Bodhicaryàvatàratải về 0.83 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu10.12.2017
Kích0.83 Mb.
#4452
1   2   3   4   5

CHƯƠNG VII

TINH TẤN

1.Sau khi đạt nhẫn nhục

Phải tu hạnh tinh tấn

Sức mạnh của chuyên cần

Là nguồn gốc giác ngộ

Nếu tinh tấn không có

Công đức sẽ không sinh

Như khi gió lặng thinh

Thì không có chuyển động.
2.Vậy Tinh tấn là gì ?

- Là làm lành, tránh dữ.

- Đối nghịch là lười biếng,

Chán nản, không tự tin,

Hướng về nẻo bất chính.

Những lực đối kháng
3. Nhàn rỗi, ham hưởng lạc

Ưa ngủ, thích dựa người

Khiến cho lòng thờ ơ

Trước luân hồi thống khổ.


4.Bị tật xấu săn đuổi

Sụp vào bẩy thọ sinh

Sao ngươi không biết mình

Rơi vào miệng thần chết?


5.Ngươi thấy chăng đồng bạn

Lần lượt bị giết hại

Sao ngươi vẫn dửng dưng

Như trâu trước đồ tể ?


6.Bị tử thần rình rập

Lối thoát bị phủ vây

Sao ngươi vẫn thích thú

Ăn ngủ và yêu đương ?


7.Thần Chết chuẩn bị xong

Liền tìm ngay đến ngươi

Khi ấy bỏ biếng lười

Cũng đã là quá muộn!


8-10. “Việc này tôi chưa đạt

Việc kia vừa khởi công

Việc khác còn dang dở“

Tử thần đột nhiên đến

Khiến lòng tôi suy nghĩ:

“Ôi! Mạng ta hết rồi“


Nhìn người thân tuyệt vọng

Lệ đẫm má u sầu

Thấy sứ giả tử thần

Ray rức nhớ tội ác

Tai vang tiếng địa ngục

Cuống quít biết làm gì?


11. Như cá nằm cát nóng

Thống khổ biết dường nao 

Kinh thay lửa địa ngục

Dành riêng cho tội nhân!


12. Như da non trẻ thơ

Bỏng nước sôi đau xót

Làm sao an nhiên được

Trước quả báo địa ngục?


13. Lười mà muốn được thưởng

Khác nào đứa trẻ thơ

Thích được nước sôi dội.

Thần chết đến thình lình

Lại tưởng mình trường sinh!

Ngươi đương nhiên phải chết!


14. Hãy sử dụng thân này

Như một chiếc bè con

Để mau vượt biển khổ;

Chiếc bè này mai sai

Thật vô cùng khó kiếm

Này hỡi kẻ ngu ơi

Đừng ngủ trong lúc này!
15. Hãy theo Pháp cao thượng,

Nguồn an lạc tuyệt đỉnh

Hãy bỏ thói hư hèn

Dẫn đưa đến khổ đau.Phương pháp hỗ trợ cho sự

tu tập Tinh tấn
16. Hãy tu tập thiền định

Hãy can đảm tự tin

Và làm chủ chính mình

Hãy thực hành bình đẳng (12)

Đổi vị trí cho nhau

Đặt người vào chỗ ta

Ta đổi chỗ với người

Xem người cũng như ta.Tự tin
17-18. Đừng để nhụt ý chí

Vì lo lắng băn khoăn

“Mình giác ngộ được chăng?“

Bởi vì Phật tuyên bố

Điều chân thật sau đây:

Nhờ sức mạnh Tinh tấn

Mà côn trùng, ruồi muỗi

Có ngày được giác ngộ.


19. Tôi được sinh làm người

Biết phân biệt xấu tốt

Nếu sống hạnh Bồ Tát

Chẳng lẽ không giác ngộ ?


20. Nếu nói : “Tôi lo sợ

Phải bố thí tay chân”

Đó là thiếu suy xét

Không cân phân nặng nhẹ.


21.Trải qua vô số kiếp

Tôi đã muôn triệu lần

Bị đâm, đốt, cưa, xẻ

Song vẫn chưa giác ngộ.


22. Ngược lại, khổ hôm nay

Giúp tôi được giác ngộ;

Khổ này có giới hạn

Như thể lấy gai đâm

Phải chịu đau khi mổ
23. Y sĩ muốn trị bệnh

Dùng liệu pháp gây đau

Vậy cố chịu khổ nhỏ

Để diệt trừ khổ lớn.


24. Người y sĩ tài ba

Không cần liệu pháp ấy;

Bằng phương pháp dịu êm

Cũng chữa lành bệnh nặng.


25. Đấng Y Vương dạy rằng

Đệ tử lúc ban đầu

Nên bố thí thực phẩm,

Khi tu tập nhuần nhuyễn

Mới bố thí thịt da.
26. Khi tâm đã thuần thục

Xem thân như cỏ cây

Thì khó chi bố thí

Thân thể và thịt xương!


27. Lúc ấy bậc Bồ Tát

Thoát ly mọi khổ đau

Của cả thân và tâm.

Chính tà kiến chấp ngã

Làm thân tâm khổ sầu.
28. Nhờ tạo được phước đức

Nên thân hưởng khinh an

Nhờ tinh tấn tu tập

Nện tâm hưởng thanh tịnh;

Vì lợi ích chúng sinh

Bồ Tát vào sinh tử

Nhưng chẳng hề khổ đau.
29. Nhờ năng lực bồ đề

Tẩy trừ nghiệp ác xưa

Tạo vô lượng công đức

Nên hơn hàng Thanh Văn.


30. Có bậc Hiền giả nào

Lại sinh lòng chán nản

Khi cỡi xe Bồ đề

Lướt qua mọi mỏi mệt

Đi từ hạnh phúc này

Đến bao hạnh phúc khác?Các năng lực
31. Để cứu độ chúng sinh

Cần có bốn năng lực:

Là nguyện vọng, quyết tâm

Hoan hỷ và điều độ;

Qua thể nghiệm khổ đau

Và quán sát lợi ích

Phát sinh từ việc thiện

Mà nguyện vọng lớn lên.


32. Muốn tăng trưởng tinh tấn

Hãy trừ lực đối nghịch

Bằng sáu lực sau đây:

Nguyện, tự tin, hỷ, xả

Hy sinh và giới hạnh.

Nhu cầu làm điều thiện
33. Phải diệt trừ vô số

Lỗi của mình và người;

Trong việc thanh lọc này

Để diệt mỗi một lỗi

Phải cần vô số kiếp.
34.Trong khi tôi chưa có

Một mảy may tinh tấn

Để thực sự diệt lỗi,

Song không hiểu tại sao

Tim tôi không vỡ tung

Trước vô số khổ đau?


35. Khó thay việc góp nhặt

Hằng hà sa công đức

Cho tôi và cho người

Trong khi chỉ để đạt

Mỗi một công đức thôi

Phải tu vô lượng kiếp.


36. Vậy mà tôi chưa hề

Tu được công đức nào

Vô ích thay cái kiếp

Được mang thân con người!


37. Tôi chưa được hạnh phúc

Dâng lễ cúng dường Phật

Vẫn chưa cung kính Pháp

Chưa cứu giúp người nghèo.


38. Tôi chưa đem an toàn

Đến những người lo sợ

Và chưa đem hạnh phúc

Đến người bị đọa đày.

Tôi trở thành bào thai

Cũng chỉ để đau khổ.


39.“Vì trong kiếp quá khứ

Không hướng về Phật Pháp

Nên nay chịu thiệt thòi!“

Ai nhận thức như vậy

Sẽ không ngơ Chánh Pháp.
40. Đức Phật chỉ dạy rằng

Thệ nguyện làm điều lành

Là nguồn gốc phước đức

Nguyện này được khởi sinh

Từ quán chiếu thường xuyên

Về nhân quả hành động.


41. Hành động của kẻ ác

Luôn đem lại hậu quả

Là hy vọng tiêu tan

Là khổ đau, ngao ngán.


42. Do tâm nguyện hướng thiện

Mà làm nhiều việc lành

Đến đâu cũng gặp được

Những phước báo hiện tiền.


43. Những kẻ làm điều ác

Dù cầu mong hạnh phúc

Đến đâu cũng khổ đau

Do gặp quả báo ác.


44. Nhờ luôn làm việc lành

Nên Bồ tát hóa sinh

Trong lòng sen thơm ngát (13)

Với thân thể đẹp tươi

Trong hào quang chư Phật

Được nuôi nấng vinh quang

Bằng pháp âm vi diệu

Và sống như con Phật

Trước mặt đấng Như Lai.
45. Nhưng khi gieo nghiệp ác

Hậu quả sẽ bi đát

Bị ngục tốt Diêm Vương

Lột da, lóc thịt xương

Uống nước đồng sôi sục

Quỵ ngã trên sàn nóng

Bị gươm dao nung đỏ

Chém băm thịt nát nhừ.Quyết tâm
46. Qua quán sát nhân quả

Ta cần phải phát nguyện

Quyết chí tu hạnh lành

Theo Kinh Kim Cương Tràng.


47. Trước khi làm việc gì

Hãy xét mọi khả năng;

Tốt hơn thà không làm

Hơn bỏ dở công việc.


48. Nếu cứ bỏ dở việc

Sẽ trở thành thói quen

Suốt đời đời kiếp kiếp;

Từ nghiệp ác như vậy

Đau khổ mãi gia tăng

Việc nào cũng dở dang

Thì giờ đành lãng phí!
49. Cần giữ ba quyết tâm :

Vì công việc của mình

Vì phiền não của mình

Vì năng lực của mình

“Tôi phải làm một mình“.

Đó chính là ý chí

Thúc đẩy tôi hành động.
50. Đời không thể tự giúp

Bởi bị phiền não buộc

Vậy tôi phải giúp đời

Vì có khả năng hơn

So với kẻ lang thang.
51.Thấy người làm việc hèn

Sao tôi nỡ ngồi yên

Phải chăng tôi ngã mạn

Nghĩ mình hơn kẻ khác

Tốt nhất đừng kiêu căng.
52. Đối với cắc kè chết

Con quạ lầm tưởng mình

Là đại bàng dũng mãnh

Khi tâm ta yếu hèn

Thì một buông lung nhỏ

Cũng đủ làm hại ta.


53. Tại sao lại buông lung

Không tinh tấn hành thiện?

Tôi cần phải tự tin

Và hăng hái tu hành

Dù gặp trở ngại lớn

Đều có thể vượt qua.


54. Với tín tâm kiên cố

Tôi khắc phục buông lung

Nếu không thể thắng nó

Không thể vượt Tam giới.


55. “Tôi phải thắng tất cả

Tôi không để bị thua“

Chính kiến tôi như thế.

Tôi là sư tử con

Con của đấng Chiến thắng.
56. Bất cứ chúng sinh nào

Bị kiêu căng chế ngự

Đều thật sự yếu hèn.

Kẻ nào vững tự tin

Sẽ không để gục thua

Trước kẻ thù kiêu ngạo.


57.-58. Kiêu ngạo dẫn ta đến

Số phận rất tồi tệ

Dù rằng được làm người

Cũng chẳng được vui tươi

Ăn cơm thừa canh cặn

Xấu xí và suy nhược

Bị khinh chê khắp nơi

Đó chính là số phận

Của những kẻ kiêu căng.
(Hỏi) “Còn những kẻ khiêm tốn

Thuộc hạng người tự tin

Thì họ như thế nào?“
59.( Đáp) Họ là những anh hùng

Đầy chiến công oanh liệt

Thắng kẻ thù kiêu ngạo

Phá hủy sự lớn lên

Của ngã mạn đáng sợ

Rồi họ sẽ tuyên bố

Chiến công họ trọn thành

Cho thế gian đều biết (14).


60. Dù phiền não phủ vây

Họ không hề chiến bại

Hùng dũng như sư tử

Đứng giữa một bầy chồn.


61. Họ không để phiền não

Chiến thắng chế ngự mình

Như giữ gìn đôi mắt

Lúc cấp bách gặp nguy.Hoan hỷ
62. Khi quyết làm việc gì

Bồ Tát say mê làm

Tâm để trọn vào đó

Giống như người đánh bạc

Mê say quyết ăn thua.
63. Vì mưu cầu hạnh phúc

Không ngại làm công đức

Hạnh phúc đến hay không

Lòng tự tại thong dong;

Duy chỉ có việc làm

Mới chính là hạnh phúc;

Vậy nếu không làm gì

Làm sao đạt hạnh phúc?


64. Lạc thú của trần gian

Như mật trên dao bén

Người đời nếm không chán;

Nhưng đối với công đức

Dẫn dắt đến an vui

Bồ Tát chán sao được?


65. Vì vậy xong việc này

Bồ Tát làm việc khác

Như voi bị nắng thiêu

Bắt gặp được ao mát

Liền ào ngay xuống tắm.

Quên mình
66. Say sưa làm kiệt sức

Bồ Tát nghỉ xả hơi

Để rồi lại tiếp tục;

Công đức nào hoàn thành

Bồ Tát để sang bên

Sẵn sàng nhận việc khác.Hoàn toàn quên mình
67. Bồ Tát luôn đề phòng

Cú đòn của lạc thú

Và phản công hữu hiệu

Như kiếm sĩ tài ba

Trước kẻ địch lão luyện.
68. Trong trận, kiếm lỡ rơi

Kiếm sĩ vội nhặt lại

Bồ Tát cũng như vậy

Khi kiếm chánh niệm rơi

Liền nhặt lại tức khắc

Vì sợ sa địa ngục.


69. Như thuốc độc vào máu

Sẽ lan khắp toàn thân

Phiền não gặp tà kiến

Sẽ ngập tràn trong tâm.


70. Kẻ tu hạnh Bồ Tát

Phải hết sức chú ý

Như người mang bát dầu

Bị dọa chém rơi đầu

Nếu làm rơi một giọt.
71. Như rắn bò lên bụng

Tức tốc hất nó đi

Cũng vậy, phải xua ngay

Cơn lười biếng, uể oải.


72. Mỗi khi lỡ buông lung

Nên tự trách bản thân

Và suy nghĩ chín chắn

Về lỗi lầm đã làm

Để không còn tái phạm.
73. Vì vậy nên thân cận

Các bậc thiện tri thức

Để học cách tu tập

Giữ gìn được chánh niệm.


74. Trước khi làm công đức

Phải chú tâm nhớ lại

Lời dạy về chánh niệm

Và sẵn sàng tinh tấn.


75. Như bông tơ nhẹ nhàng

Bay thuận theo làn gió

Mọi việc của Bồ Tát

Tất cả đều thuận theo

Sức mạnh của Tinh Tấn

Nhờ vậy lực nhiệm mầu

Cũng được tự phát huy.CHƯƠNG VIII

 

 THIỀN QUÁN 

 

1. Phát huy tinh tấn rồiBồ Tát tu thiền quán ;

Người mà tâm tán loạn

Bị giam chốn buồn phiền.

Sống ẩn dật

 

2. Nhờ thân, tâm xa lìaVới cuộc đời trần thế

Bồ tát sống ẩn dật

Nên tán loạn không sinh.

Thân sống thoát ly

 

3. Vì luyến ái tự ngãVì tham lợi tham danh

Nên bám víu trần thế;

Hãy theo bậc trí tuệ

Quán chiếu điều sau đây:

 

4. “Ai có tâm vắng lặngVới trí tuệ sáng suốt

Mới diệt được buồn phiền

Vậy cần phải bắt đầu

Bằng tu tập an định;

Những vị đã hoan hỷ

Sống ly cách thế gian

Tu theo phương pháp này

Đã đạt tâm an định.

Từ bỏ luyến ái

 

5. Thân ta đã giới hạnVậy ta đâu thể nào

Yêu người cũng hạn định

Dù tái sinh ngàn lần

Cũng khó gặp người xưa.

 

6. Tìm không gặp, sẽ buồnKhông giữ được chánh định

Nếu gặp, cũng đau khổ

Vì tâm tư sục sôi

Bao đòi hỏi thuở xưa.

 

7. Vì không thấy thực tạiNên con người lãng quên

Nỗi sợ hãi địa ngục ;

Vì luyến ái người yêu

Đành chịu tiếp khổ lụy.

 

8. Mãi bận bịu người thânĐời trôi qua vô nghĩa

Vì bè bạn không bền

Đành xa Pháp vĩnh cửu.

 

9.  Ai sống như người nguSố phận sẽ tồi tàn

Ai không sống giống họ

Họ không thèm trọng vọng

Nhưng được lợi ích gì

Khi thân cận kẻ ngu?

 

10. Phút trước còn là bạnPhút sau thành địch thù 

Vui cũng chuốc oán cừu

Khó thỏa lòng nhân thế.

 

11. Ta khuyên họ điều phảiHọ giận, kéo ta lui

Nếu không nghe lời họ

Họ bừng bừng nổi sân

Và rơi vào ngõ ác.

 

12. Ganh ghét người hơn mìnhCạnh tranh kẻ bằng mình

Khinh thị người thua mình

Được khen thì khoái trá

Bị chê lại giận dữ

Với kẻ ngu như vậy

Làm bạn có ích chi?


13.  Giao du với kẻ ngu

Sẽ tự tâng bốc mình

Và hạ thấp người khác,

Ưa bàn chuyện thế tục

Những trò vô ích này

Quanh quẩn với người ngu.

 

14.  Những giao du như vậyChỉ sản sinh bất hạnh

Tốt hơn, sống một mình

Tâm hạnh phúc, sáng trong.

 

15.  Hãy lánh xa người nguNếu gặp chỉ vui chào

Không phải để thân mật

Mà vì lòng an nhiên.

 

16.  Như ong lấy mật hoaTôi sống với mọi người

Vì phục vụ chánh pháp

Bình thản như trăng soi.

Từ bỏ lợi danh

 

17. “Ta giàu có, danh vọngAi cũng cầu cạnh ta »

Kẻ nào nghĩ như vậy

Sẽ sợ trước thần chết.

 

18.  Vì tâm ý lỗi lầmKhông biết chân hạnh phúc

Nên khoái lạc tầm cầu

Đều biến thành đau khổ

Gấp ngàn lần lớn hơn.

 

19. Do đó bậc Hiền giảKhông vướng bận tham ái ;

Tham ái gây lo sợ

Chúng đều đáng buông bỏ

Hãy giữ vững thiền quán.

 

20. Nhiều người thật giàu sangDanh vang khắp thiên hạ

Cuối cùng họ về đâu

Với những lợi danh ấy?

 

21- 22. Thiếu gì kẻ khinh tôiSao tôi vui được khen?

Thiếu gì kẻ khen tôi

Sao tôi buồn bị chê ?
Chúng sinh muốn đủ điều

Phật cũng không chiều nổi

Huống chi tôi ngu đần

Lo lắng làm sao được

Cho trần thế đảo điên?

  

23.  Kẻ nghèo họ khinh khiNgười giàu họ nói xấu

Bản chất tráo trở đó

Khiến tôi không thể gần.

 

24.  Đức Như Lai từng dạyNgười ngu không có bạn

Họ thân thiện với ai

Đều chỉ vì tư lợi.
25.  Cỏ cây không nghĩ xấu

Cũng không khó kết bạn

Ôi chừng nào tôi được

Sống an lành với chúng?Sống nơi hoang vắng

 

26. Chừng nào tôi thảnh thơiĐến ở nơi am vắng

Dưới tàng cây, hang động

Không lưu luyến trần gian.
27.  Bao giờ tôi mới được

Đến những vùng nguyên sơ

Không ai giành làm chủ

Không nhà cửa, tự do.

  

28.  Bao giờ tôi mới đượcỞ yên không sợ hãi

Vỏn vẹn một bình bát,

Một chiếc áo cà sa

Mà kẻ trộm không thèm

Thậm chí không che thân

Đến, đi đều tự tại.

 

29.  Bao giờ tôi đến gầnBãi tha ma đầy xác

Để quán tưởng thân này

Chẳng khác nào xương kia

Tất cả đều hoại diệt.

 

30. Mai kia tôi chết điThân tôi sẽ vữa nát

Hơi thối bốc nồng nàn

Khiến chó cũng tránh chê

 

31. Thân này, lúc đang sốngThịt xương dính với nhau

Lúc chết thì tan rã

Quyến thuộc nào khác chi.

 

32.  Lúc sinh đã một mìnhLúc chết vẫn đơn độc

Thống khổ này ai chia

Thân quyến nào ích gì

Chỉ cản trở tu tập.

 

33.  Lữ khách trên đường dàiTạm trú nơi lữ quán

Người đi trong luân hồi

Tạm trú trong một đời.

 

34. Lúc nào tấm thân nàyChưa được bốn người khiêng

Chưa ai đưa tiễn khóc

Thì nên vào rừng tu.

 

35. Ở đó không người thanCũng chẳng có kẻ thù

Một mình sống ẩn dật

Với đời như đã chết

Không ai buồn đớn đau.

 

36. Chung quanh đều vắng vẻChẳng ai phiền khóc than

Nên khi tưởng niệm Phật

Tâm tán loạn liền ngưng.

 

37. Hãy nên sống ẩn dậtÍt bận, dễ an lành

Giữa đồi nương xinh đẹp

Tâm định tĩnh khinh an.

Tâm sống thoát ly

 

38.  Buông bỏ mọi lo âuTâm sẽ được chuyên chú

Tinh tấn tu thiền định

Chế ngự mọi đảo điên.

Ái dục

 

39.  Ái dục sinh ra họaCho đời này, kiếp sau

Đây tù tội chết chóc

Kia địa ngục khổ sầu.

 

40. Cũng chỉ vì ái dụcMà ngươi đã khẩn cầu

Bao ông tơ bà nguyệt

Xe chỉ kết lương duyên

Hãy xem xét thật kỹ

Điều ấy có nên không

Hay đem đến tiếng xấu?

 

41.  Tính mạng dù hiểm nguyGia tài dù khánh tận

Tất cả vì ái dục

Tất cả vì khoái lạc

Chỉ ôm được người đẹp

Là khoái chí tiêu hồn.

 

42.  Kẻ ngươi ôm ngày xưaCũng chỉ là bộ xương

Vô chủ, không tự tính.

Nay chết hiện nguyên hình

Sao ngươi không ôm tiếp?

 

43.  Mãi đến ngày lễ cướiNgười đẹp mới ngẩng đầu

Ngươi kéo khăn che mặt

Mới thấy được khuôn trăng

Lúc chết quấn vải liệm

Ngươi thấy mặt ấy không?

 

44.  Dung mạo sau khăn cheXưa làm mê hoặc ngươi

Nay kên kên mở ra

Ngươi hãy ngắm kỹ đi!

Sao ngươi lại bỏ chạy?

 

45.  Ngày xưa ai lén nhìnNgươi vội vàng che dấu

Nay kên kên mổ ăn

Hỡi kẻ ghen nhan sắc

Sao không bảo vệ đi?

 

46. Ngươi nhìn khối thịt vữaKên kên tranh giành ăn:

Xưa kia ngươi nhọc công

Trang điểm bằng vòng hoa,

Hương liệu và nữ trang.

 

47.  Nhìn xương trắng bất độngSao ngươi lại hãi kinh

Mà trước kia không sợ?

Sao không nghĩ rằng đó

Là tử thi di chuyển!

 

48.  Xưa nàng mặc xiêm yXinh đẹp làm ngươi thích

Nay xác thân trơ trụi

Ngươi có thích hay chăng

Mê chăng thây choàng áo?

 

49. Nước miếng và phân tiểuDo thức ăn sinh ra

Sao ngươi thích nước miếng

Mà lại ghê tởm phân?

 

50. Những kẻ thương yêu nhauKhông thích gối nệm sạch

Vì thiếu hơi người tình

Từ thân thể tỏa ra. 

 

51. Kẻ mê nhục dục nói:“Cái gối tuy mềm mại

Nhưng không thể tạo được

Giấc nồng đôi uyên ương”.

Họ giận cả cái gối!

 

52. Ngươi không ưa thứ bẩnSao lại ôm thân người

Có gân xương kết nối

Với da thịt đắp lên?
53. Thân thể ngươi không sạch

Ngươi chưa hài lòng sao

Còn ham chi túi da

Không sạch của người khác?


54. Nếu bảo chỉ thích nhìn

Và vuốt ve da thịt.

Sao ngươi không vuốt ve

Xác chết chẳng còn hồn?

 

55. Vậy ngươi thích cái gìLà tâm người yêu chăng?

Tâm không thể sờ, thấy

Mọi thứ được cảm nhận

Qua tất cả giác quan

Đều không phải là tâm!

Vậy ôm ấp thân kia

Chẳng nghĩa lý gì hết!

 

56. Nếu không nhận thức đượcThân người khác không sạch

Đó chưa phải lạ kỳ

Nhưng chẳng biết mình dơ

Mới thực là kỳ lạ.

 

57. Hỡi cái tâm suy đốnSao lại bỏ đóa sen

Vừa mới nở trong nắng

Để thích túi da dơ?

 

58. Ngươi không muốn sờ móĐất cát đầy dơ bẩn

Sao ngươi muốn mó sờ

Tấm thân tiết đồ dơ?

 

59. Ngươi không thích dơ bẩnTại sao ôm vào lòng

Tấm thân của người khác

Tiết đủ thứ không sạch?

 

60. Con dòi sống trong phânNgươi không thể ưa thích

Tại sao thích thân này

Đầy chất phế thải dơ?

 

61. Ngươi đã không ghê tởmThân không sạch của mình

Sao khát khao cơ thể

Không sạch của người khác?

 

62. Long não và gia vịGạo thơm, thức ăn ngon

Từ miệng khạc nhổ ra

Làm đất bị ô nhiễm.

 

63. Thân không sạch cũng vậyAi ai cũng tự thấy

Nếu lòng còn nghi ngờ

Hãy đi vào nghĩa địa

Quan sát những thây chết.

 

64. Sao ngươi thích thân ngườiMặc dù đã ý thức

Khi da bị lóc ra

Trông thật đáng kinh hãi!

 

65. Thân không tự nhiên thơmNgát hương nhờ nước hoa

Chỉ vì mùi hương lạ

Mà đắm say thân nàng!

 

66. Mùi hôi hám tự nhiênKhông kích thích lòng dục

Không khiến mê thân thể

Đó là niềm hạnh phúc

Bày chi chuyện độc hại

Xức dầu thơm lên thân!

 

67. Mùi hương trầm tỏa ngátCan hệ gì đến thân?

Tại sao nhân mùi hương

Mà sinh lòng thích nàng?

 

68- 69. Thân người để tự nhiênVới mặt, da trần trụi

Móng, tóc dài lê thê,

Răng vàng khè lốm đốm

Thân tự nhiên như thế

Trông đáng sợ vô cùng !

 

Tại sao phải mệt nhọcBỏ công săn sóc nó ?

Vậy khác chi mài gươm

Để tự giết bản thân!

Ôi! Đời đầy lũ điên

Lúc nào cũng hồ hởi

Tự mê hoặc chính mình!


70. Thấy xương ngoài nghĩa địa

Lòng ngươi sinh khiếp sợ

Sao lại vui khi thấy

Những bộ xương di chuyển

Đầy dãy khắp xóm làng.
71. Hơn nữa tấm thân này

Dầu cho không được sạch

Phải trả tiền mới có

Đời này phải phục dịch

Đời sau càng khổ hơn

Trong các cõi địa ngục.


72. Trẻ con không khả năng

Làm việc kiếm ra tiền

Nhờ đâu chúng hạnh phúc?

Lớn lên đời trôi qua

Trong công việc kiếm sống

Tuổi già đến bên chân

Sắc dục làm chi nữa?

 

73. Có kẻ tham nhục dụcSuốt ngày làm kiệt sức,

Tối về nhà mệt mỏi

Lăn ngủ say như chết.

 

74. Có kẻ vào quân độiKhổ sầu xa vợ con

Tháng năm lòng dằn vặt

Mong đoàn tụ mỏi mòn.

 

75. Có kẻ vì lợi lộcNgu si tự bán thân

Lợi lộc chưa hề thấy

Chỉ biết hầu hạ người.

 

76. Có một số bà vợBán thân làm tôi tớ

Trên bước đường đi xa

Phải sinh đẻ cấp bách

Dưới cây chốn rừng hoang.

 

77. Có kẻ tìm vinh quangXông pha giữa chiến trường

Không màng đến tính mạng,

Vì đi tìm vinh quang

Mà gặp cảnh tù đày!

 

78. Vì tham lam lợi danhNên thân bị tàn tật

Bị gươm đâm, tù đày

Hoặc giáo đâm, lửa đốt.

 

79. Hãy nên nhận rõ rằngTài sản là bất hạnh

Vì nhọc nhằn tom góp

Sợ mất phải giữ ôm

Vì say mê tài sản

Nên không có phút giây

Tâm giải thoát khổ đau .

 

80. Tham dục sinh phiền nãoKhoái ít, khổ đau nhiều

Khác chi bò kéo xe

Được thưởng cho nhúm cỏ.

 

81. Chỉ vì chút cảm khoái- Mà thú vật dễ đạt -

Nhưng người phải bôn ba

Đày đoạ thân, tâm mình!

 

82.- 83. Vì tấm thân bèo bọtMà chịu khổ trường kỳ

Rơi vào các địa ngục

Chịu số phận hẩm hiu.

 

Trong khi chỉ cố gắngChịu đựng một ít khổ

Vì công việc tu hành

Thì sẽ thành Chánh giác.

So với hàng Bồ Tát

Kẻ tham dục phải chịu

Khổ cực nặng nề hơn

Mà chẳng đạt chánh quả.
 84. Dù dao kiếm, kẻ thù

Dù thuốc độc, vực sâu

Nếu so với ái dục

Không thể nguy hiểm bằng.

 

85. Nên nhàm chán ái dụcLìa tranh chấp, nhọc nhằn

Vui với cảnh ruộng đồng

Và núi rừng an tịnh.

 

86. Đi bộ giữa gió rừngNhư được quạt êm mát

Thong dong trên phiến đá

Như sân thượng cung vua

Dưới ánh trăng tịnh thanh

Mùi hương trầm ngan ngát

Nghĩ đến việc giải thoát

Cho tất cả chúng sinh.

 

87. Tùy ý ở lâu mauTrong căn nhà hoang vắng

Hay tại một gốc cây

Hoặc trong những hang đá

Tâm không bận giữ của

An nhiên đi đó đây.

 

88. Tự tại ở hay điKhông vướng bận một ai

Đó là niềm hạnh phúc

Mà ngay cả Vua Trời

Cũng không thể hưởng được.
tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương