Các biện pháp bảo vệ thân mềm có lợi: Các biện pháp bảo vệ thân mềm có lợitải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích461 b.Các biện pháp bảo vệ thân mềm có lợi:

  • Các biện pháp bảo vệ thân mềm có lợi:

  • - Nuôi trồng để tăng số lượng, tạo điều kiện cho phát triển tốt.

  • - Khai thác hợp lý, tránh nguy cơ tuyệt chủng.

  • - Lai tạo các giống mới.

  • - Bảo vệ môi trường (nước)…Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương