối với cộng đồng 26

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH THU GOM VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 29

4.1 Hình thức thu gom với rác sinh hoạt 29

4.2 Hình thức thu gom với chất thải công nghiệp không nguy hại 29

4.3 Hình thức thu gom với chất thải rắn nguy hại 30

4.4 Hoạt động của đội vệ sinh trong Khu công nghiệp 30

4.5 Hoạt động của đội vệ sinh của công ty Môi trường 30

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 31

5.1 Các giải pháp quản lý chất thải nguy hại ( thu gom lưu giữ). 31

5.2. Các giải pháp kỹ thuật. 33

5.3 Các phương án xử lý. 34

5.3.1. Giải pháp hóa học và hóa lý nhằm tái sinh CTNH 35

5.3.2. Giải pháp sinh học – hướng để sản xuất phân Compost 35

5.3.3. Giải pháp thiêu đốt CTRCN và CTCNNH nhằm thu hồi nhiệt 38

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 40

6.1 KẾT LUẬN 40

6.2 KIẾN NGHỊ 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI1.1. Giới thiệu chung.


Chất thải nguy hại hiện nay là vấn đề mà các nhà môi trường học và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Do chất thải nguy hại liên quan rất lớn đến sức khoẻ cộng đồng và mức sống của mỗi người dân nên luôn được chính phủ chú ý. Hiện nay vấn đề chất thải nguy hại đó được các nước phát triển đưa vào vấn đề trọng tâm trong bảo vệ môi trường. Việc quản lý chất thải nguy hại ở mỗi quốc gia là khác nhau do đặc thù kinh tế, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và ý thức về môi trường của mỗi quốc gia là khác nhau. Nhìn chung những nước phát triển quan tâm hơn đến môi trường hơn những nước đang phát triển hoặc chưa phát triển. Vấn đề môi trường đang được nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm và đang trên từng bước thay đổi mang tính tích cực. Việc bảo vệ môi trường gắn liền với lợi ích của từng cá nhân trong xó hội với nhu cầu sức khoẻ và quyền lợi về kinh tế. Chính vì vậy việc nghiên cứu và tìm hiểu, thu thập thông tin về môi trường là cần thiết.

Với tốc độ phát triển liên tục của công nghiệp hoá, những vấn đề về môi trường, trong đó có quản lý chất thải nguy hại đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt để đối phó ngay một cách nghiêm túc, kịp thời trước khi vấn đề trở nên trầm trọng. Bài viết nêu kinh nghiệm của một số nước trong lĩnh vực này, điểm lại thực trạng ở Việt Nam và đưa ra cơ chế quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam, theo đó cần kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng một hệ thống pháp luật “cứng” với các chính sách “mềm” nhằm bảo đảm sự cân bằng hai lợi ích – thúc đẩy sự phát triển kinh tế và ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại đến môi trường.

Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng chất thải nguy hại trên địa bàn toàn quốc vào khoảng 150.064 tấn/năm. Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn nguy hại của các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xó hội được sắp xếp theo thứ tự như sau:

- Ngành công nghiệp nhẹ: 61.543 tấn/năm

- Ngành hoá chất: 32.296 tấn/năm

- Ngành cơ khí luyện kim: 26.331 tấn/năm

- Chất thải bệnh viện: 10.460 tấn/năm

- Ngành nông nghiệp: 8.600 tấn/năm

- Chất thải sinh hoạt: 5.037 tấn/năm

- Ngành chế biến thực phẩm: 3.799 tấn/năm

- Ngành điện, điện tử: 1.948 tấn/năm

- Ngành năng lượng: 50 tấn/năm.

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hiện nay đó trở thành một vấn đề sống còn của toàn nhân loại. Cùng với phát triển kinh tế, mức sinh hoạt của người dân ngày càng được nâng cao thỡ lượng chất thải nguy hại còng tăng nhanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

Chất thải nguy hại luôn là một trong những vấn đề môi trường trầm trọng nhất mà con người dù ở bất cứ đâu còng phải tìm cỏch để đối phó. Có người cho rằng, chỉ có các nước phát triển mới phải lo lắng đến việc quản lý chất thải nguy hại vỡ ở cỏc nước phát triển đó sản sinh ra nhiều chất thải, còn cỏc nước đang phát triển thỡ còn nhiều vấn đề khác cần ưu tiên phát triển hơn. Đây là một suy nghĩ rất sai lệch và như chúng ta biết, với tốc độ phát triển liên tục của công nghiệp hoá ở các nước đang phát triển vấn đề quản lý chất thải nguy hại là hết sức cần thiết, đòi hỏi phải cú sự chú ý đặc biệt để đối phó ngay một cách nghiêm túc, kịp thời trước khi vấn đề đó trở nên trầm trọng.

Thành phố Hà Nội với lợi thế của vị trí địa lý, đặc điểm hành chính, điều kiện phát triên kinh tế xã hội thuận lợi đang được các nhà đầu tư chú ý lựa chọn. Trong những năm gần đây, các cơ sở sản xuất công nghiệp, du lịch dịch vụ... được xây dựng và phát triển ở Thành phố Hà Nội ngày càng tăng, đưa Thành phố Hà Nội phát triển lên một tầm mới. Đi cùng với những tăng trưởng về kinh tế xã hội vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững còng được các cấp chính quyền của Thành phố Hà Nội quan tâm thích đáng. Các chu trình quản lý Môi trường đã được Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi trường Thành phố Hà Nội nay là Sở Tài Nguyên và Môi Trường triển khai nhiều năm qua. Trong đó điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng chất thải nguy hại tại các cơ sở hoạt động công nghiệp của tỉnh Thành phố Hà Nội đã được đầu tư kinh phí và tiến hành trong năm 2004. Viện Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường, ĐHBK HN là đơn vị phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hà Nội thực hiện chương trình trên.

Tôi đã khảo sát, điều tra hiện trạng chất thải nguy hại của tỉnh Thàn phố Hà Nội, tiến hành khảo sát trên địa bàn Quận Hà Đông và vùng phụ cận, một phần nhỏ trong chu trình trên.Каталог: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Bộ NÔng nghiệp và ptnt trưỜng cán bộ quản lý NÔng nghiệp và ptnt II
luan-van-de-tai-cd-dh -> TrưỜng đẠi học ngoại thưƠng
luan-van-de-tai-cd-dh -> Tiểu luận môN: quản trị nguồn nhân lựC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Mục lục lời mở ĐẦu chưỜng I: LÝ luận chung nợ công 3
luan-van-de-tai-cd-dh -> Tiểu luận Quản trị Marketing
luan-van-de-tai-cd-dh -> TrưỜng đẠi học cần thơ khoa khoa họC  TÊN ĐỀ TÀI: suy thoái và Ô nhiễM ĐẤT Ở Đbscl
luan-van-de-tai-cd-dh -> ĐẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn bộ MÔn lưu trữ HỌC – quản trị VĂn phòNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> TrưỜng đẠi học ngân hàng tphcm khoa quản trị kinh doanh tiểu luận môn quản trị marketing
luan-van-de-tai-cd-dh -> Tiểu luận môN: quản trị HỌC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Tiểu luận môN: quản trị SỰ thay đỔI ĐỀ TÀI: Quản trị sự thay đổi của Tập đoàn SamSung

tải về 81.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương