Các cấu hình thiết bị sdh phầN 1 : giới thiệU


PHẦN 2 : CÁC CẤU HÌNH THIẾT BỊ SDHtải về 0.54 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.54 Mb.
#184213
1   2   3   4   5
Các cấu hình thiết bị SDH
PHẦN 2 : CÁC CẤU HÌNH THIẾT BỊ SDH

  1. Cấu hình đầu cuối

 • Cấu hình tổng quát:


Hình 2.1.1 - Cấu hình bộ ghép đầu cuối

 • Luồng tổng STM-N được hình thành từ các luồng nhánh có tốc độ bit như nhau hoặc khác nhau. Về hình thức có thể quan niệm trong thiết bị ghép đầu cuối, các giao diện luồng nhánh được bố trí về một phía và các giao diện luồng tổng bố trí về một phía khác. Trong mạng thông tin quang, phía các luồng nhánh có các giao diện điện và có thể có cả giao diện quang. Thí dụ thiết bị đầu cuối quang STM-16 có luồng nhánh STM-1 quang. Đương nhiên, trước khi ghép với luồng nhánh điện khác phải chuyển đổi luồng nhánh quang STM-1 thành STM-1 điện. Hướng ngược lại, phải chuyển STM-1 điện thành STM-1 quang, qua giao diện luồng nhánh STM-1 quang đi ra ngoài • Cấu hình bộ ghép đầu cuối kết hợp xen - rẽ:


Hình 2.1.2- Cấu hình bộ ghép đầu cuối kết hợp xen – rẽ
 • Khối ghép trung gian ghép các kênh điều hành, nghiệp vụ và đồng bộ thành một luồng chung rồi mới đưa vào giao diện nhánh để ghép với các luồng nhánh SDH khác tạo thành luồng tổng. • Khối E/O chuyển đổi luồng tổng thành tín hiệu quang. Hướng thu chuyển đổi tín hiệu ngược lại với quá trình chuyển đổi của hướng phát.  1. Cấu hình xen rẽ ADM • Cấu hình ADM tổng quát:


Hình 2.2.1 – Sơ đồ khối cấu hình tổng quát ADM

 • Về mặt không gian, trong cấu hình ADM các giao diện luồng tổng được bố trí về cả phía Đông và phía Tây, các giao diện luồng nhánh được bố trí về một phía khác.

+ Hướng phát phía Đông:
Các luồng nhánh được ghép thành luồng tổng STM-N, chuyển đổi thành tín hiệu quang và truyền qua sợi quang.
+ Hướng thu phía Đông:
Tín hiệu quang STM-N được chuyển thành tín hiệu điện, tách tín hiệu STM-N điện thành các luồng nhánh.

 • Một thí dụ minh hoạ hoạt động của cấu hình ADM trong thực tế như hình 2.2.2 Đây là hệ thống STM-16 gồm 16 STM-1. Phía Tây, ADM tách STM-16 thành 16 STM-1. Một luồng STM-1 đưa vào khối MUX/DMUX bên trên tách thành 63 luồng E1. Khối MUX/DMUX bên trên ghép 63 luồng E1 thành STM-1 và xen luồng STM-1 này vào luồng STM16 phía Tây. Phía Đông, ADM tách STM-16 thành 16 STM-1. Một luồng STM-1 đưa tới khối MUX/DMUX bên dưới để tách thành 63 luồng E1. Cũng chính khối MUX/DMUX này ghép 63 luồng E1 thành STM-1 và xen luồng STM-1 này vào luồng STM-16 phía Đông.Hình 2.2.2 – Xen rẽ luồng nhánh E1 trong hệ thống STM-16tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương