Các cấu hình thiết bị sdh phầN 1 : giới thiệUtải về 0.54 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.54 Mb.
#184213
1   2   3   4   5
Các cấu hình thiết bị SDH
Cấu hình lặp • Sơ đồ khối cấu hình lặp:


Hình 2.3 – Sơ đồ khối cấu hình lặp


 • Tín hiệu STM-N đi qua thiết bị lặp sẽ được khuếch đại công suất để bù vào công suất bị suy giảm do đoạn lặp liền trước gây ra. Có hai loại thiết bị lặp: điện và quang. Thiết bị lặp điện có 3 chức năng: chuyển đổi O/E và E/O, tách đồng hồ từ dãy xung thu để phục vụ cho chức năng thứ ba là tái tạo xung. Vì vậy thường gọi thiết bị lặp như vậy là thiết bị lặp 3R. Nhờ tái tạo xung nên loại trừ được rung pha (Jitter) và tạp âm trong dãy xung thu. Bản thân chức năng thứ ba bao gồm cả khuếch đại xung. Tuy nhiên, trong thiết bị lặp điện có các mạch định thời gây trễ xung và hạn chế tốc độ bit truyền. • Thiết bị lặp quang chỉ có chức năng khuếch đại tín hiệu quang và không có chức năng hiệu chỉnh dạng xung. Vì vậy nếu tín hiệu quang qua nhiều thiết bị lặp quang trải dài trên một cự ly quá lớn thì tín hiệu xung tại đầu ra máy thu sẽ bị méo nghiêm trọng. Để khắc phục nhược điểm này, sau một dãy thiết bị lặp quang xen vào một thiết bị lặp điện.

  1. Cấu hình nối chéo số • Nối chéo số là phương thức nối bán cố định các luồng số với nhau. Chẳng hạn, trong thông tin PDH nối các luồng số 2,048 Mbit/s hoặc 34,368 Mbit/s với nhau trên giá phối dây. Chuyển mạch là nối tạm thời luồng số dưới sự điều khiển của thuê bao; trong khi đó nối chéo số nối bán cố định các luồng số dưới sự điều khiển của nhà khai thác mạng. Khi các dịch vụ băng rộng phát triển sẽ hợp nhất giữa nối chéo số và chuyển mạch số. Chuyển sang giai đoạn ghép hàng trăm bước sóng trên sợi quang sẽ có thể ứng dụng nối chéo quang hoàn toàn. Lúc đó các nhược điểm của nối chéo số sẽ được khắc phục. • Nối chéo các luồng cận đồng bộ thường là nhân công nên có một số nhược điểm như: chậm, dễ bị sai sót và độ tin cậy thấp. Vì vậy chỉ sử dụng nối chéo số PDH cho các địa điểm thuộc hệ thống thông tin quang SDH có dung lượng nối chéo ít. Đối với hệ thống thông tin quang SDH có tốc độ bit cao thường sử dụng nối chéo số đồng bộ (SDXC). Trong SDXC, nối chéo được thực hiện tại các mức VC-n như hình 2.4.1

Hình 2.4.1 - Các mức nối chéo số đồng bộ
 • Nếu dung lượng nối chéo số không nhiều hơn dung lượng xen-rẽ thì nối chéo số được kết hợp với xen-rẽ trong cùng một thiết bị ADM. Còn nếu dung lượng nối chéo số lớn hơn nhiều dung lượng xen-rẽ thì sử dụng thiết bị nối chéo số độc lập SDXC-4 hoặc SDXC- 4/1. SDXC-4 chỉ nối chéo ở mức VC-4. SDXC-4/1 nối chéo từ mức VC-12 đến VC-4.
 • Sơ đồ khối thiết bị SDXC-4/1 như hình 2.4.2
Hình 2.4.2 - Sơ đồ khối thiết bị SDXC 4/1


 • Chức năng chính của các giao diện quang: • Hướng từ giao diện tới chuyển mạch: chuyển đổi O/E, chuyển tín hiệu STM-N điện thành VC-4 hoặc các VC khác phù hợp với yêu cầu chuyển mạch. • Hướng từ chuyển mạch đến giao diện: chuyển đổi các VC thành STM-N điện, chuyển đổi E/O • Chức năng chính của các giao diện PDH: • Hướng từ giao diện tới chuyển mạch: chuyển đổi dãy xung 3 mức thành dãy xung 2 mức, sắp xếp thành các VC phù hợp với yêu cầu chuyển mạch. • Hướng ngược lại: chuyển các VC thành dãy xung 3 mức phù hợp với đường truyền. Thiết bị SDXC 4/1 có thể nối chéo tối thiểu 32 cặp cổng STM-1 và nối chéo tối đa được 256 cặp cổng STM-1.
  1. tải về 0.54 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương