Builtin: đây là nơi lưu các account được tạo sẵn trong hệ thống gồm các account có quyền quản trị hệ thống, thay đổi toàn cấu trúc hệ thống domain, gia nhập hoặc tin cậy một domain khác trong một rừngtải về 449.5 Kb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích449.5 Kb.
#64461
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

    • Builtin: đây là nơi lưu các account được tạo sẵn trong hệ thống gồm các account có quyền quản trị hệ thống, thay đổi toàn cấu trúc hệ thống domain, gia nhập hoặc tin cậy một domain khác trong một rừng. Những account này người dùng không thể tạo hoặc xoá được kể cả tài khoản Administrator.

    • Computer: đây là nơi lưu trữ tất cả các computer trong mạng đã join vào domain.

    • Domain controllers: đây là nơi lưu trữ tên những máy chủ miền, nếu hệ thống có hơn một máy chủ miền thì sẽ có các tên máy chủ đó ở mục này.

    • Foreign Sercurity Principals: Những nhánh bảo mật bên ngoài

    • Users: là nơi chứa toàn bộ user gồm những user của hệ thống tạo ra và những user do những người dùng tạo ra. Các user hệ thống ở đây có tác dụng thay đổi những thiết đặt của máy chủ Domain controller và domain nằm trên máy chủ miền đó.

II - HỆ THỐNG TÊN MIỀN (DOMAIN NAME SYSTEM – DNS)


Каталог: thuvien -> uploads -> documents
documents -> Unit 01. Từ loại
documents -> Mục lục I. PhưƠng pháp sử DỤng đỒng hồ Đo a- mục tiêu
documents -> Bài tập lớN. Hướng dẫn Bài tập môn Phân tích thiết kế hệ thống
documents -> Bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi trưỜng cao đẲng nghề nam đỊNH
documents -> Giáo trình được chia ra làm các nội dung chính giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
documents -> I. SỰ ra đỜi củA ĐẢng cộng sản việt nam
documents -> 10 BỘ ĐỀ & GỢI Ý LÀm bàI
documents -> ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂn học kì II khốI 10 A. Kiến thứC: I

tải về 449.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương