Chữ ngưỜi tử TÙ Nguyễn Tuântải về 0.86 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích0.86 Mb.
#3433


CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ

  • Nguyễn Tuân


I. TIỂU DẪNI. TIỂU DẪN

  • 1. VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN

  • a. Cuộc đời

  • Nguyễn Tuân (1910 -1987),

  • quê: Hà Nội.

  • Xuất thân trong một gia đình nhà nho.

  • Nguyễn Tuân là một trí thức giàu lòng yêu nước và rất mực tài hoa.1. VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN  • 2. TẬP TRUYỆN NGẮN VANG BÓNG MỘT THỜIII. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

III. TỔNG KẾTXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

  • XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương