Chỉ Vì Tội Tôitải về 446 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.10.2018
Kích446 b.Chỉ Vì Tội Tôi

 • Chỉ Vì Tội Tôi1 Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi, hy sinh huyết báu tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương, Chỉ do tội tôi.

 • 1 Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi, hy sinh huyết báu tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương, Chỉ do tội tôi.Ấy bởi ác uế trong tôi, không phương thoát ly ma vương, Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.

 • Ấy bởi ác uế trong tôi, không phương thoát ly ma vương, Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.Ô vua Jêsus là Cứu Chúa. Trong Jêsus tôi được giải cứu. Yêu tôi Jêsus đã chết thế, đền chuộc tội tôi.

 • Ô vua Jêsus là Cứu Chúa. Trong Jêsus tôi được giải cứu. Yêu tôi Jêsus đã chết thế, đền chuộc tội tôi.2 Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha, Âm u khiếp kinh bao quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh, Chỉ do tội tôi.

 • 2 Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha, Âm u khiếp kinh bao quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh, Chỉ do tội tôi.Ấy thống khổ với thương đau, Ai hay Chúa thương nhân gian, Gai chông giáo đâm thân tan, Hy sinh thân vàng.

 • Ấy thống khổ với thương đau, Ai hay Chúa thương nhân gian, Gai chông giáo đâm thân tan, Hy sinh thân vàng.Ô vua Jêsus là Cứu Chúa. Trong Jêsus tôi được giải cứu. Yêu tôi Jêsus đã chết thế, Đền chuộc tội tôi.

 • Ô vua Jêsus là Cứu Chúa. Trong Jêsus tôi được giải cứu. Yêu tôi Jêsus đã chết thế, Đền chuộc tội tôi.

1 Cảm tạ Chúa, Ngài ban Chúa Giê-xu, cảm tạ Chúa sắm lo mọi điều. Cảm tạ Chúa ngày tháng qua êm đềm, chúc tôn Ngài. Ngài luôn bên con.

 • 1 Cảm tạ Chúa, Ngài ban Chúa Giê-xu, cảm tạ Chúa sắm lo mọi điều. Cảm tạ Chúa ngày tháng qua êm đềm, chúc tôn Ngài. Ngài luôn bên con.Cảm tạ Ngài ban cảnh xuân ấm êm. Ngợi khen Chúa ban niềm thỏa vui. Cảm ơn Ngài lau ráo hết nước mắt. Chúc tán Chúa là Chúa an bình.

 • Cảm tạ Ngài ban cảnh xuân ấm êm. Ngợi khen Chúa ban niềm thỏa vui. Cảm ơn Ngài lau ráo hết nước mắt. Chúc tán Chúa là Chúa an bình.

Mọi bước đi nhờ Chúa đi bên mình. Vượt qua hết đau buồn khiếp kinh. Vững tin nơi Chúa nhân từ hằng sống. Hát chúc tôn Ngài đấng vinh quang.

 • Mọi bước đi nhờ Chúa đi bên mình. Vượt qua hết đau buồn khiếp kinh. Vững tin nơi Chúa nhân từ hằng sống. Hát chúc tôn Ngài đấng vinh quang.3 Cảm tạ Chúa, nguồn cung cấp dồi dào. Cho được có nhu cầu hằng ngày. Mỗi giờ phút cùng Chúa giao thông hoài. Sống an bình vì Ngài chở che.

 • 3 Cảm tạ Chúa, nguồn cung cấp dồi dào. Cho được có nhu cầu hằng ngày. Mỗi giờ phút cùng Chúa giao thông hoài. Sống an bình vì Ngài chở che.Cảm ơn Ngài dìu bước trên thiên trình, lòng luôn thỏa vui mừng hát vang. Nhắm Jêsus vững tâm ta cùng tiến, quyết bước đi về chỗ vĩnh an.

 • Cảm ơn Ngài dìu bước trên thiên trình, lòng luôn thỏa vui mừng hát vang. Nhắm Jêsus vững tâm ta cùng tiến, quyết bước đi về chỗ vĩnh an.1

 • 1

 • Dương quang cõi trần Ngài vui xuống chốn ô tội cho đôi mắt này được tỏ tường.

 • Vinh quang sáng ngời làm con cúi xuống tôn thờ, con mong sống trong Cha suốt đời.Cùng đến dâng lên lời suy tôn đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi dời.

 • Cùng đến dâng lên lời suy tôn đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi dời.Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Mãi suy tôn Ngài thôi.

 • Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Mãi suy tôn Ngài thôi.2 Vua trên vũ trụ ngự trên chốn hiển vinh cao vời, vinh quang có ai so sánh bằng. Khiêm nhu ái từ Ngài lâm thế giữa con người, bao nhiêu đớn đau vui gánh rồi.

 • 2 Vua trên vũ trụ ngự trên chốn hiển vinh cao vời, vinh quang có ai so sánh bằng. Khiêm nhu ái từ Ngài lâm thế giữa con người, bao nhiêu đớn đau vui gánh rồi.Cùng đến dâng lên lời suy tôn đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi dời.

 • Cùng đến dâng lên lời suy tôn đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi dời.Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Mãi suy tôn Ngài thôi.

 • Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Không gì rộng sâu hơn ái tâm Ngài. Trên thập tự xưa gánh thay muôn tội. Mãi suy tôn Ngài thôi.CHÚA ÔI, TÔI LẠI NGAY!

 • CHÚA ÔI, TÔI LẠI NGAY!1 Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, Lòng nay thật trắng trong hoài.

 • 1 Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, Lòng nay thật trắng trong hoài.Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.

 • Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.2 Dẫu tôi yếu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao nhăn vết tội tình, lòng nay sạch sẽ lạ dường.

 • 2 Dẫu tôi yếu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao nhăn vết tội tình, lòng nay sạch sẽ lạ dường.Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.

 • Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.3 Jêsus muốn tôi hoàn toàn. Tình yêu nên giống như Ngài. Nào đức tin, yên vui với trông cậy. Trần gian cùng với thiên đài.

 • 3 Jêsus muốn tôi hoàn toàn. Tình yêu nên giống như Ngài. Nào đức tin, yên vui với trông cậy. Trần gian cùng với thiên đài.Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.

 • Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngà.

CHẠM

 • CHẠM

 • LÒNG CON

Cám Ơn Cha

 • Cám Ơn Cha

 • 아버지께 감사드림!Con cám ơn Cha, về tình yêu cao quý. Ơn phước thiêng liêng từ trời cao Chúa ban. Nguyền dâng tiếng hát chúc tán Danh Ngài. Con mong ngợi khen Cha suốt đời. Chúa chính Đấng con khát khao, là Jêsus của con.

 • Con cám ơn Cha, về tình yêu cao quý. Ơn phước thiêng liêng từ trời cao Chúa ban. Nguyền dâng tiếng hát chúc tán Danh Ngài. Con mong ngợi khen Cha suốt đời. Chúa chính Đấng con khát khao, là Jêsus của con.

 • CHÚA ĐÁNG NGỢI

CA CHÚC GIÁNG SINH

 • CA CHÚC GIÁNG SINH

 • Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình, Mừng anh vui Giáng Sinh trong ơn lành, Mừng anh vui Giáng Sinh trong hy vọng, Và một năm mới bình an.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương