Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 29.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.06.2018
Kích29.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1342 /KH-GDĐT-HSSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH


Khảo sát tình hình đội mũ bảo hiểm và tập huấn Chương trình đi bộ

an toàn cho trẻ em các trường tiểu học trên địa bàn thành phố (Đợt 2)I. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐỘI MŨ BẢO HIỂM


1. Mục đích:

Nhằm đánh giá thực trạng tuân thủ Luật giao thông đường bộ, qui định trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các trường tiểu học (TiH) trên địa bàn thành phố.

Tìm hiểu một số nguyên nhân trong việc tuân thủ qui định đội MBH cho trẻ em đối với cha mẹ học sinh và nhà trường để từ đó thống kê, minh chứng và đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông; góp phần giảm tải thương vong, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

2. Thời gian, địa điểm:


 • Thời gian: Tháng 05, 06 năm 2016.

 • Địa điểm: Tại trường học có tên trong danh sách.

3. Đối tượng khảo sát: 25 trường Tiểu học:

 • Quận 2: Trường TiH Lương Thế Vinh, TiH An Khánh, TiH Nguyễn Văn Trỗi, TiH Mỹ Thủy, TiH Thạnh Mỹ Lợi.

 • Quận 4: Trường TiH Nguyễn Huệ 1, TiH Nguyễn Huệ 3, TiH Lý Nhơn, TiH Bạch Đằng, TiH 1/6.

 • Quận 6: Trường TiH Nguyễn Thiện Thuật, TiH Chi Lăng, TiH Phạm Văn Chí, TiH Bình Tiên, TiH Hùng Vương.

 • Quận 8: Trường TiH Dạ Rạch Ông, TiH Trần Danh Lâm, TiH Nguyễn Trực, TiH Vàm Cỏ Đông, TiH Lý Nhân Tông.

 • Quận 10: Trường TiH Trần Nhân Tôn, TiH Trương Định, TiH Nguyễn Chí Thanh, TiH Hồ Thị Kỷ, TiH Trần Quang Cơ.

4. Nội dung, hình thức:

a. Nội dung:

Thực trạng đội MBH của học sinh tiểu học trên địa bàn các quận, huyện theo danh sách đính kèm.

Tìm hiểu một số nguyên nhân trong việc không tuân thủ qui định đội MBH cho trẻ em đối với cha mẹ học sinh và nhà trường.

b. Hình thức:

- Khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi tự điền cho học sinh (khối 3, khối 4 và khối 5), cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

- Quay phim ghi nhận số lượng học sinh đội MBH tại cổng trường.

II. TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ AN TOÀN


1. Mục đích:

Gia tăng sự quan tâm tích cực của học sinh, giáo viên và cộng đồng đối với việc đi bộ và khuyến khích học sinh đi bộ an toàn đến trường.

Trang bị kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn cho học sinh tại các trường TiH mục tiêu thuộc địa bàn Quận 2, Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận 10 thông qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức trực tiếp tại đơn vị.

2. Thời gian, địa điểm:


 • Thời gian: Ngày 19,20,21 tháng 05 năm 2016.

 • Địa điểm: Trường TiH Đặng Trần Côn, Quận 4.

3. Đối tượng:

Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban giám hiệu và Tổng phụ trách đội các trường TiH có tên trong danh sách.4. Nội dung, hình thức:

 1. Nội dung:

Tập huấn kiến thức, kỹ năng giảng dạy đi bộ an toàn và phương pháp giảng dạy hiệu quả theo lứa tuổi học sinh cho Ban giám hiệu và Tổng phụ trách đội của các trường mục tiêu.

Giáo dục học sinh kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn. 1. Hình thức:

Tập huấn kiến thức, kỹ năng giảng dạy đi bộ an toàn và phương pháp giảng dạy hiệu quả theo lứa tuổi học sinh cho Ban giám hiệu và Tổng phụ trách đội của các trường mục tiêu.

Các tổng phụ trách đội sẽ đến các trường mục tiêu tổ chức ngày hội an toàn: Tổng phụ trách, cộng tác viên sẽ giảng dạy kiến thức, kỹ năng đi bộ an toàn cho các em học sinh trên lớp, hướng dẫn học sinh thực hành các kiến thức vừa được học trong lớp trên sa bàn an toàn giao thông trên sân trường, giúp các em đi bộ và sang đường an toàn vào giờ tan học.

Mỗi tổng phụ trách được trang bị một bộ dụng cụ giảng dạy trên lớp gồm: Sa bàn nhỏ, bộ hình ảnh minh họa biển báo giao thông và các bước đi bộ an toàn.

Sa bàn an toàn giao thông trên sân trường bao gồm: Sa bàn lớn, trụ đèn giao thông di động, biển báo giao thông.

Trường trang bị loa tay cho các Tổng phụ trách để điều phối học sinh thực hành trên sân trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


 1. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

 • Thành lập Ban tổ chức.

 • Phối hợp với Ban ATGT thành phố, lực lượng cộng tác viên và Quỹ phòng chống thương vong Châu Á xây dựng các biểu mẫu khảo sát.

 • Họp và triển khai kế hoạch đến các đơn vị.

 • Tập hợp các dữ liệu khảo sát.

 • Tổ chức hội thảo công bố các dữ liệu.

 • Xây dựng nội dung tập huấn và mời báo cáo viên.

2. Về phía các trường tham gia:

 • Cử cán bộ tham gia tập huấn theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu.

 • Chọn và lập danh sách học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh được khảo sát theo hướng dẫn của nhóm nghiên cứu.

 • Chọn và lập danh sách các trường, học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh tham gia chương trình giảng dạy và thực tập.

 • Mỗi trường chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho chương trình khảo sát và truyền thông đội MBH.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

 • Trong tháng 04/2016: xây dựng kế hoạch, họp Ban tổ chức, liên hệ các đơn vị phối hợp, họp với các trường cho công tác chuẩn bị và thiết kế đề cương nghiên cứu và các mẫu phiếu khảo sát.

 • Đầu tháng 5/2016: Tổ chức tập huấn cho cộng tác viên và thực hiện thu thập số liệu, nhập số liệu.

 • Tháng 6/2016: Phân tích, viết báo cáo, họp nghiệm thu và tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu.

Để việc khảo sát tình hình đội mũ bảo hiểm và tập huấn chương trình giảng dạy đi bộ an toàn trong học sinh tiểu học có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch trên./.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Các trường TiH nêu trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Sở LĐTB&XH;

- Phòng GD&ĐT; ( Đã ký )

- Ban ATGT TP;

- Phòng GD TiH ;

- Thành viên BQLDA;- Lưu VP, P.HSSV Bùi Thị Diễm Thu


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương