C ng ty Cæ phÇn ThÕ giíi M¸y tÝnhtải về 73.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2017
Kích73.5 Kb.
#4560


CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013


THÔNG BÁO

Về việc Tập huấn sử dụng trang thiết bị ngoại ngữ theo gói thầu “Trang bị phòng học ngoại ngữ các trường Tiểu học, THCS năm 2012”


Thực hiện gói thầu Trang bị phòng học ngoại ngữ các trường Tiểu học, THCS năm 2012 Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) xin thông báo đến các trường thụ hưởng gói thầu lớp Tập huấn sử dụng trang thiết bị phòng học ngoại ngữ theo gói thầu “Trang bị phòng học ngoại ngữ các trường Tiểu học, THCS năm 2012”.


 1. Tên lớp học: Tập huấn sử dụng trang thiết bị phòng học ngoại ngữ theo gói thầu “Trang bị phòng học ngoại ngữ các trường Tiểu học, THCS năm 2012”

Thực hành sử dụng thiết bị dạy học tương tác thông minh

Thực hành sử dụng phần mềm LangMasterThực hành kỹ năng dạy học tương tác

 1. Mục đích của tập huấn:

 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của thiết bị dạy học tương tác thông minh.

 • Hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy bằng thiết bị dạy học tương tác thông minh.

 • Ứng dụng dạy học tương tác phục vụ cho đổi mới phương pháp sư phạm, xây dựng môi trường lớp học thân thiện và học sinh tích cực.

 • Góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

 • Thực hiện quyết định 1400/QĐ-TTG về việc triển khai dạy – học tiếng Anh tiểu học

 • Đạt được 3 tốt:

 • Thiết kế bài giảng tương tác tốt

 • Thực hành giảng dạy tốt

 • Kiểm tra đánh giá tốt

 1. Mục tiêu tập huấn:

 • Nắm vững và sử dụng tốt các chức năng của thiết bị dạy học tương tác thông minh.

 • Xây dựng môi trường tương tác trong hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá

 • Hiện thực hóa ý tưởng sư phạm qua ứng dụng dạy học tương tác

 • Tích cực hoá các hoạt động dạy và học trên hệ thống tương tác.

 • Tôí ưu hoá cá nhân người học và phát huy học cộng tác

 • Sử dụng tốt chương trình dạy tiếng Anh LangMaster.

 1. Nội dung tập huấn

 • Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học tương tác thông minh do Công ty AIC biên soạn.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm LangMaster theo trợ giúp phần mềm.

 1. Đối tượng: Mỗi đơn vị được cấp thiết bị theo dự án (TH Xuyên Mộc, TH Long Liên, THCS Lê Quang Cường, THCS Nguyễn An Ninh, THCS Châu Đức, THCS Đất Đỏ, THCS Phú Mỹ) cử 01 hiệu phó phụ trách chuyên môn, 02 giáo viên ngoại ngữ và 01 giáo viên phụ trách thiết bị công nghệ thông tin. Khi đi tập huấn nhớ mang theo USB để chép tài liệu.

 2. Thời gian và địa điểm tập huấn

 • Thời gian từ: Bắt đầu lúc 8 giờ của các ngày 18 và 19/01 /2013

 • Địa điểm: Trường THCS Lê Quang Cường, Thành Phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Khánh tiết nội dung tập huấn:

Ngày 18/01/2013.

Sáng: 7h30

Chuẩn bị lớp học, tổ chức lớp học (điểm danh, tổ chức nhóm theo đề tài/môn học), cài đặt phần mềm

8h00 - 9h00

Giới thiệu tổng quan hệ thống dạy học thông minh, chức năng, ứng dụng của các thiết bi. Kết nối, vận hành thiết bị

9h00 – 10h00

Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của các thiết bị

10h00 – 10h15

Nghỉ giải lao

10h15 - 11h45

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LangMaster

11h45 – 13h30

Nghỉ trưa

13h30 – 15h00

Hỏi đáp thắc mắc & giao bài thực hành cho giáo viên

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 17h00

Khái quát các tính năng của thiết bị dạy học tương tác thông minh

Ngày 19/01/2013.

Sáng: 7h30

Chuẩn bị lớp học, tổ chức lớp học

8h00 - 9h45

Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học tương tác thông minh

9h45 – 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 - 11h45

Hỏi đáp thắc mắc & giao bài thực hành cho giáo viên

11h45 – 13h15

Nghỉ trưa

13h15 – 15h00

Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học tương tác thông minh (tiếp)

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 17h00

Hỏi đáp thắc mắc & giao bài thực hành cho giáo viên.

Kết thúc khóa học.


 1. Ban tổ chức

  • SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

 1. Bà Trần Thị Ngọc Châu - TP. Phòng KHTC Sở GD&ĐT

 2. Ông. Nguyễn Kim Khanh - PTP. Phòng CNTT&TBTH Sở GD&ĐT

Email: nguyenkimkhanh71@gmail.com

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC:

Địa chỉ : 69 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3978 5555

Fax : (04) 3978 5999

Người phụ trách: Nguyễn Thanh Lương

Điện thoại: 0907 984 062

Email: luongnt@aictci.com 1. Thiết bị phục vụ tập huấn (Mượn của trường THCS Lê Quang Cường)

 • Hệ thống dạy học tương tác và thiết bị đi kèm

 • Máy chiếu

 • Máy tính xách tay

 • Hệ thống âm thanh hội trường (ampli, loa, micro)

 • Internet

 1. Tài liệu tập huấn

 • Giới thiệu hệ thống dạy học tương tác

 • Chương trình tập huấn

 • Phiếu đánh giá tập huấn

 • Nội dung khóa học

Nơi nhận:

 • Các trường thụ hưởng gói thầu;

 • Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (P/H);

 • Lưu VT.

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trưởng ban quản lý và phát triển dự án 1(Đã ký)

Hoàng Thị Thúy Ngatải về 73.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương