Cục khoa học công nghệ VÀ ĐÀo tạo bộ y tếtải về 115.34 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2022
Kích115.34 Kb.
#111937
  1   2   3

BỘ Y TẾ

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM

TRUNG TÂM TƯ VẤN & DỊCH VỤ ĐD HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
DỰ ÁN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ


MẪU PHIẾU 3

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG

TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG
PHIẾU SỐ

 

 

 

 

 

 

Tên đơn vị:­……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:.................................................................................................................. ............

Họ tên người cung cấp thông tin:....………………………Chức vụ:…………… ...........

Số điện thoại liên hệ………………………………Số Fax............................... ...............

Email:.................................................................................................................. .... .........

Ngày nhận phiếu:............................................................................................... ..............

Ngày gửi trả phiếu:............................................................................................... ........... Cán bộ thu thập thông tin

(ký và ghi rõ họ tên)Lãnh đạo đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 
tải về 115.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương