Có SỬ DỤng thuốc chống ngưng kết tiểu cầU Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiêntải về 16.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích16.73 Kb.
#3510

VAI TRÒ CỦA PANTOPRAZOLE TRONG ĐIỀU TRỊ

CHẢY MÁU TIÊU HÓA TRÊN Ở BỆNH NHÂN

CÓ SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG NGƯNG KẾT TIỂU CẦU
Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiên*
TÓM TẮT1

Đặt vấn đề: Chảy máu tiêu hóa (CMTH) trên ở bệnh nhân sử dụng thuốc chống ngưng kết tiểu cầu ngày càng gia tăng. PPI (pantoprazole) đóng vai trò quan trọng trong điều trị chảy máu tiêu hóa trên. Tuy nhiên, có sự tương tác giữa PPI với Clopidogrel. Đề tài có 2 mục đích: Hiệu quả điều trị của Pantoprazole; Các biến chứng về tim mạch sau điều trị kết hợp Pantoprazole + Clopidogrel (01 tháng).

Đối tượng: 63 bệnh nhân chảy máu tiêu hóa trên sau dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (Clopidogrel và hoặc ASA) đã được khám lâm sàng, cận lâm sàng và nội soi. Thuốc sử dụng theo quy trình sau: Giai đoạn 1: Pantoprazole 80mg/IV, tiếp theo 8 mg/h x 72h (3 ngày). Giai đoạn 2: Pantoprazole 40 mg/ngày x 28 ngày. Clopidogrel 75 mg x 1 viên/ngày/uống sau ăn. Thời gian nghiên cứu: 04/2010 -04/2014 (4 năm).

Kết quả: Nam gặp nhiều hơn nữ, tuổi trung bình: 53,2 ± 4,7. Chảy máu tiêu hóa mức độ nhẹ, vừa, nặng tương ứng: 12,6%; 58,7% và 28,7%. Loét hành tá tràng gây chảy máu tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao nhất (63,7%). Tỷ lệ Forrest IA, IB, IIA, IIB, IIC và III chiếm tỷ lệ tương ứng 3,2%, 4,7%, 14,2%, 23,8% và 46,2%. Kết quả điều trị: Nội khoa, nội soi can thiệp chiếm tỷ lệ tương ứng: 60,3%, 39,7%. Không có bệnh nhân nào phải chuyển mổ. Không có bệnh nhân nào bị rối loạn chức năng đông máu và chảy máu tái phát. Không có các biến chứng nặng nặng về tim mạch sau điều trị kết hợp (01 tháng): Clopidogrel + Pantoprazole.

Kết luận: Pantoprazole có hiệu quả tốt trong điều trị CMTH ở bệnh nhân loét DDTT sau dùng Clopidogrel. Không có biến chứng về tim mạch và biến chứng CMTH tái phát sau phác đồ kết hợp (01 tháng): Pantoprazole + Clopidogrel.

Từ khoá: Chảy máu tiêu hóa (CMTH), ức chế bơm proton (PPI)

SUMMARY

ROLE OF PANTOPRAZOLE IN THE TREATMENT OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING IN PATIENTS USING ANTI-PLATELET AGGREGATION

Introduction: Upper gastrointestinal bleeding in patients who have used anti-platelet aggregation increasing. PPI (pantoprazole) plays an important role in the treatment of upper gastrointestinal bleeding. However, there is an interaction between PPIs with clopidogrel. Topics two purposes: Effective treatment of Patoprazole; Cardiovascular complications after combined treatment: Pantoprazole + clopidogrel (01 months)

Patients and Method: 63 patients with upper gastrointestinal bleeding after using anti-platelet aggregation (clopidogrel and ASA or) were clinical examination, clinical and endoscopic approach. Medication use the following procedure: Stage 1: Pantoprazole 80mg / IV, followed by 8 mg / hx 72 hours (3 days). Phase 2: Pantoprazole 40 mg / day for 28 days. Clopidogrel 75 mg x 1 tablet / day / drink after eating. Research time: 04/2010 -04/2014 (4 years)

Results: Men were more females, mean age: 53.2 ± 4.7. Gastrointestinal bleeding with mild, moderate, severe, respectively: 12.6%; 58.7% and 28.7%. Duodenal ulcer gastrointestinal bleeding accounts for the highest percentage (63.7%). Percentage of Forrest IA, IB, IIA, IIB, IIC and III accounted respectively: 3.2%, 4.7%, 7.9%, 14.2%, 23.8% and 46.2%. Results of treatment: Internal Medicine, endoscopic intervention corresponding percentage: 60.3%, 39.7%. None of the patients transferred to surgery. No patients with clotting disorders and recurrent bleeding. No serious complications following cardiac intensive combination therapy (01 months): Clopidogrel + Pantoprazole.

Conclusion: Pantoprazole has good effect in the treatment of upper gastrointestinal bleeding in patients taking clopidogrel. No complications and cardiovascular complications of gastrointestinal bleeding recurrence after treatment (01 months): Pantoprazole + clopidogrel.

Keywords: Gastrointestinal bleeding, (PPI)

1


Каталог: pic -> general -> files
files -> Đào Huyền Quyên**, Nguyễn Thị Phương*, Đỗ Thị Vân Anh**, Nguyễn Thị Thịnh, Phạm Thiện Ngọc
files -> Vũ Thị Thanh Huyền*, Hà Thị Hồng Cẩm**, Đặng Thị Ngọc Dung TÓm tắT1 Mục tiêu
files -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh trưỚc can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
files -> Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tài
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
files -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN

tải về 16.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương