Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014


VI. THANH TRA, TƯ PHÁP, NGOẠI VỤ, NỘI VỤ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHtải về 0.75 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích0.75 Mb.
#4309
1   2   3   4   5   6   7
VI. THANH TRA, TƯ PHÁP, NGOẠI VỤ, NỘI VỤ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Thanh tra:

Ngành thanh tra tham gia tích cực, chủ động tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các lĩnh vực như: tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai. Đến nay, đã triển khai 82 cuộc thanh tra hành chính (trong kế hoạch là 58 cuộc, ngoài kế hoạch 24 cuộc). Qua thanh tra, đã phát hiện các trường hợp vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 2,4 tỷ đồng và 578m2 đất; đề xuất 14 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý... Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện 4.708 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.965 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng.Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phức tạp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải quyết được nhiều vụ việc phát sinh cũng như những vụ phức tạp. Đến nay, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và xử lý 1.903 đơn, giảm 1.403 đơn so cùng kỳ năm 2013; đã giải quyết 96/145 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 66,2%; đã giải quyết 17/19 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 89,5%.

2. Tư pháp:

Ngành Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến, sớm đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, đến nay đã dự thảo và ban hành được 35/55 văn bản, đạt tỷ lệ 63,6% so với kế hoạch và ban hành 01 văn bản ngoài chương trình. Tuy nhiên, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, dự kiến với 77 văn bản, tăng 14 văn bản so với cùng kỳ năm 2013.

Công tác thẩm định văn bản ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay đã thẩm định kịp thời 64 dự thảo văn bản, đóng góp ý kiến 51 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường và bước đầu có sự gắn kết với công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những sai sót và xử lý theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh nhằm đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu của xã hội, kết quả đã tuyên truyền được 30.564 cuộc với trên 1,2 triệu lượt người tham dự. Về công tác hòa giải cơ sở, các Tổ hoà giải ở cơ sở đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành 1.540/1.999 vụ việc, đạt tỷ lệ 77%, tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2013. Công tác hành chính tư pháp được tập trung thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, tổ chức. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực.3. Ngoại vụ:

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giao lưu, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của các nước tiên tiến, trong thời gian qua tỉnh đã cử 110 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề, học tập trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, khảo sát tìm hiểu thị trường, giảm 30 lượt so cùng kỳ năm 2013; chấp thuận cho 92 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng (tham quan, du lịch), giảm 82 lượt so cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, có 03 đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài về việc công.

Về số lượng đoàn vào, đến nay tỉnh đã đón 11 đoàn khách quốc tế đến tham quan và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Công tác lễ tân, phục vụ cho các đoàn trên được tổ chức trọng thị, thân mật, tiết kiệm và theo đúng các quy định về nghi lễ nhà nước về đón tiếp khách nước ngoài, góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị truyền thống giữa Tiền Giang và các tỉnh bạn nói riêng, giữa Việt Nam và các nước bạn nói chung. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chấp thuận cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp và làm việc với 132 đoàn khách nước ngoài, gồm: 47 đoàn thăm và làm việc; 21 đoàn nghiên cứu khoa học; 07 đoàn tham quan và giao lưu; 33 đoàn hoạt động phi chính phủ; 10 đoàn giới thiệu sản phẩm; 14 đoàn khác.

Nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, tăng cường công tác xúc tiến và mời gọi đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, trong tháng 4/2014, tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết về công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2013 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tiền Giang và Khu công nghiệp Long Giang giai đoạn 2014-2015.4. Nội vụ và công tác cải cách hành chính:

- Về công tác cải cách hành chính, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; tổ chức Hội nghị tổng kết và thông báo kết quả xếp loại thực hiện cải cách hành chính năm 2013, phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2014”; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014.

- Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014. Toàn tỉnh hiện có 26.858 biên chế hành chính sự nghiệp; trong đó, cấp tỉnh là 10.692 người, cấp huyện là 16.166 người.

- Về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ công chức, phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014; ra quyết định cử 13 cán bộ, công chức học cao học và thu hút 07 trường hợp có trình độ sau đại học; cử 117 cán bộ công chức dự học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và 04 công chức dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2014.

- Về công tác địa giới hành chính, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 130/NQ-CP của Chính phủ về thành lập thị xã Cai Lậy; triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương