ĐẶC ĐIỂm lâm sàNG, CẬn lâm sàng và KẾt quả ĐIỀu trịtải về 6.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích6.72 Kb.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP
Phan Thắng*, Nguyễn Việt Hải**, Đào Xuân Cơ***,

Nguyễn Gia Bình***, Đỗ Thanh Hòa****,

Nguyễn Mạnh Dũng****, Đoàn Ngọc Giang Lâm****
TÓM TẮT1

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) ở bệnh nhân viêm tụy cấp (VTC) nặng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 48 bệnh nhân ARDS do bệnh lý VTC nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai từ 01/06/2012 đến 30/06/2014. Kết quả: Tỉ lệ ARDS do VTC nặng là 14,9%, khởi phát ARDS vào ngày thứ 3 - 4 của VTC nặng. Các bệnh nhân thiếu dịch, tăng áp lực ổ bụng, toan chuyển hóa, suy đa tạng tại thời điểm chẩn đoán ARDS. Vt cài đặt 8 ml/kg, PEEP cài đặt 6 - 8 cmH2O. Tỷ lệ thành công của thông khí nhân tạo không xâm nhập 20,8%. Thời gian thoát ARDS vào ngày thứ 5 - 6 của quá trình điều trị. Biến chứng hay gặp là suy đa tạng chiếm 75,0%, viêm phổi liên quan thở máy chiếm 29,2%. Tỉ lệ tử vong 20,8%.


SUMMARY

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND THE TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS DUE TO ACUTE PANCREATITIS

Objectives: To describe clinical and laboratory features and to assess the treatment of acute respiratory distress syndrome (ARDS) due to severe acute pancreatitis (SAP). Methods: An observational study was performed on 48 ARDS patients caused by SAP at the intensive care unit of Bach Mai hospital from 06/01/2012 to 06/30/2014. Results: The incidence of ARDS caused by SAP was 14,9%, onset on the third - fourth of SAP. Patients had fluid insufficience, intra-abdominal hypertension, acidosis, multiple organ failure at ARDS determination. Vt was set 8 ml/kg, PEEP 6 - 8 cmH2O. The successful rate of noninvasive ventilation was 20,8%. The patients escaped from ARDS on the fifth - sixth of treatment therapy. The main complications were mutilple organ failure (75%) and ventilator-associated pneumonia (29,2%). The mortality rate was 20,8%.

1


Каталог: pic -> general -> files -> 11%202
files -> Nghiên cứU ĐỘ ngưng tập tiểu cầU Ở BỆnh nhâN Đau thắt ngựC ỔN ĐỊnh trưỚc can thiệP ĐỘng mạch vành qua da
files -> Có SỬ DỤng thuốc chống ngưng kết tiểu cầU Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiên
files -> Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tài
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
11%202 -> ĐẶC ĐIỂm lâm sàNG, CẬn lâm sàNG


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương