Các cấu hình thiết bị sdh phầN 1 : giới thiệUtải về 0.54 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.54 Mb.
#184213
  1   2   3   4   5
Các cấu hình thiết bị SDH

CÁC CẤU HÌNH THIẾT BỊ SDH
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU

  • Hiện nay trên mạng thông tin quang có hai loại thiết bị ghép: thiết bị ghép đầu cuối (TRM) và thiết bị ghép xen rẽ (ADM). Thí dụ, bộ ghép STM-1 cung cấp các giao diện cho 63 luồng nhánh 2,048 Mbit/s để tạo thành luồng số 155,52 Mbit/s là một loại cấu hình TRM. Bộ ghép đầu cuối quang (OLTM) là một thí dụ khác của TRM có chức năng ghép các luồng số tốc độ thấp thành luồng số có tốc độ cao và chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu quang để truyền trên sợi quang. Phụ thuộc vào đặc tính của thiết bị của nhà cung cấp, TRM cũng có thể cung cấp giao diện đồng bộ, đo thử, bảo dưỡng và điều hành. Mạng đồng bộ hiện nay còn sử dụng cấu hình hai thiết bị đầu cuối lưng đối lưng để truyền tín hiệu từ sợi quang vào đến sợi quang ra tại địa điểm trung gian nhờ nối chéo điện nhân công. Thiết bị nối chéo số không sử dụng cấu hình hai đầu cuối lưng đấu lưng mà sử dụng thiết bị chuyển mạch tự động được gọi là thiết bị nối chéo số đồng bộ và ký hiệu là SDXC.  • Một loại thiết bị khác đặt tại địa điểm trung gian có thể lấy ra một số luồng nhánh tốc độ thấp từ luồng tổng và ngược lại đưa một số luồng nhánh nhập vào luồng tổng. Đây chính là thiết bị xen-rẽ ADM. Chẳng hạn tại một trạm trung gian có thể tách một số luồng 2,048 Mbit/s từ luồng tổng STM-1 = 155,52 Mbit/s để đưa vào tổng đài điện tử số. Từ tổng đài điện tử số, các luồng 2,048 Mbit/s đưa vào bộ ghép SDH cùng các luồng 2,048 Mbit/s khác hình thành luồng STM-1 để tiếp tục truyền trên sợi quang tới ADM tiếp theo.  • Trong hệ thống vi ba số, thiết bị ghép đầu cuối tách rời thiết bị thu phát siêu cao tần. Nhưng trong mạng thông tin quang đồng bộ thì thiết bị ghép đầu cuối hoặc ADM hợp nhất với môđun quang. Cấu hình đầu cuối sử dụng trong mạng điểm nối điểm. Cấu hình ADM sử dụng trong mạng đa điểm và cả trong mạng vòng.


  • Ngoài ra, nếu cự ly giữa hai thiết bị ghép vượt quá phạm vi cho phép, cần sử dụng các thiết bị lặp. Sau đây giới thiệu chi tiết các cấu hình thiết bị đã nêu trên.


tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương