Các cấu hình thiết bị sdh phầN 1 : giới thiệUtải về 0.54 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.54 Mb.
#184213
1   2   3   4   5
Các cấu hình thiết bị SDH
Tài liệu tham khảo:


  1. TS Cao Phán, Th.S Cao Hồng Sơn, Ghép Kênh Tín Hiệu Số, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2007  1. Võ Trường Sơn, Trần Đức Trung, Đàm Mỹ Hạnh, Bài giảng kỹ thuậ ghép kênh số, Trường Đại học Giao thông vận tải, 2015  1. Các loại thiết bị SDH, nguồn: sytek.vn


Mục Lục

Phần 1 : GIỚI THIỆU...……………………………………………………………...1


Phần 2 : CÁC CẤU HÌNH THIẾT BỊ SDH…………………………………..……..2
2.1. Cấu hình đầu cuối……...…………………………………………..……………2
2.2. Cấu hình xen rẽ ADM.……………………………………………………..…...3
2.3. Cấu hình lặp………………………………………………………….…………4
2.4. Cấu hình nối chéo số……………………………………………………….…...5
2.5. Cấu hình STM-N mức cao………………………………………………….…..7
Phần 3 : MỘT SỐ THIẾT BỊ SDH……………………………………………….…8
3.1. Thiết bị SDH/STMN-1/4 loại hiT7030…………………………………………8
3.2. Thiết bị SDH/STM-1/4/16/64 loại OptiX OSN3500…………………………...9
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………….10

tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương