Cam kết sử dụng phần mềm (eula)tải về 0.83 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích0.83 Mb.
#1491
  1   2   3

Cam kết sử dụng phần mềm (EULA)


ABBYY® FineReader® 12
Quan trọng! Đọc kỹ các điều khoản sau đây trưc khi cài đt, sao chép và/hoc nói cách khác sử dụng ABBYY® FineReader® 12 (i đây gi là “PHẦN MỀM”). Việc cài đt, sao chép hoặc sử dụng PHẦN MỀM cho biết Bạn chấp nhận các điều khoản này.
Cam kết sử dụng phần mềm này (dưới đây gọi là "EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn, người dùng cuối, người đã nhận hoặc đang sử dụng PHẦN MỀM, và ABBYY. PHẦN MỀM bao gồm bất kỳ và tất cả nội dung đa phương tiện, tài liệu in và tài liệu "trực tuyến" hoặc tài liệu điện tử liên quan cũng như các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thành phần PHẦN MỀM khác.
EULA này bắt đầu có hiệu lực khi Bạn thể hiện Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bằng cách chọn nút “Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép” rồi chọn nút “tiếp theo” và cài đặt PHẦN MỀM hoặc khi Bạn cài đặt, sao chép hoặc bắt đầu sử dụng PHẦN MỀM theo bất kỳ cách nào. Mọi hành động như vậy sẽ được coi là thể hiện sự xác nhận của Bạn rằng Bạn đã đọc và hiểu EULA này và Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong đó. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, không sử dụng PHẦN MỀM và vô hiệu, xóa PHẦN MỀM khỏi hệ thống của Bạn cũng như hủy các bản sao của PHẦN MỀM. EULA này có hiệu lực ràng buộc trong toàn bộ thời gian của bản quyền PHẦN MỀM trừ khi được nêu khác đi trong EULA này hoặc trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY và có thể phụ thuộc vào phạm vi của Giấy phép như được mô tả trong EULA.

PHẦN MỀM được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế và một số phần được bảo vệ theo luật bằng sáng chế và bí mật thương mại. Bạn đồng ý rằng EULA này có hiệu lực pháp lý như bất kỳ thỏa thuận thương lượng bằng văn bản nào mà Bạn đã ký. EULA này cũng có hiệu lực pháp lý đối với Bạn.


Nếu PHẦN MỀM đi kèm với một bản sao giấy của cam kết sử dụng riêng với ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY, quy định các điều khoản sử dụng PHẦN MỀM của Bạn thì, trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào về nội dung giữa văn bản của EULA này và văn bản trong bản sao giấy của cam kết riêng đó, văn bản trong bản sao giấy của cam kết riêng sẽ chiếm ưu thế.
EULA có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác nhau. Có thể có sự không nhất quán hoặc khác biệt về diễn giải giữa bản EULA tiếng Anh với những bản EULA bằng ngôn ngữ khác. Để đảm bảo đồng nhất và để tránh mọi tình trạng tối nghĩa, phiên bản EULA tiếng Anh sẽ chi phối trong tất cả các tranh chấp, khiếu nại hay tố tụng để diễn giải, thực thi hoặc hành động khác liên quan tới EULA.

Định nghĩa


"ABBYY" có nghĩa là

ABBYY USA SOFTWARE House Inc. được đăng ký tại 880 North McCarthy Boulevard, Suite 220, Milpitas, California, 95035, USA, khi điều 7 của EULA này áp dụng;

ABBYY Europe GmbH được đăng ký tại Elsenheimerstrasse, 49, 80687, Munich, Germany, khi điều 7.1 của EULA này áp dụng;

ABBYY UK Ltd. được đăng ký tại Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, United Kingdom, khi điều 7.2 của EULA này áp dụng;

ABBYY Production LLC được đăng ký tại 1-ya ul. Tekstilshikov, d. 12/9, office 2, 109390, Moscow, Russia, khi điều 7.3 của EULA này áp dụng;

ABBYY SOFTWARE House Ukraine được đăng ký tại 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine, 03680, khi điều 7.4 của EULA này áp dụng;

và ABBYY Solutions Ltd., được đăng ký tại Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, trong mọi trường hợp khác.

Đi tác của ABBYY” nghĩa là một tổ chức hoặc cá nhân được ABBYY cấp phép để bán lại và phân phối các bản sao PHẦN MỀM được cấp phép cho Người dùng cuối, trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều người bán lẻ phụ hay nhà phân phối phụ."Kích hoạt" nghĩa là Bạn, Người dùng cuối của PHẦN MỀM, được yêu cầu thực hiện một quá trình nhằm xác minh rằng Bạn là Người dùng cuối được ủy quyền. Quá trình này xác minh rằng Số sêri là hợp lệ và không được kích hoạt trên nhiều Máy tính hơn số lượng được phép trong phạm vi Giấy phép của Bạn. PHẦN MỀM phải được kích hoạt sau khi cài đặt; nếu không, PHẦN MỀM sẽ hoạt động trong thời gian giới hạn và ngừng hoạt động mà không có thêm thông báo khi hết thời gian.

Máy tính” nghĩa là một thiết bị thực hoặc máy ảo cụ thể có thể bao gồm một hoặc nhiều lõi CPU (bộ xử lý trung tâm) và chạy hệ điều hành cụ thể. Mọi thay đổi về cấu hình hoặc thành phần Máy tính có thể khiến Máy tính bị coi là một Máy tính khác vì mục đích cấp phép.

Quyền sở hữu trí tuệ” nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp và bao gồm các quyền đối với (i) phát minh, khám phá và giấy cấp bằng sáng chế bao gồm các ứng dụng trong đó, các bản tái phát hành sau đó, và phần mở rộng và các phần mở rộng từng phần; (ii) bản quyền; (iii) thiết kế và kiểu dáng công nghiệp; (iv) thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, mẫu mã thương mại và các quyền tương tự; (v) bí quyết, bí mật thương mại và thông tin mật; (vi) quyền đối với mạng mạch tích hợp và quyền đối với sơ đồ mạch tích hợp; và (vii) các quyền sở hữu khác.

Giấy phép” nghĩa là quyền có giới hạn không độc quyền mà ABBYY cấp cho Bạn để cài đặt và sử dụng chức năng của PHẦN MỀM theo các điều khoản và điều kiện của EULA này."Số sêri" nghĩa là mã nhận dạng duy nhất của giấy phép hoặc nhóm giấy phép với các tham số tương tự được trao cho Người dùng cuối.

PHẦN MỀM” có nghĩa là ABBYY SOFTWARE ABBYY FineReader 12 bao gồm bất kỳ và tất cả các thành phần PHẦN MỀM được tích hợp bên trong PHẦN MỀM hoặc được cung cấp trực tuyến hay bằng các cách khác như: tệp thi hành, tệp trợ giúp, tệp demo, tệp mẫu và các tệp khác; thư viện, cơ sở dữ liệu, mẫu, nội dung đa phương tiện liên quan (hình ảnh, ảnh, hình động, các thành phần âm thanh-video, nhạc, v.v..), tài liệu in và các thành phần PHẦN MỀM khác.Bạn”, “Của Bạn”“Ngưi dùng cuối” đề cập đến và bao gồm bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ chức nào có được PHẦN MỀM này vì mục đích sử đụng của bản thân và không vì mục đích bán lại khác và mọi người dùng thực tế của PHẦN MỀM.

"Máy ảo" nghĩa là hệ thống phần cứng ảo (hay nói cách khác là được mô phỏng).

 1. Cp giy phép

  1. Theo các điều khoản và điều kiện của EULA, ABBYY cấp cho Bạn một Giấy phép có giới hạn, không độc quyền để cài đặt và sử dụng chức năng của PHẦN MỀM theo tất cả các giới hạn và phạm vi của Giấy phép như có thể được cung cấp bởi EULA này, PHẦN MỀM và/hoặc khóa giấy phép phần cứng mà ABBYY cung cấp (“Khóa giấy phép”), PHẦN MỀM, và/hoặc một thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY. Tất cả các điều khoản được nêu trong tài liệu này áp dụng cho cả PHẦN MỀM nói chung và cho tất cả các thành phần riêng của PHẦN MỀM cũng như tài liệu Người dùng cuối. Mọi vấn đề liên quan đến phạm vi của giấy phép sẽ được hiểu có lợi cho các giới hạn trong phạm vi của giấy phép. Giới hạn đối với việc sử dụng PHẦN MỀM của Bạn và phạm vi Giấy phép của Bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

  2. Sốợng vị trí và quyền truy cập mạng. Phạm vi của Giấy phép mà Bạn đã mua có thể bị giới hạn về số lượng vị trí và quyền truy cập mạng và phụ thuộc vào loại Giấy phép mà Bạn đã mua. Loại Giấy phép mà Bạn đã mua được nêu rõ trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY. Loại Giấy phép cũng được nêu rõ trong Khóa giấy phép. Sau khi cài đặt PHẦN MỀM, Bạn có thể xem loại Giấy phép của mình trong giao diện PHẦN MỀM, trong menu Trợ giúp.,

    1. Nếu phiên bản PHẦN MỀM của Bạn là "ABBYY FineReader Professional" với giấy phép người dùng Cá nhân ("Độc lập"), Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của PHẦN MỀM trên một Máy tính để bàn và một thiết bị di động miễn là Bạn sử dụng cả hai thiết bị đó. Bạn không thể sử dụng đồng thời hai bản sao của PHẦN MỀM.

    2. Nếu loại giấy phép của Bạn là giấy phép Nhiều người dùng (“Cho mỗi vị trí”), Bạn có thể cài đặt và sử dụng PHẦN MỀM trên số lượng Máy tính và/hoặc Máy ảo tương đương với số lượng Giấy phép mà Bạn đã mua. Trong một thời điểm nhất định, bạn có thể truy cập đồng thời một bản sao đã cài đặt của PHẦN MỀM bằng Dịch vụ đầu cuối từ một Máy tính duy nhất trừ khi có quy định khác trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY hoặc trong bất kỳ tài liệu nào đi kèm với PHẦN MỀM. Dịch vụ đầu cuối dùng cho mục đích nêu ở đây cho phép người dùng truy cập các ứng dụng và dữ liệu trên một Máy tính từ xa qua mạng.

    3. Nếu loại giấy phép của Bạn là "Đồng thời", Bạn có thể cài đặt PHẦN MỀM trên số lượng Máy tính bất kỳ thuộc sở hữu của Bạn và chạy PHẦN MỀM đồng thời trên số lượng Máy tính hoặc Máy ảo tương đương với số lượng giấy phép "Đồng thời" mà Bạn đã mua. Bạn có thể truy cập đồng thời các bản sao đã cài đặt của PHẦN MỀM bằng Dịch vụ đầu cuối từ số lượng Máy tính không vượt quá số lượng giấy phép "Đồng thời" mà Bạn đã mua trừ khi được quy định khác trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản với ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY hoặc trong bất kỳ tài liệu nào đi kèm với PHẦN MỀM.

    4. Khối lượng xử lý. Số lượng đơn vị khối lượng (ví dụ: trang, từ, ký hiệu) mà PHẦN MỀM có thể xử lý, nếu được quy định trong Khóa giấy phép, có thể bị giới hạn trong một hoặc nhiều cách, chẳng hạn như giới hạn về số lượng đơn vị khối lượng có thể được xử lý trong một khoảng thời gian cụ thể, như hàng tháng hoặc hàng năm, hoặc giới hạn về tổng số lượng đơn vị khối lượng có thể được xử lý. Cỡ trang hoặc đơn vị khối lượng khác cũng có thể bị giới hạn.

   1. Thời hạn. Việc sử dụng PHẦN MỀM có thể giới hạn trong một khoảng thời gian cố định được quy định trong Khóa giấy phép và không được sử dụng PHẦN MỀM khi hết khoảng thời gian đó.

    1. Nếu bạn mua PHẦN MỀM trên cơ sở đăng ký, trong trường hợp này, ngoài các giới hạn đã đề cập ở trên trong các điều 1.2 và 1.2.1.4, còn có các giới hạn sau. PHẦN MỀM Bạn có thể sử dụng PHẦN MỀM trong khoảng thời gian đăng ký có hạn. Bạn có thể có tùy chọn gia hạn thời gian đăng ký hoặc chuyển sang giấy phép vĩnh viễn. Nếu Bạn gia hạn thời gian đăng ký, Bạn có thể tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM cho đến khi hết thời gian đăng ký gia hạn. Sau khi hết thời gian đăng ký, chức năng của PHẦN MỀM sẽ không hoạt động và Bạn không thể sử dụng PHẦN MỀM thêm nữa. Các điều khoản và điều kiện bổ sung cho việc sử dụng PHẦN MỀM trên cơ sở đăng ký có thể được mô tả trong một thỏa thuận bổ sung giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY, bạn cần chấp nhận thỏa thuận này trước khi lấy (mua) PHẦN MỀM trên cơ sở đăng ký.

  3. Bạn xác nhận rằng PHẦN MỀM được bảo vệ trước hành vi sao chép trái phép và sử dụng không giới hạn và có thể bao gồm các khóa bảo vệ PHẦN MỀM để thực hiện mục đích bảo vệ đó ("Khóa giấy phép") và Bạn chấp nhận PHẦN MỀM tuân theo tất cả các biện pháp bảo vệ này. Khóa giấy phép có thể yêu cầu kích hoạt và số lượng kích hoạt sẵn có có thể bị giới hạn.

  4. Tất cả các quyền không được EULA cấp một cách công khai cho Bạn sẽ thuộc về ABBYY. EULA này không cấp cho Bạn bất kỳ quyền nào liên quan đến thương hiệu bất kỳ của ABBYY.

  5. Nếu đoạn 7.3 áp dụng và Bạn là một cá nhân, Bạn có thể sử dụng PHẦN MỀM trên toàn thế giới. Nếu đoạn 7.3 áp dụng và Bạn là một pháp nhân, PHẦN MỀM chỉ có thể có được (được mua) tại quốc gia nơi pháp nhân hoặc chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân đó đăng ký, trừ khi có sự nhất trí khác trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY. Nhân viên của pháp nhân hoặc chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân đó có thể sử dụng PHẦN MỀM trên toàn thế giới, miễn là PHẦN MỀM được mua và cài đặt tại quốc gia nơi pháp nhân hoặc chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân đó đăng ký. Nếu đoạn 7.3 không áp dụng cho Bạn, Bạn có thể sử dụng PHẦN MỀM theo luật chi phối như được xác định trong điều .

  6. Bất kỳ hình thức sử dụng nào đối với PHẦN MỀM hoặc các thành phần của PHẦN MỀM nằm ngoài hoặc trái với các điều khoản và điều kiện của EULA này sẽ cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ABBYY và/hoặc các bên thứ ba và sẽ tạo thành lý do cho việc thu hồi tất cả các quyền sử dụng PHẦN MỀM được cấp cho Bạn theo EULA này

  7. Nếu Bạn triển khai hoặc sử dụng PHẦN MỀM trong một môi trường ảo, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng các phương tiện VMware, Citrix hoặc bóng ma thì hành động truy cập hoặc sử dụng PHẦN MỀM sẽ không vượt quá giới hạn đối với PHẦN MỀM hoặc phạm vi của giấy phép đã được cấp. Ví dụ: không được sử dụng cùng một Khóa giấy phép để cho phép sử dụng hoặc truy cập PHẦN MỀM trong môi trường ảo từ số lượng Máy tính nhiều hơn số lượng Máy tính quy định trong giấy phép đã mua hợp lệ, cũng như không được sử dụng PHẦN MỀM để xử lý nhiều hơn tổng số trang đã được cho phép.

  8. Bạn có thể nhận PHẦN MỀM trên nhiều phương tiện (PHẦN MỀM đa phương tiện), bao gồm các tệp tải xuống qua Internet. Bất kể số lượng hoặc loại phương tiện Bạn nhận, Bạn chỉ được cấp phép sử dụng PHẦN MỀM theo phạm vi của Giấy phép PHẦN MỀM.


Giới hạn sử dụng

  1. Tất cả các điều khoản sử dụng và giới hạn quy định việc sử dụng PHẦN MỀM đều được nêu trong EULA này, trừ khi được quy định khác trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY hoặc trong tài liệu khác đi kèm với PHẦN MỀM.

  2. Bạn không được thực hiện hay tạo điều kiện cho người khác thực hiện bất kỳ hành động nào có trong danh sách dưới đây:

   1. Thiết kế đối chiếu, tháo rời, giải mã ngược (nghĩa là tái tạo và chuyển đổi mã đối tượng thành mã nguồn) hoặc cố gắng tìm ra mã nguồn của PHẦN MỀM hoặc bất kỳ bộ phận nào, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng bất kể hạn chế này. Nếu luật hiện hành cấm giới hạn các hoạt động đó thì bất kỳ thông tin nào được phát hiện như vậy sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó được yêu cầu bởi luật pháp và thông tin đó phải được tiết lộ ngay cho ABBYY. Tất cả thông tin đó sẽ được coi là thông tin mật và độc quyền của ABBYY.

   2. Sửa đổi, điều chỉnh (bao gồm mọi thay đổi vì mục đích cho phép PHẦN MỀM chạy trên phần cứng của Bạn), thực hiện mọi thay đổi đối với mã đối tượng của Phần mềm, các ứng dụng và cơ sở dữ liệu có trong PHẦN MỀM ngoài những thay đổi được PHẦN MỀM quy định và được mô tả trong tài liệu.

   3. Chữa lỗi trong PHẦN MỀM hoặc dịch PHẦN MỀM khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của ABBYY.

   4. Thuê, cho thuê, cấp phép bổ sung, phân phối hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào mà EULA này cấp cho Bạn và các quyền khác liên quan đến PHẦN MỀM cho bất kỳ người nào khác hay cho phép sao chép tất cả hay bất kỳ phần nào của PHẦN MỀM lên Máy tính khác trừ khi được quy định khác trong một thỏa thuận riêng bằng văn bản với ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY.

   5. Tạo điều kiện cho bất kỳ người nào không được quyền sử dụng PHẦN MỀM truy cập và/hoặc sử dụng PHẦN MỀM, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống nhiều người dùng, môi trường ảo hoặc qua Internet.

   6. Xóa bỏ, thay đổi hoặc làm tối nghĩa bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo bằng sáng chế nào xuất hiện trên PHẦN MỀM như khi được cung cấp cho Bạn.

  3. Bạn không được sử dụng PHẦN MỀM để cung cấp các dịch vụ nhận dạng và chuyển đổi có tính phí hay miễn phí và/hoặc để cung cấp kết quả hoặc quyền truy cập vào kết quả có được thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM dưới dạng một phần của một dịch vụ khác có thành phần nhận dạng hoặc chuyển đổi cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi Bạn đã ký một thỏa thuận riêng bằng văn bản với ABBYY.

  4. Bạn không được bỏ qua giao diện người dùng của PHẦN MỀM được cung cấp với PHẦN MỀM mà không có thỏa thuận bổ sung bằng văn bản với ABBYY, bao gồm việc sử dụng PHẦN MỀM kết hợp với bất kỳ phần mềm nào khác, trừ trường hợp sử dụng bằng phương tiện được quy định trong PHẦN MỀM.

  5. Bạn chỉ có thể trực tiếp chuyển giao vĩnh viễn PHẦN MỀM này cho một người dùng khác duy nhất một lần. Nếu bạn là một tổ chức, sự chuyển giao cần được thông qua bằng văn bản bởi ABBYY. Sự chuyển giao này phải bao gồm toàn bộ PHẦN MỀM (gồm tất cả các bản sao chép, các phần cấu thành, các tài liệu đa phương tiện, tài liệu dạng bản in và mọi bản cập nhật) và EULA (thỏa thuận giấy phép người dùng đầu cuối) này. Sự chuyển giao này không được phép là việc gửi bán hay chuyển giao gián tiếp bất kỳ khác. Người được chuyển giao duy nhất đó phải tuân thủ với các điều khoản trong EULA này, bao gồm ràng buộc không chuyển giao PHẦN MỀM và EULA này. Bạn phải gỡ bỏ PHẦN MỀM này từ máy tính Của bạn hay từ Mạng Cục bộ Địa phương của bạn khi bạn thực hiện chuyển giao PHẦN MỀM như vậy.


Phát hành trước, dùng thử hoặc trình diễn PHẦN MỀM

  1. Nếu PHẦN MỀM Bạn nhận được với Giấy phép này là PHẦN MỀM thương mại phát hành trước hoặc là PHẦN MỀM beta, được cung cấp để dùng thử hay vì mục đích trình diễn, xác minh hoặc thử nghiệm, có chức năng giới hạn hoặc chưa đầy đủ, được dán nhãn "Dùng thử&Mua” “Bản dùng thử”, “Demo” hoặc được cung cấp miễn phí (“PHẦN MỀM Hạn chế”), thì mục này sẽ áp dụng cho đến khi Bạn có được (mua) Giấy phép cho phiên bản đầy đủ của PHẦN MỀM. Trong phạm vi mà mọi điều khoản ở đây xung đột với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào khác của EULA này thì Mục này sẽ chi phối (các) điều khoản và điều kiện khác đó liên quan tới PHẦN MỀM Hạn chế nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết xung đột.

  2. PHẦN MỀM HẠN CHẾ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRNG” VÀ KHÔNG CÓ BO HÀNH HAY BO ĐM (DÙ CÔNG KHAI, NG Ý HAY THEO LUT ĐỊNH) TRONG BẤT KỲ HÌNH THC NÀO. PHẦN MỀM HẠN CHẾ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO PHẦN MỀM CUỐI CÙNG T ABBYY VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI KỸ THUẬT, LỖI VÀ CÁC VN Đ KHÁC CÓ TH GÂY RA LỖI HỆ THỐNG HOẶC CÁC SỰ CỐ KHÁC VÀ MẤT DỮ LIỆU. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, PHẦN MỀM HẠN CHẾ SẼ KHÔNG ĐƯC ÁP DỤNG BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VÀ NHẰM MỤC ĐÍCH LÀM RÕ, BN XÁC NHẬN RẰNG ABBYY KHƯỚC TỪ MỌI NGHĨA VỤ BẢO HÀNH HOC TRÁCH NHIM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRONG TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIM PHÁP LÝ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ NHƯNG CÓ TH ĐƯỢC GIỚI HẠN, TOÀN B TRÁCH NHIM PHÁP LÝ CA ABBYY VÀ CA ĐI TÁC CỦA ABBYY SẼ GIỚI HẠN VỚI TỔNG LÀ NĂM MƯƠI ĐÔ LA MỸ (U.S. $50) hoặc tổng số tiền BẠN đã trả cho PHẦN MỀM, tùy theo số tiền nào ln hơn.

  3. PHẦN MỀM Hạn chế có thể có chức năng giới hạn, chẳng hạn như hoạt động trong một khoảng thời gian giới hạn và khi hết hạn sử dụng chức năng cho phép (“hết thời gian chờ”), quyền truy cập và khả năng sử dụng PHẦN MỀM Hạn chế của Bạn có thể sẽ bị vô hiệu hóa. Khi hết thời gian chờ, quyền của Bạn theo EULA sẽ chấm dứt, trừ khi Bạn có được giấy phép mới từ ABBYY.

  4. PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bn phát hành thương mại.

   1. PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bản phát hành thương mại cấu thành Thông tin mật của ABBYY.

   2. Với PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bản phát hành thương mại, ABBYY không hứa hẹn hay đảm bảo, không có nghĩa vụ dù công khai hay ngụ ý và Bạn xác nhận rằng ABBYY đã không hứa hẹn hay đảm bảo rằng PHẦN MỀM đó sẽ được phát triển thêm hay phiên bản thương mại sẽ được công bố hoặc cung cấp trong tương lai. ABBYY có thể không giới thiệu sản phẩm PHẦN MỀM tương tự hay tương thích với PHẦN MỀM đó. Theo đó, Bạn xác nhận rằng Bạn hoàn toàn chịu rủi ro về mọi hoạt động sử dụng, nghiên cứu hoặc phát triển mà Bạn thực hiện liên quan đến PHẦN MỀM đó.

   3. Bạn đồng ý cung cấp phản hồi cho ABBYY về việc thử nghiệm và sử dụng PHẦN MỀM Hạn chế, bao gồm các báo cáo về lỗi hoặc lỗi kỹ thuật (“Phản hồi”) và hoàn toàn chuyển nhượng và cấp cho ABBYY tất cả các quyền trong Phản hồi đó, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sử dụng, xuất bản và phổ biến Phản hồi. Tất cả Phản hồi cấu thành Thông tin mật của ABBYY.

   4. Tính bí mật của PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bản phát hành thương mại và Kết quả:

    1. Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin bằng văn bản, thông tin bằng lời nói hoặc thông tin điện tử đi kèm mà ABBYY tiết lộ cho Bạn liên quan đến PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bản phát hành thương mại, bất kỳ thông tin nào về chất lượng của PHẦN MỀM Hạn chế đó hoặc chất lượng của kết quả thu nhận được thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM Hạn chế đó, phản hồi và mọi thông tin về lỗi kỹ thuật, lỗi và các vấn đề khác mà Bạn phát hiện ra trong PHẦN MỀM Hạn chế chưa có bản phát hành thương mại là Thông tin mật của ABBYY.

    2. Bạn không được tiết lộ Thông tin mật. Thuật ngữ “tiết lộ” nghĩa là trình bày, mô tả, sao chép, cho thuê, cho mượn, thuê, phân phối, chuyển nhượng hoặc cung cấp quyền truy cập qua mạng hoặc phương tiện khác vào Thông tin mật được sản xuất lại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả giao tiếp bằng miệng, cho bất kỳ bên thứ ba nào.

   5. Bạn sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ Thông tin mật và giữ bí mật cho thông tin này.

   6. Bạn phải thông báo ngay cho ABBYY nếu Bạn biết được bất kỳ hành vi tiết lộ Thông tin mật nào. Nếu Bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện đã nêu trong các điều 1.17.4.1 - 1.17.5 ở trên, Bạn phải đền bù cho ABBYY mọi tổn thất phát sinh từ vi phạm đó.

   7. Khi nhận được phiên bản mới hơn của PHẦN MỀM Hạn chế hoặc bản phát hành thương mại của PHẦN MỀM đó, cho dù là sản phẩm độc lập hay là một phần của một sản phẩm lớn hơn, Bạn đồng ý trả lại hoặc phá hủy tất cả các phiên bản PHẦN MỀM Hạn chế đã nhận trước đó từ ABBYY.

   8. Nếu bạn được cung cấp PHẦN MỀM Hạn chế theo một thỏa thuận riêng bằng văn bản thì việc sử dụng PHẦN MỀM của Bạn cũng chịu sự chi phối của thỏa thuận đó. Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong thỏa thuận riêng bằng văn bản, chẳng hạn như Thỏa thuận không tiết lộ giữa hai bên, xung đột với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện của EULA này, thỏa thuận riêng bằng văn bản sẽ chi phối các điều khoản và điều kiện khác đó liên quan đến PHẦN MỀM, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết xung đột.
 1. PHẦN MỀM không được bán lại

  1. Nếu PHẦN MỀM được dán nhãn "Không bán lại" hay "NFR" thì, bất kể các mục khác của EULA này, Bạn chỉ có thể sử dụng PHẦN MỀM cho mục đích trưng bày giới thiệu, xác minh hoặc thử nghiệm.
 1. Cập nhật

  1. Nếu PHẦN MỀM được dán nhãn là bản cập nhật, Bạn phải sở hữu giấy phép cho phiên bản trước của PHẦN MỀM do ABBYY nhận dạng để hội đủ điều kiện nhận bản cập nhật này nhằm sử dụng PHẦN MỀM.

  2. PHẦN MỀM được dán nhãn là bản cập nhật sẽ thay thế và/hoặc bổ sung cho sản phẩm cấu thành cơ sở cho tính hội đủ điều kiện nhận bản cập nhật của Bạn.

  3. Bạn chỉ có thể sử dụng sản phẩm được cập nhật theo các điều khoản của EULA được cung cấp với bản cập nhật này.

  4. Bạn xác nhận rằng mọi nghĩa vụ mà ABBYY có thể có để hỗ trợ phiên bản PHẦN MỀM được cập nhật sẽ chấm dứt khi xuất hiện bản cập nhật.
 1. tải về 0.83 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương