Chương : Tổ chức cpu hệ thống sốtải về 1.58 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu17.01.2022
Kích1.58 Mb.
#40523
  1   2   3   4   5


Chương 2 : Tổ chức CPU
2.1 Hệ thống sốHệ thống sốHệ thống sốMT không thông minh như con ngườI,nó dùng trạng thái của điện tử : on and off, or 1 and 0. MT dùng binary system, binary system có 2 digits: 0, 1 Như vậy cơ số (base) là 2. Mỗi ký số (digit) trong hệ binary number được gọi là BIT, 4 bits nhóm thành 1 NIBBLE, 8 bits tạo thành 1 BYTE, 2 bytes tạo thành 1 WORD, 2 words tạo thành 1 DOUBLE WORD (ít dùng):Hexadecimal SystemCác phép toán trong hệ nhị phânCác phép toán trong hệ nhị phân …Chuyển hệ töø 10  heä 2Chuyển hệ töø heä 2  heä 10Chuyển hệ töø heä 10  heä 16Chuyển hệ töø heä 2  heä 162.2 Bộ xử lý trung tâm CPU2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU

tải về 1.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương